Mobil

– Med disse løsningene får bedriften stålkontroll over kostnadene

Slik kan bedriften gi de ansatte frihet til å bruke jobbmobilen som de vil, og samtidig beregne på krona hva det koster virksomheten.

– Med disse løsningene får bedriften stålkontroll over alle kostnadene

– Forutsigbare kostnader er alltid en fin ting, spesielt i disse dager, sier Nils Jørgen Moen, Business Development Manager i Telenor Bedrift.

– Men litt for ofte ser vi at norske bedrifter ikke har noe system for verken kjøp eller bruk av mobiltelefoner, og da sklir det veldig fort ut.

Heldigvis er ikke veien lang til full oversikt og kontroll over kostnadene knyttet til de ansattes mobiler – samtidig som de får full frihet over egen mobilhverdag.

Full kontroll på mobilutgiftene – med frihet for de ansatte

– Dette er selvbetjening på bedriftens premisser, der man kan beregne ned på krona hva mobilbruken koster virksomheten.

— Nils Jørgen Moen, Business Development Manager i Telenor Bedrift.

– Får stålkontroll

Via Telenors nettbaserte løsning mPort får de ansatte velge jobbmobil etter eget ønske. Her dekker bedriften et fast grunnbeløp for alle ansatte i en gitt tidsramme – og så kan den ansatte selv betale mellomlegget om han eller hun ønsker en dyrere mobil.

– Med denne løsningen får du rett og slett stålkontroll over alle kostnadene. Bedriften får ikke lenger noen variable kostnader knyttet til de ansattes mobilbruk – alt er forutsigbart, sier Moen.

– Dette er selvbetjening på bedriftens premisser, der man kan beregne ned på krona hva mobilbruken koster virksomheten.

Nils Jørgen Moen, Business Development Manager i Telenor Bedrift
FULL KONTROLL: Det er mulig for bedriften å ha oversikt over de ansattes mobilbruk ned på krona – samtidig som de ansatte kan bruke mobilen fritt, sierNils Jørgen Moen, Business Development Manager i Telenor Bedrift. Foto: Jan Tore Eriksen / NewsLab

Straks du sitter med slike manuelle rutiner og oppgaver, har du egentlig tapt.

— Kai André Kaasbøll, Strategi og Marked i Telenor Bedrift i Telenor Bedrift.

Håpløse oppgaver

– Har du ikke noe form for fakturakontroll, må du kanskje sitte med gul tusj og ta ut alt som er privatbruk – og trekke det i lønn. Det er en håpløs oppgave. sier Kaasbøll.

Så oppstår situasjonen mange økonomimedarbeidere kan kjenne seg igjen, straks ansatte kommer trekkende med monsterregninger: Skal du ta en prat med én og én ... eller velge å ta kostnaden?

– Ingen av alternativene er spesielt bra. Kanskje velger du å ta de tre groveste, men ikke de 40 som hver for seg ikke er av så stor betydning. Men i sum er det kanskje disse som utgjorde en høyere kostnad enn de tre du tok tak i, sier Kaasbøll.

– Altfor mange jobber sånn i dag, uten noe som helst form for fakturakontroll – men jobber heller manuelt. Og straks du sitter med slike manuelle rutiner og oppgaver, har du egentlig tapt.

Kai André Kaasbøll, i Strategi og Marked i Telenor Bedrift i Telenor Bedrift
MER FLYT, MER KONTROLL: Du kan ikke i dag sitte i en stor bedrift og manuelt gjennomgå hver ansatts mobilbruk, sier Kai André Kaasbøll, i Strategi og Marked i Telenor Bedrift i Telenor Bedrift. Foto: Ole Ekker / NewsLab

Mister kontrollen

Ifølge Moen kjenner man ofte igjen noen mekanismer hos kunder som ikke har kontroll på de ansattes mobilbruk:

– Mange sier bare «den kosten tar vi bare», så tar de kanskje ikke noe lønnstrekk – fordi arbeidet med å kjøre trekk i lønn koster mer enn det overforbruket utgjør.

Konsekvensen av dette er imidlertid at bedriften mister kontrollen på kostnadene, noe som ifølge Moen kan føre til store utfordringer.

– Det er ikke uvanlig at det for eksempel ligger datakort igjen i skuffer etter ansatte som har sluttet. Dette er helt unødvendige utgifter, som fortsetter å løpe uten at noen får det med seg. I mPort knyttes utstyr og abonnement opp mot hver ansatt, slik at du alltid har kontroll over hva du betaler for.

I bedriftens retningslinjer er det også mulig å ta med forhold knyttet til eierskap til mobilnumre.

– I enkelte tilfeller kan disse være av stor verdi for bedriften, for eksempel hvis en selger tar med seg et gullnummer bedriften har brukt mye ressurser på å bygge opp kjennskapen til. Dette er en typisk ting som som bør tas inn i retningslinjene, og dette er noe vi gjerne hjelper til med.

mPort kort oppsummert:

Bedriften får:

  • En løsning som kan etterleve bedriftens egen policy

  • Styrt hvilke tjenester og innhold som skal tilgjengeliggjøres overfor de ansatte

  • Én kanal inn til relevante tjenester

  • Effektiv digitalisering av manuelle prosesser

  • En ressurs- og kostnadsbesparende løsning

  • Kostnadskontroll og enkel budsjettering

Den ansatte får:

  • Frihet til å velge ønsket terminal, eventuelt med egenandel

  • Tydelige rammer for beløp/tidspunkt/historikk for bytte av enheter

  • Kun relevant informasjon basert på bedriftens avtale med Telenor

Oversikt over skatteforhold

Samtidig er det mange skattemessige forhold knyttet til de ansattes mobilbruk, for eksempel fordelsbeskatning av privat bruk eller ved utkjøp av brukt utstyr.

– Dette er forhold virksomheten er forpliktet til å ha kontroll på. Men uten de rette verktøyene kan det vise seg å være vanskelig i praksis, sier Kaasbøll.

Med Telenors tjenester kan virksomheten lettere skaffe seg det nødvendige overblikket som kreves.

– Samtidig oppstår det aldri tvil om hva som er avtalt rundt bruk av jobbmobilen, ettersom de ansatte må godkjenne vilkårene før de får bestilt eller tatt den i bruk.

Full kontroll på mobilutgiftene – med frihet for de ansatte

Vil du vite mer om våre løsninger?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan dine ansatte kan bruke mobilen til det de vil – uten å belaste arbeidsgiver!

Ta kontakt