Mobil

– De ansatte trenger ikke å være redde for å bruke mobilen

Med mobilabonnementet Flyt får bedriftens ansatte utnyttet alle mulighetene i moderne mobiltelefoner.

Flyt

– Vi ser en veldig stor økning i databruk fra år til år. Det skyldes at stadig flere av arbeidsoppgavene våre kan gjøres via mobilen, men også at vi bruker mobilen mer gjennom dagen, sier Birgitte Salvesen, Marketing Manager i Telenor Bedrift.

Som en konsekvens av dette, har mange etterhvert blitt obs på å ikke gå over datagrensen i abonnementet, sier hun:

– Tradisjonelt har man da måttet huske å kjøpe en ny datapakke, eller i verste fall «gått på en smell» med det som raskt kan bli veldig dyrt overforbruk.

At dette ikke er et ideelt utgangspunkt for moderne mobilbruk, er hovedgrunnen til at Telenor har introdusert bedriftsabonnement Flyt.

– Med Flyt får du automatisk en ny datapakke når du trenger det, uten at det er forbundet med noe stor kostnad å bruke mer enn man har inkludert, forteller Salvesen.

– Attraktivt tilbud til de ansatte

Om arbeidsgiver utstyrer sine ansatte med Flyt M, vil de hver måned ha 10 GB inkludert. Skulle denne datamengden bli brukt opp, får den ansatte automatisk 10 nye GB for bare 99 kroner.

– Med så store datapakker til en såpass gunstig pris, trenger verken bedriften eller den ansatte å bekymre seg for potensielt kostbart overforbruk. Og har man data igjen ved månedens slutt, overføres dette automatisk til neste måned med Data Rollover, sier Salvesen.

En slik bekymringsfri bruk av mobilen er noe alle er tjent med – både bedriften og den ansatte:

– Flyt gjør det lettere å tilrettelegge for at man får gjort mer på mobilen, ikke minst med tanke på arbeidsoppgaver. Samtidig oppleves dette som et attraktivt tilbud til de ansatte, ved at de ikke trenger å være redde for å bruke mobilen til det de ønsker.

Dette kommer også godt med på arbeidsplasser der mobilforbruket dekkes opp til en bestemt beløpsgrense – og de ansatte selv må dekke det overskytende:

– Spesielt i slike situasjoner har de ansatte gjerne begrenset seg selv i mobilbruken – og det er jo ikke noe som man ønsker seg som arbeidsgiver. Med Flyt trenger man ikke lenger å bekymre seg.

Flyt er et fleksibelt mobilabonnement for bedrifter.
Flyt er et fleksibelt mobilabonnement for bedrifter.
Birgitte Salvesen, Marketing Manager, Telenor Bedrift
Birgitte Salvesen, Marketing Manager, Telenor Bedrift

Full kontroll – og full flyt

Om den automatiske tilleggspakken blir brukt opp, sørger Flyt for at arbeidet kan fortsette ved å aktivere en ny tilleggspakke på samme størrelse som den forrige.

Arbeidsgiver kan sette en grense for hvor mange slike automatiske datapakker kan få og på den måten ha full kontroll over utgiftene knyttet til abonnementet.

Dette er Flyt
  • Mobilabonnementet Flyt tilpasser seg automatisk databruken til hver enkelt ansatt

  • Bruker du mer data, får du automatisk en ny datapakke for 99 kroner

  • Bruker du mindre, overføres resterende til neste måned med Data Rollover

  • Arbeidsgiver kan sette grense for hvor mange automatiske datapakker hver ansatt skal ha