Internet of Things

Derfor er mobilnettet den beste løsningen for IoT

«Tingenes internett», eller IoT, er kjernen i den grenseløse digitaliseringen som skjer i alle bransjer nå. Se hvorfor mobilnettet er den suverent beste løsningen for IoT-oppkobling.

Mobilnett best for IoT - Ivar Sorknes, senior rådgiver i Telenor.

Hva skal til for å skape nye verdier i dagens bedriftsmarked? Nøkkelordet er digitalisering i form av IoT-løsninger tilpasset virksomhetens behov.

– IoT er allerede noe som preger våre daglige gjøremål. E-helse, transport, miljø, klima, landbruk, automatisering i industrien og smarthus er bare noen av områdene hvor IoT-løsninger allerede utgjør en stor forskjell, sier Ivar Sorknes, seniorrådgiver i Telenor.

Han snakker om nettverket av digitale sensorer (tingene) som virksomheter bruker for å effektivisere og analysere sine prestasjonsdata.

Dette kan IoT gjøre for din bedrift

IoT er et marked i stor vekst. «Tingenes internett» spiller en stadig større rolle innad i bedrifter ved å samle verdifull data i skybaserte løsninger. Dataene som samles inn, er en investering i bedriftens fremtid.

– IoT-teknologiens grunnleggende funksjon er å telle, måle og spore ved hjelp av strategisk plasserte sensorer, og å analysere og nyttiggjøre seg av dataene. Teknologien kan gi store gevinster – både økonomisk og kvalitetsmessig, forklarer Sorknes.

Skredfare på Svalbard, lading av elbil, digitale bjeller på beitedyr og flomvarsling i norske elver er eksempler på områder der ny IoT-teknologi har effektivisert driften takket være Telenors mobilnett. Blant annet ved å avdekke driftsavvik i sanntid, som er en enorm fordel for de fleste bedrifter.

IoT-teknologi over 4G-nettet

Telenor har 4G-dekning i verdensklasse, og dekningen på IoT er til og med bedre enn det vi er vant med på tale og data.

– Takket være ny skreddersydd overføringstteknologi (NB-IoT og LTE-M), kan sensorer kommunisere effektivt der vi opplever at mobilen ikke har dekning, som for eksempel i kjellere eller på ting i bevegelse, forteller Sorknes.

Den nye IoT- teknologien sørger også for at batteriene i sensorene har lengre levetid enn noensinne. Avhengig av bedriftens målebehov kan et par AA-batterier vare i mange år, ettersom «tingene» kan være i sovemodus gjennom store deler av døgnet. Dette bidrar til sømløs og smidig drift i mange år.

Fordeler med IoT på 4G
  • Suverent best på dekning – overalt, også for sensorer under bakken eller sensorer som beveger seg over store områder.

  • Best på sikkerhet – underlagt det samme kvalitets- og sikkerhetsregimet som all annen 4G-trafikk.

  • Best kvalitet på dataoverføringen, best hastighet og mest kapasitet.

  • Passer både utstyr som trenger båndbredde og hastighet, og utstyr som bruker lite data eller er avhengig av lang batterilevetid.

  • Bygget på globale standarder, og tilpasset fremtidens 5G-standarder.

  • Laveste totalkostnader – krever ingen egen nettverksinfrastruktur, drift og vedlikehold.

  • Alt du trenger er et SIM-kort og et abonnement, så er du på nett.

    Lær mer om IoT på 4G

Derfor er mobilnettet den beste overføringsteknologien

Overføringsteknologien for IoT over mobilnettet er delt inn i Narrow Band IoT (NB-IoT) for sending av små datamengder, og LTE-M for sending av lavoppløselige bilder, tale og video.

– Å etablere en vellykket IoT-strategi handler derfor i første omgang om å ha en klar forståelse av hvilke parametere som skal måles og kartlegges – og hvordan dette skal gjøres, sier Ivar Sorknes.

Fram til nå har de fleste aktører valgt LoRaWAN-teknologi, for sin IoT-oppkobling. Men dette har store begrensninger sammenlignet med NB-IoT over mobilnettet.

– Den mobile IoT- teknologien har uovertruffen dekning, mest takket være sine reserverte kanaler og gir NB-IoT den mest effektive dataoverføringen, og større sikkerhet.

I tillegg har NB-IoT langt bedre datahastighet i både gode, og spesielt under dårligere, forhold.

For å oppnå en maksimal utnyttelse av IoT-teknologi trenger man en optimal infrastruktur og gode plattformer, fra dataene samles til de analyseres. Konnektivitet er verdiskapende, og verdien ligger i dataene som samles inn. Finn ut mer om ulike nettverksteknologier som muliggjør IoT.

– Mobilnettet kommer best ut

Datasikkerhet er et annet viktig moment når man skal etablere en IoT-løsning. Med økt grad av digitalisering, må både kunders personvern og bedriftens interne data ivaretas. Derfor er det viktig å velge et mobilnett som har en solid sikkerhetsstruktur.

Som de fleste andre teknologier innebærer Internet of Things nye utfordringer i et sikkerhetsperspektiv. Samtidig er det ingen grunn til å sette utviklingen på vent. Vårt mobilnett har en solid sikkerhetsstruktur innebygd som beskytter dine og brukernes data.

– Alt Telenor gjør er innenfor GDPR-lovgivningen og har en høy grad av sikkerhet. Det betyr blant annet at mobilnettet overvåkes døgnet rundt, 365 dager i året, sier Ivar Sorknes.

Han understreker at virksomheter som nå skal velge kommunikasjonsteknologi for sine IoT- løsninger, tar et viktig valg som får konsekvenser for flere tiår fremover.

– De må vurdere krav til nettverksdekning, utviklingsmuligheter, sikkerhet og kvaliteten på overføring av data. På alle disse områdene kommer mobilnettet klart best ut nå.

Sorknes understreker at

NB-IoT og LTE-M også er tilpasset fremtidens 5G- standarder.   

– Når man velger NB-IoT og LTE-M har man valgt fremtidsteknologier som vil videreutvikles i mange 10 tiår.

Vil du følge med på det siste innen IoT?

Meld deg på Telenors IoT nyhetsbrev her.

Ønsker du å ta en prat med oss om IoT?

Kontakt oss!