Mobil

Slik vil 5G påvirke arbeidslivet – og samfunnet ellers

Det er lett å bli teknisk når man skal snakke om den storstilte 5G-utrullingen. Men hva vil denne teknologien bety i praksis? Her ser vi nærmere på noen av de unike mulighetene 5G åpner opp for.

Mann med AR-briller

Når Telenor ruller ut 5G over hele landet de neste årene, kan vi forvente et vell av nye tjenester, bruksområder og muligheter – muliggjort av de unike egenskapene i 5G-teknologien.

Men når vi snakker om disse 5G-egenskapene, blir det veldig teknisk og teoretisk: ekstreme hastigheter, nær ikke-eksisterende forsinkelsestid, skivedeling, båndbredder, beamforming, Edge Computing ... og listen fortsetter.

La oss i stedet se på hvordan disse teknologiske fremskrittene kan komme til god nytte i praksis.

På den måten vil vi se hvordan 5G ikke bare vil utgjøre en stor forskjell i årene som kommer – men også være helt nødvendig for utviklingen.

God kapasitet er mer enn bare fart

5G vil gi store muligheter

De siste årene er det blitt en forventning at mobildekningen skal være god – og at det skal gå lynkjapt når du surfer. Mobildekning skal være som luft og vann: Vi legger bare merke til det, når det ikke er tilgjengelig. Her har 4G-nettet vært avgjørende, ved at det langt på vei har klart å levere på forventningene våre i takt med at databruken øker kraftig år for år.

Samtidig blir mobiltelefonene våre stadig mer avanserte, med støtte for både 4K-innhold og non-stop-jobbing opp mot skyen. Med mindre forventningene våre til mobiltelefonene senkes fremover (noe som neppe vil skje), er dette i seg selv en god grunn til å ønske 5G velkommen. 

På 5G går det for eksempel lynkjapt å laste ned eller opp en tung videofil, og du surfer helt uten bufring og forsinkelser.

Og her kommer kapasiteten inn i bildet: Med 5G kan langt flere få glede av disse gode mobilopplevelsene samtidig, rett og slett fordi det er plass til veldig mye mer trafikk i nettet på samme tid.

Se på det som å kjøre på motorveien: Selv om det som oftest går lynkjapt også på 4G, kan det oppstå «kø» med tung trafikk i rushtiden ... mens det å surfe på 5G vil oppleves som å kjøre alene på motorveien.

Også flere år inn i fremtiden kan du forvente dekning og fart i verdensklasse når du surfer med mobilen på Telenors 4G-nett. «Problemet» er bare at det også er millioner av andre typer enheter som skal kunne koble seg til mobilnettet, og forvente garantert gode dekningsforhold og overføringshastigheter. Enten det er snakk om selvkjørende biler, livreddende sykehusutstyr eller de svært mange sensorene tilknyttet tingenes internett: Hvis alt som må på nett faktisk skal fungere som forventet, er det bare 5G som kan takle utfordringen.

Se utvalget av 5G-klare mobiler i nettbutikken

Bedre og mer stabilt nett til bedrifter – over hele landet

5G vil gi trådløst bredbånd over hele landet

Norge er et langstrakt land, og det byr på utfordringer når alle ønsker lynkjapt internett – uansett hvor de bor og jobber. Samtidig som det utdaterte kobbernettet bygges ned, er det økonomisk uforsvarlig å skulle strekke fiber ut til hver minste krik og krok av landet. Her kommer 5G inn som en viktig nøkkel til at det skal være mulig å drive virksomheten effektivt inn i fremtiden, selv om det er milevis unna nærmeste storby.

Telenor har startet utrulling av trådløst bredbånd basert på 4G-nettet, noe som allerede i dag sikrer bedrifter muligheten til å jobbe like effektivt som de kunne over kobbernettet. Men for at dette trådløse bredbåndet skal kunne bli et fullverdig alternativ til fiber, så må vi over på 5G.

Ettersom mye av innovasjonen i Norge skjer lokalt, vil tilgangen på et lynraskt nett med høy kapasitet og lav forsinkelse være avgjørende. For eksempel har Telenor kjørt et 5G-pilotprosjekt i havgapet på Kattholmen i Frøya kommune, i samarbeid med lakseprodusenten SalMar og ledende innovasjons- og teknologimiljøer. Her ble det tydelig at 5G er helt nødvendig for å kunne dra nytte av de enorme datamengdene som til enhver tid genereres i fiskemerdene. I tillegg gjør 5G-kapasiteten det mulig å overføre video i sanntid i svært høy kvalitet fra merdene, noe som gjør at man kan koble på kunstig intelligens for å oppdage avvik og optimalisere driften – noe som også vil gi bedre fiskevelferd.

Og skulle bedriften din ha tilgang på fiber, kan 5G være en kjærkommen backup for internett om det skulle oppstå et brudd i ledningen. Da blir 5G redningen for å unngå potensielt svært kostbar nedetid.

Du får jobben gjort – også når liv står på spill

5G kan være livreddende teknologi

Et uttrykk du kanskje har hørt i sammenheng med 5G, og garantert kommer til å høre mer i årene fremover, er skivedeling

For å bygge videre på motorvei-analogien ovenfor, vil denne 5G-egenskapen gjøre det mulig å utvide motorveien med helt egne kjørefelt for forskjellige typer trafikk – der man kan kjøre uhindret helt uavhengig av all annen trafikk.

På denne måten kan man sikre at helt kritisk kommunikasjon, for eksempel et nødnett for brannmenn eller et styringssystem for togførere, kan få full prioritet i et eget lukket, logisk «nettverk» på 5G-nettet – helt uhindret av all annen trafikk på det samme nettet. Dette sikrer en forutsigbarhet, sikkerhet og robusthet som i flere funksjoner og yrker kan bety forskjellen på liv og død.

Tradisjonelt har det å etablere og drive et slikt lukket nettverk vært svært ressurskrevende. Holdes det ikke konstant ved like, begynner det raskt å fuske. Ved å i stedet bruke det kommersielle 5G-nettet – der nettverket i seg selv er en tjeneste – kan du samtidig dra nytte av alle fremskrittene og mulighetene 5G-nettet byr på.

For å ta en tenkt situasjon: Se for deg en røykdykker som går inn i en brennende bygning, der det er vanskelig å se på grunn av all røyken. Her kan høyoppløselig video fra et kamera på hjelmen hennes overføres via 5G for sanntids prosessering av kunstig intelligens i skyen, kombinert med posisjonsdata.  Røykdykkeren kan deretter bli vist riktig vei gjennom røyken, via et utvidet virkelighet-visir i brannhjelmen. 

Kanskje kan også posisjonen til en livløs person vises i displayet, takket være sanntidsprosessering av sensordata? 

Et slikt scenario, som ikke nødvendigvis er altfor mange år unna, er helt avhengig av garantert dekning og at all data overføres raskt og helt uten forsinkelse – noe som kun er mulig med 5G.

Når alt må foregå i sanntid – og ikke et millisekund mer

Fjernkirurgi via 5G

Som du allerede har skjønt, er sanntid et viktig stikkord når man snakker om 5G. 

At noe skjer i sanntid, innebærer at det ikke kan være noe som helst forsinkelse mellom en handling og resultatet av denne handlingen. Om noe skal skje i sanntid over lengre avstander, stiller det ekstreme krav til forsinkelsen i nettet … eller fraværet av denne, som det er snakk om med 5G.

De siste årene er det gjennomført en rekke forsøk med fjernkirurgi, der kirurgen gjerne kan befinne seg mange kilometer unna operasjonssalen – men likevel opererer, via videobilder og fjernstyrte robotarmer. Dette er ikke en utenkelig situasjon i et langstrakt land som Norge, der spesialkompetanse gjerne kan befinne seg langt unna pasienter med akutte behov. 

Her sier det seg selv at man ikke kan akseptere «bufring», der en robotarmen henger etter bevegelsene til kirurgen. Alt må skje i samme sekund, eller rettere sagt millisekund – og dette er bare mulig med de lave forsinkelsestidene i 5G-nettet.

I samarbeid med Telenor utvikler kunstgjødselsprodusenten Yara verdens første autonome fraktskip, Yara Birkeland. Også her er de lave forsinkelsestidene i 5G-nettet avgjørende: Dersom de selvkjørende systemene om bord i skipet skulle feile, vil en operatør i kontrollsenteret på land måtte overta kontrollen over skipet – og da er det ikke noe rom for forsinkelser i fjernstyringen.

En annen unik mulighet i 5G-nettet, er kjent som edge computing – eller «databehandling på kanten». I stedet for at dataoperasjoner utføres på en server langt unna, kan dette i stedet flyttes ut til «virtualiserte servere» i 5G-nettet. Her kan også maskinlæring kunstig intelligens komme inn i bildet: Store mengder data kan brukes til å lage en algoritme i skyen, mens selve den opplærte algoritmen kan kjøres nært der datasettet oppstår.

Dermed kommer datakraften så nær som mulig til der den faktisk skal brukes, med tilsvarende lav forsinkelsestid frem og tilbake. Dette kan for eksempel bety at to selvkjørende biler i Tromsø kan utveksle kritisk informasjon via den lokale 5G-infrastrukturen – uten å måtte gå via en server på Østlandet.

Den «perfekte storm» blåser opp døren til fremtiden

5G gir enorme muligheter

Da forhenværende digitaliseringsminister Nikolai Astrup åpnet Telenors 5G-pilot på Elverum i 2019, uttalte han at det med 5G vil «komme ting vi ikke klarer å forestille oss i dag.» Han trakk da en parallell til «før og etter smarttelefonen»:

– Jeg tror det er lett å spå om fremtiden, men at det er vanskelig å treffe riktig. Det er litt som om man i 2006 skulle tenkt at det kommer smarttelefoner som åpner for en helt ny måte å gjøre ting på – jeg tror det var få som egentlig så for seg det.

Med 5G vet vi mye om hvilke konkrete teknologier som er på vei. Men det vi derimot ikke vet så mye om, er «den perfekte stormen» som vil oppstå når disse fortsatt umodne teknologiene begynner å jobbe sammen – og ikke minst når industriaktører igjen begynner å samarbeide for å hente ut det fulle potensialet i disse mulighetene.

Telenor kjører i dag piloter med en rekke forskjellige aktører for å komme noen steg nærmere noen svar på hva som er mulig å oppnå med 5G. I samarbeid med Universitetssykehuset i Oslo utvikles det nå for eksempel en 5G-utstyrt kamerapille, som kan sendes gjennom kroppen for å oppdage uregelmessigheter i tarmsystemet. En slik liten pille har bare begrenset med batterikapasitet, og kan derfor bare fyre av blitsen et visst antall ganger. Via en 5G-overføring kan kunstig intelligens i skyen analysere bildene i sanntid – og om den skulle oppdage noe, kan pillen i sanntid få beskjed om å fyre av langt flere bilder før den har beveget seg forbi problemområdet.

Vi har bare såvidt begynt å se konturene av hvilke potensielt samfunnsendrende muligheter som kan oppstå av og med 5G, og i Telenor jobbes det nå iherdig med å legge til rette for at denne teknologien skal kunne skape grobunn for utallige spennende innovasjoner i årene som kommer.

Hold deg oppdatert – meld deg på vårt nyhetsbrev