Internet of Things

Bygger verdens første selvkjørende fraktskip

Årlig kjører om lag 20.000 lastebiler fra Yaras anlegg i Porsgrunn til containerhavnen i Larvik. Nå utvikler kunstgjødselprodusenten en fulldigitalisert logistikk-kjede med nullutslipp-transport.
Kommersiell direktør i Yara, Bjørn Tore Orvik

Om få år vil Yara flytte sin lastebiltransport over til selvgående skip, som vil kunne frakte mellom 100 og 120 containere i døgnet. Fra Herøya til havnene i Brevik og Larvik – helt uten mannskap. 

Kommersiell direktør i Yara, Bjørn Tore Orvik, har jobbet på Birkelandprosjektet i tre år. Han mener bedrifter som Yara må ha evne til å tenke hvor verden vil bevege seg om 10-15 år. 

- Det er svært viktig for mange industrier framover at de bytter ut prosesser og utstyr. Yara gjør veldig mye nytt innenfor autonomi og digitalisering. For oss er også bærekraft viktig. Skal man bygge noe nytt i dag, må det være bærekraftig, mener han.

Erstatter lastebiler med skip

Da Yara fikk et økende transportbehov ønsket de å ta i bruk nye bærekraftige løsninger, som kan erstatte dagens lastebiltransport. 

- I Yara jobber vi mye med innovasjon og det er viktig for oss å ta i bruk ny teknologi. Yara Birkeland er et svært komplekst prosjekt, der vi lager verdens største pilot for et autonomt økosystem. Vi utvikler et autonomt skip i tillegg til en autonom landlogistikk-løsning, som skal frakte 20.000 containere årlig. 

- Lasten fra Herøya fraktes videre ut i verden på skip. Da var det lett å tenke seg at dagens lastebiltransport kunne erstattes med skip. Fordelen for lokalbefolkningen er at vi fjerner tungtransport fra lokale skoleveier og slipper både veistøv og utslipp fra lastebiler, forteller Orvik. 

Prosjektet er bygget på partnerskap, der mange leverandører bidrar. Blant annet Kongsberg, Kalmar og Telenor. 

- Vi bruker velkjent teknologi fra ulike leverandører, som er strukket helt til det ytterste. Og så syr vi det hele sammen til en helt ny løsning. Selvkjørende systemer i et industrimiljø er en stor utfordring. Og det er klart, på noen områder er det helt ny teknologi som ligger bak. Nøkkelen for å gjennomføre prosjektet er derfor godt partnerskap med leverandørene, blant annet solide aktører som Telenor, forteller han videre. 

Illustrasjon av Yaras selvkjørende skip som ligger til kai ved en containerhavn og losses med kraner

Har med Telenor i utviklingen

Ove Fredheim leder divisjon Bedrift i Telenor Norge. Han sier Yara er avhengige av konnektivitet for å få det til å fungere. Både for den landbaserte løsningen og på skipene. 

- For Telenor er det alltid positivt å jobbe med fremoverlente initiativ som har ambisjoner. De siste årene har vi jobbet tettere med kunder og partnere, der vi driver innovasjon sammen. Derfor var det helt åpenbart at vi skulle engasjere oss i Yara Birkeland.  Å kunne pushe barrierene og ikke være redd for å tenke stort er kjempespennende! At en industriell aktør med store ambisjoner ønsker å lage noe som senere kan bli en salgbar tjeneste utenfor Norge er veldig spennende for Telenor å bidra på, sier Fredheim.

Telenor er fremdeles i en tidlig fase av prosjektet, påpeker han. De har tegnet opp hva som skal gjøres og hva Telenor skal bidra med. Nå gjenstår å designe løsningen.

- Yara kom til oss og fortalte oss om sin store idé. De diskuterte med oss hva slags type konnektivitet som måtte være på plass for å få dette til å fungere. Det er ekstremt mye sensorikk, og ekstremt store datamengder man snakker om for på få dette til å fungere. For eksempel å plassere skipet inntil kaianlegget, når både skip og kraner skal gjøres uten menneskelig inngripen. Derfor begynte vi å diskutere 5G som en mulighet for å få dette til å virke, sier han.

Hvordan vil du oppleve 5G

Kun gjennomførbart med 5G-nett fra Telenor

For at skip og havner skal kunne kommunisere med hverandre på en sikker måte har Yara behov for en responstid på telenettet ned mot null millisekunder. At 5G-dekning er avgjørende for at prosjektet skal lykkes, er også Orvik enig i.

- Vi er avhengig av god nett-dekning som kan overføre store mengder data-kommunikasjon uten forsinkelser for å kunne gjennomføre operasjonene til både skip og kaianlegg. Her bidrar Telenor med å designe 5G-løsningen. Vi er allerede i gang med testing. Ettersom 5G-nettet ikke er bygget ennå, bruker vi en såkalt 5G-backbone, som allerede er på plass. Og så kjører vi et lukket 4G-sendenettverk ute på Herøya. 

Fredheim har også tro på at det nye 5G-nettet er riktig løsning for prosjektet.

- Til dette prosjektet trenger Yara å bruke mobilløsninger med kapasiteter vi ikke har sett tidligere, og da handler det om å ta i bruk 5G. Jeg har veldig stor tro på hva 5G bringer. Det er så mye mer enn bare en ny generasjon mobilkommunikasjon. Her har du funksjonalitet som har mye med autonomitet å gjøre. Blant annet at du har radio-responstid som i praksis er ned på null. Når containere skal kunne manøvreres rundt på et kaianlegg av store maskiner uten menneskelig inngripen, må det å kunne kommunisere medhverandre direkte være en forutsetning. 

- I Telenor snakker vi også om dette med skivedelte nett. At man kan bruke forskjellige frekvenser til ulike oppgaver. Hvis det er kritiske oppgaver man skal holde på med kan vi i 5G-nettet sette til side dedikert kapasitet til akkurat denne oppgaven, så håndterer man det. Slike løsninger er spennende å være med å utvikle.

Illustrasjon av Yaras selvkjørende skip som passerer under en bro

Klart for lansering i 2022

Yara er godt i gang med utbyggingen av skip og kaianlegg. I løpet av sommeren neste år regner de med at kaianlegget, automasjonsløsningen og skipet er ferdig. Og da starter en testperiode de har estimert til to år. Løsningen vil være operativ i 2020 og full autonom i 2022, forteller Orvik.

- Skipet er bare en del av løsningen. Vi integrerer fabrikken med en logistikkløsningpå land, som kan laste containere automatisk om bord i skipene –uten bruk av mannskap. Det er unikt i verdenssammenheng. Dette er derfor mye større enn bare å lage et selvgående skip. Det kan på sikt også gjelde andre former for logistikk, der vi tenker skip, fly og togtransport samtidig, avslutter han.

Fakta om 5G

Høy hastighet

Sterk vekst i datatrafikk og mer avanserte tjenester krever høyere hastighet på mobilnettet. Telenor har kjørt 5G-tester og vi snakker gigabit båndbredde på en mobil bærer.

Håndterer mange sensorer

Det er en stor vekst innenfor Internet of Things (IoT). 5G muliggjør en million tilkoblede ting på samme nettverk, per kvadratkilometer.

Skivedelte nettverk

Dette betyr i praksis at det vil oppleves som tjenester med svært ulike behov, som helsetjenester, industriområder og soner for autonome kjøretøy, får hvert sitt eget nettverk, innenfor det samme nettet - tilpasset deres behov, og uten at de går på bekostning av hverandre.

Ekstremt lave forsinkelser

Radioresponstid ned på 1 millisekund, slik at ting som beveger seg rundt kan snakke med hverandre og se hverandre veldig fort. I et 4G-nettverk er forsinkelsen om lag 25 ms.

Robusthet og kvalitetsgarantier

Denne skivedelingen gjør at man også kan tilby garantert tjenestekvalitet (QoS) til ulike industrier, tjenester og bruksområder –som er særlig viktig for kritiske funksjoner (som helse og nødtjenester, transport og industriproduksjon), og også gjør det tryggere å bli mer digitale. Det sikrer en robusthet i nettet, som gjør at tjenester med nulltoleransefor utfall, feil og forsinkelser, kan ta i bruk nettbaserte tjenester og systemer på en helt ny måte.