Mer om fjernkontroller

i

Koble sammen fjernkontroll og TV

Fjernkontrollen kan programmeres til å kontrollere TV-en din, slik at du kun trenger en fjernkontroll.

 1. Skru på TV-en og dekoderen. 
 2. Hold talltastene 1 og 3 inne samtidig i tre sekunder, til det begynner å lyse rundt Av/På tv-tasten. Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus.
 3. Hold Mute-tasten inne på fjernkontrollen til lyden blir borte og symbolet for Mute vises på tv-skjermen. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Med en gang lyden på TV-en blir borte slipper du knappen. Det er viktig å slippe knappen med en gang. Slipper du for sent, vil fjernkontrollen fortsette å lete videre etter en annen TV. 
 4. Test om volumtastene virker.
 5. Hvis volumtastene virker avslutter du programmeringen. Trykk på Av/På dekoder-tasten. Av/På tv-tasten vil blinke to ganger. Fjernkontrollen til TV-boksen vil nå også virke mot TV-en din.
i

Koble sammen fjernkontroll og TV-boks

 1. Skru på TV-en og dekoderen.
 2. Sett dekoderen i sammenkoblingsmodus. Dette gjør du ved å åpne frontpanelet på dekoderen, og trykke inn tastene pil opp og pil ned samtidig. Du kan nå se kanallisten på skjermen og markøren vil hoppe frem og tilbake mellom kanalene. Dette er normalt. 
 3. Meldingen «Dekoderen er nå klar til å bli koblet sammen med fjernkontrollen» skal nå vises på TV-skjermen. 
 4. Sett fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus. Det gjør du ved å hold tastene Menu og OK samtidig inne i tre sekunder. Når 'Av/På dekoder'-tasten lyser konstant, slipper du tastene igjen. Fjernkontrollen er nå i sammenkoblingsmodus i 30 sekunder.
 5. Følg nå anvisningene på TV-skjermen for å koble sammen fjernkontrollen og dekoderen.
i

Programmere fjernkontroll

Du kan programmere funksjoner fra andre IR-baserte fjernkontroller. Dette kan brukes hvis funksjonene du allerede har programmert ikke virker helt som forventet, eller du for eksempel ønsker å legge til volumkontroll fra et eksternt lydanlegg. Nesten alle fjernkontroller er IR-baserte. Bare i spesielle tilfeller vil fjernkontrollen ikke være IR-basert.

 1. Hold talltastene [4] og [6] samtidig inne i tre sekunder, til det begynner å lyse rundt  [Av/På TV]-tasten. 
 2. Hold/Legg de to fjernkontrollene mot hverandre, IR-øye mot IR-øye. Avstanden mellom dem skal være mellom 3 og 6 cm.
 3. På Telenor-fjernkontrollen: Trykk på den knappen som du ønsker å programmere.
 4. På fjernkontrollen som du skal kopiere funksjonen fra: Trykk inn knappen som du vil kopiere til Telenor-fjernkontrollen.
 5. Mens du holder knappene inne: Pass på at de to fjernkontrollene fortsatt er vendt mot hverandre, IR-øye mot IR-øye. Avstanden mellom dem skal være mellom 3 og 6 cm.
 6. Når dette er gjort vil en av følgende ting skje:
 • Hvis funksjonen er mottatt av Telenor-fjernkontrollen, vil den lagres i minnet. [Av/På TV]-tasten vil blinke to ganger for å bekrefte programmeringen. 
 • Ved feil vil [Av/På TV]-tasten blinke tre ganger for å indikere at programmeringen feilet.
 • Hvis Telenor-fjernkontrollen ikke mottar noen IR-kode fra den andre fjernkontrollen innen 30 sekunder vil du få en feilindikasjon ved at [Av/På TV]-tasten blinker tre ganger. Fjernkontrollen vil automatisk gå tilbake til vanlig bruksmodus.
  Merk! Hvis den programmerte tasten tilhører en kommando for boksen, må du samtidig trykke inn [Shift]-tasten på fjern-kontrollen for å bruke den egen-programmerte funksjonen.
i

Resette og frikoble fjernkontroll

Slik frikobler du fjernkontrollen fra TV og dekoder:

 1. Hold tastene 1 og 6 samtidig inne i tre sekunder til det begynner å lyse rundt 'av/på'-knappen på dekoderen.
 2. Tast inn 9 - 9 - 6.
 3. 'Av/På'-knappen blinker to ganger som bekreftelse på at fjernkontrollen nå er av tilbakestilt.


Slik tilbakestiller du fjernkontrollen til fabrikkinnstillingene:

Dette setter fjernkontrollen tilbake til originale innstillinger. Etter dette vil fjernkontroll ikke være tilkoblet T-We Box.

 1. Hold tastene 1 og 6 inne til Decoder-knappen begynner å lyse.
 2. Trykk så 9 - 8 - 1.
 3. Decoderknappen skal nå blinke et par ganger. Fjernkontrollen er nå i sammenkoblingsmodus.
 4. Trykk OK