Hvordan ønsker du å få bekreftet din oppsigelse?

Hva er årsaken(e) til oppsigelsen?