Fikk en døråpner til arbeidslivet

Vidhu George (35) flyttet til Norge i 2013, og startet som deltaker i Telenor Integration høsten 2015. Hun er opprinnelig fra India, har en Master i Business Administrasjon (MBA) i finans og internasjonal business, og over 6 års arbeidserfaring fra dette feltet.

(Redaktørens anmerkninger: Vi gjør leseren oppmerksom på følgende. Artikkelen er publisert tidligere, og er noe utdatert på grunn av endringer i Telenor Open Mind, som trådte i kraft i 2017.)

Vidhu George smiler, utenfor Telenor bygget på Fornebu. Foto: Martin P. Fjellanger

Vidhu George smiler, utenfor Telenors bygg på Fornebu. Foto: Martin P. Fjellanger

- Jeg startet som deltaker høsten 2015, og hadde arbeidstrening i en finansavdeling hos Telenor. Arbeidsoppgavene var alt fra regnskapsarbeid til finansiell rapportering. Etter arbeidstreningsperioden var over, fikk jeg et engasjement i Telenor som varte rundt 15 måneder, sier Vidhu.

Hva lærte du av å være deltaker i Telenor Integration?

- Jeg lærte veldig mye på veien av å være deltaker i Integration programmet. Både faglig og språklig. Jeg synes at programmet er en døråpner til arbeidslivet for innvandrere. Jeg fikk mulighet til å bli kjent med den norske arbeidskulturen, samt det å møte og samarbeide med flinke og talentfulle personer. Mine fantastiske kollegaer den gang, hjalp meg med å lage god CV, og stilte også opp som referanser når jeg trengte det i min videre jobbsøkerprosess. Jeg fikk også mye god veiledning og bistand fra Mina Khairalomoum, som er jobbcoach i Telenor Integration.

- En av grunnene til at jeg fikk mange jobbintervjuer i løpet av min periode med jobbsøking, var mye fordi jeg jobbet i Telenor, et stort og ledende selskap her i Norge, mener Vidhu.

I dag jobber Vidhu som Finance Consultant i North Consultant AS som er et Management Consulting selskap i Oslo.

Hva er Telenor Integration?

Telenor Integration er et arbeidstreningsprogram for arbeidssøkere med høy utdannelse og med innvandrerbakgrunn fra ikke-europeiske land. Aktuelle fagområder er IT, Telecom, Nettverk, HR, Business, Administrasjon, Økonomi og Kommunikasjon. Det er et samarbeid mellom NAV Tiltak Oslo og Telenor Integration om rekruttering av deltakere til programmet. Man må være registrert som arbeidssøker hos NAV og ha høy utdannelse.

- Jeg har veldig god og positiv erfaring med NAV. Ønsker å anbefale Integration programmet i Telenor til alle jobbsøkere som er innvandrere og har vanskeligheter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet i Norge, sier Vidhu.