Fast jobb etter 17 år

Janne Irene Nordmo Fossdal (38) har fast jobb for første gang på 17 år,
takket være Telenor Open Mind.

–Det er så stort for meg at jeg ikke har ord, sier hun.

(Redaktørens anmerkninger: Vi gjør leseren oppmerksom på følgende. Artikkelen er publisert tidligere, og er noe utdatert på grunn av endringer i Telenor Open Mind, som trådte i kraft i 2017.)

Janne sitter ved en pult i et stort, summende kontorlandskap i Skatt Øst, Oslo sentrum. Hun har en større skjerm enn de andre. Skriften på skjermen hennes kan forstørres og hun har en lese-TV med samme funksjon.

- Jeg er svaksynt så det er utfordrende å få med meg ting på avstand. Men ellers går det greit, sier hun.

Dessverre har det ikke alltid vært like greit for Janne. Til tross for utdannelse med grader og vitnemål fra både universitet og høgskoler, har det vært vanskelig for Oslo-kvinna å få fast jobb. Før nå. Hun har fått fast jobb i Skatt Øst.

-Jeg skulle egentlig hoppa og jubla, men jeg er en person som trenger litt tid, det er så stort, det må modnes. Fast jobb er så stort for meg at jeg nesten ikke tror det er sant, sier hun.

Janne-sofa_702x468

Tipset om Open Mind

Etter videregående skole har Janne vekslet mellom studier og ulike arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. Selv med cand.mag-grad fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i offentlig styring fra Høgskolen i Oslo, gav ikke arbeidstiltakene i fast stilling. Ofte varte NAVs arbeidsmarkedstiltak bare i seks måneder. Etter at disse periodene var over, ble tilværelsen tom.

-Da jeg var i praksis hadde jeg i det minste noe å gjøre, om det så var å ta kopier og koke kaffe. Men de månedene jeg var uten praksis eller studier trivdes jeg ikke. Jeg gikk hele dagene og bekymret meg for hva som skulle skje meg. Det var stressende og slitsomme perioder. De månedene bare forsvant, sier hun.

- Etter det siste tiltaket, stod jeg der. Hva gjør jeg nå, tenkte jeg. Så ble jeg tipset om Telenor Open Mind. Da jeg sendte søknaden tenkte jeg at det var nok et program å fylle dagene med. Men så feil kunne jeg ta. Open Mind viste seg å bli et veiskille for meg, forklarer hun.

Janne-ute_702x468

UNIK-kurset var viktig

Telenor Open Mind er et kurs- og arbeidstreningsprogram for personer med en fysisk funksjonshindring, som har en historikk med psykisk helse eller er hørsels- og synshindret.

Programmet skal gi deltakerne muligheter til å jobbe seg inn i arbeidslivet gjennom kursing og relevant arbeidstrening. Siden oppstarten i 1998 har 250 personer vært gjennom programmet og 75 prosent av disse har fått varig arbeid. Janne er en av disse. Hun fremhever særlig «UNIK som jeg er»-kurset som en viktig grunn til at hun nå har fast jobb.

-I UNIK-kurset skulle vi utvikle en bevissthet til egne ressurser og mål, og hvordan man kan nå disse målene. Det er vanskelig å sette ord på hva jeg faktisk lærte i dette kurset. Men jeg fikk tanker og ideer om meg selv og egen selvutvikling som jeg ikke hadde hatt før. I min underbevissthet har jeg lært mye, selv om jeg ikke greier å sette ord på det, forteller hun.

Hun klarer likevel å framheve to konkrete lærdommer: Jobbintervjuteknikk og å holde presentasjoner.

- Jeg trodde det skulle bli altfor vanskelig å holde en presentasjon. Men jeg greide det, og det var en fantastisk følelse. Tenk at jeg klarte det! Det var virkelig en opplevelse i livet som jeg tok med videre, sier hun.

Fra Telenor til Skatt Øst

Denne lærdommen og mye annet hadde Janne med seg i bagasjen da hun begynte i praksis i Skatt Øst. Etter noen måneder med kurs og internpraksis i Telenor, skal Open Mind-deltakerne i praksis i eksterne bedrifter. 20. januar 2011 hadde Janne sin første praksisdag i Skatt Øst. Hun gjorde inntrykk på sjefen sin, underdirektør i Skatt Øst, Mona-Anita Alnæs.

- Vi ville gjerne at Janne skulle bli værende her etter praksisperioden. Hun kunne ikke bidra i publikumsveiledningen i skranken på grunn av synet, men vi ville gjerne ha henne uansett, så vi fant en løsning, forteller hun.

Løsningen ble at Janne sitter i området som kalles «bak-arbeidsplassen». Her jobber hun blant annet med bevilgningssaker, arve- og gavemeldinger og svarer på e-post.

- Janne er stødig arbeidskraft. Hun leverer. Jeg kan alltid stole på at hun gjør en god jobb. Hun tar ting fort selv om hun av og til mener det motsatte, sier Alnæs.

Janne og underdirektør i Skatt Øst, Mona-Anita Alnæs

Blir heiet fram

- Jeg har absolutt vokst mye i løpet av Open Mind-tiden. Før har jeg vært avhengig av tett oppfølging, særlig til jobbsøking. Jeg har ikke alltid hatt selvtilliten som skal til for å søke på jobber, sier hun.

Også kollegaene hennes i Skatt Øst har bidratt til at Janne er blitt mer Janne.

-Vi er flere som har utfordret henne på å bli mer selvstendig, og hun har nå fått mer trua på seg selv. Dermed stoler hun mer på seg selv og sine egne vurderinger, sier Mona-Anita.

Janne har også nytt godt av det sosiale som følger med å ha fast jobb. Ved siden av pc-skjermen hennes henger diplomet til quizlaget «Nederlaget». Hun er beskjeden om egne bidrag på laget, men hun innrømmer at hun er flink på å huske tall og datoer. Den viktigste datoen for henne er 7. september 2013. Det var den dagen hun fikk fast ansettelse.