Pressemeldinger

Telenors Norgessjef om moderniseringen: - Vårt mål er at alle skal ha tilgang til Internett og ha bedre opplevelser

Telenor er i gang med å fase ut vårt godt over 100 år gamle kobbernett til fordel for mer moderne løsninger som mobil og fiber. Noen uttrykker bekymring for at nettet skal fases ut. Jeg ønsker derfor å informere om hvorfor endringen er nødvendig og hvordan dette vil påvirke deg som kunde.
Alle Telenor-kunder som fortsatt er koblet til kobbernettet, enten det er offentlige virksomheter, bedrifter eller folk flest, skal få tilgang til ny og raskere teknologi, sier Petter-Børre Furberg, leder for Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger

(Fornebu, 10. april 2019) Telenor er i gang med å fase ut vårt godt over 100 år gamle kobbernett til fordel for mer moderne løsninger som mobil og fiber. Noen uttrykker bekymring for at nettet skal fases ut. Jeg ønsker derfor å informere om hvorfor endringen er nødvendig og hvordan dette vil påvirke deg som kunde. Om det skulle skje feil på kobberlinjen så vil vi hjelpe deg over på ny teknologi eller så vil vi reparere linjen din. Vårt mål er at ingen skal miste tilgang til Internett.

I februar informerte Telenor om at kobbernettet skal fases ut fra nå og frem mot 2023. Alle Telenor-kunder som fortsatt er koblet til kobbernettet, enten det er offentlige virksomheter, bedrifter eller folk flest, skal få tilgang til ny og raskere teknologi.

I år vil Telenor stoppe vedlikehold av kobberlinjene til kunder som har bedre teknologi tilgjengelig, enten via fiber eller 4G-dekning. Kunder som ikke har noe alternativ til kobberlinjen ennå, vil få linjen rettet hvis det oppstår feil. Dette gjelder både de som har telefoni og de som har bredbånd over kobbernettet.

Telenor vil søke samarbeid med berørte kommuner for å legge fiber og bygge ut mobilnettet der det er behov.

Hva er kobbernettet?

Kobbernettet består av kobberkabler som er gravd ned i jorden eller henger i luftspenn på stolper. Disse kablene ble opprinnelig benyttet til kun å tilby fasttelefontjenester, og er noen steder over 100 år gamle. Kobbernettet ble bygget ut i statlig regi og kommunal dugnadsånd i løpet av 1920-tallet.

I senere tid har disse kobberkablene blitt benyttet til også å tilby bredbånd. Gjennomsnittshastigheten for bredbånd på kobbernettet er 10 mbit/s, mens Telenors gjennomsnittshastighet på 4G er på over 70 mbit/s.

Kapasiteten til kobbernettet er ut ifra dagens behov ikke god nok, og mange vil erfare at nettverkstilkoblingen over kobbernettet gir dårlig kapasitet. Dette blir spesielt merkbart dersom flere i husstanden er på nettet samtidig, når mor strømmer sluttspurten mellom Norge og Sverige i ski-VM, far ser på Gullrekka og barna herjer på YouTube.

Hvorfor må vi fase ut kobbernettet?

Internett og telefoni er i dag alfa og omega for nærmest alle i vårt samfunn. Dette gjelder privatpersoner, bedrifter og det offentlige. I tillegg økes behovene hvert eneste år. Sykehus benytter livskritisk utstyr som er avhengig av nettilkobling, kortterminalene som er plassert i butikker i hele landet er avhengig av nettilkobling, og til og med fiskeindustrien er avhengig av utstyr som kobles på nettet. I tillegg bruker vi som privatpersoner nettet til alt fra å strømme tv-serier og oppdatere oss på sosiale medier til å spille dataspill og navigere oss frem med karttjenester på mobiltelefonen.

Alt dette fører til en enorm belastning på nettet, og denne belastningen øker. Tall fra Telenors mobilnett viser at databruken øker med over 30 prosent hvert eneste år. Når man legger alt dette sammen, blir det tydelig at det gamle kobbernettet ikke lenger lever opp til dagens behov for fart, stabilitet og kapasitet.

Digitaliseringen skal gjøre det enklere å bo og arbeide i distriktene, men da må moderniseringen av det norske nettverket gjennomføres i hele landet, ikke kun i storbyene. Kobberlinjene strekker ikke til i dagens digitale samfunn.

I fjor sa 25 prosent opp sine telefonabonnement på kobbernettet, og stadig færre kunder ønsker å benytte tjenester på den utdaterte teknologien. Kunder som går over til våre erstatningsløsninger kan oppleve en hastighet som er mangedoblet det kobbernettet leverer. Når kunder kan få dramatisk bedre nettilgang ved å benytte ny og bedre teknologi, i tillegg til at driftskostnadene synker betraktelig, veier argumentene tungt for å fase ut kobbernettet.

Det er disse hensynene som gjør at vi nå må gå over til ny teknologi som er bedre rustet til å håndtere samfunnets behov, både i dag og i fremtiden. Telenor har nylig startet opp pilotering av neste generasjons mobilnett, 5G. Dette nettet vil gi enda mer kapasitet og nye spennende tjenester til våre kunder. Vi vil starte utrullingen av dette nettet parallelt med at vi bygger ned det gamle kobbernettet. Og i år har vi rekordhøy fiberutbygging.

Kobberlinjene strekker ikke til i dagens digitale samfunn, sier Petter-Børre Furberg, leder for Telenor Norge.

Hvordan vil dette påvirke meg?

Hvis du er tilknyttet kobbernettet, vil vi kontakte deg med informasjon om planlagt tidspunkt for endringer i ditt område i god tid før vi setter i gang. Vi vil da samtidig tilby deg den løsningen som best tar hensyn til forholdene der du holder til.

Et fåtall kunder bor i områder der vi ikke har et erstatningsprodukt til kobbernettet. Her vil vi fortsette vedlikeholdet av kobbernettet frem til vi har en alternativ løsning på plass, og de dette gjelder vil dermed ikke merke noen forskjell.

Vi vil strekke oss langt for å hjelpe deg i gang med ny teknologi, og vi ønsker at du skal være fornøyd med de nye løsningene.

Må jeg gjøre noe?

Har du ikke hørt fra oss, så trenger du ikke å gjøre noe. Vi jobber med detaljplanleggingen, og du vil høre fra oss i god tid før vi bytter ut nettet hos deg.

Jeg vil berolige alle dere som er bekymret for moderniseringsreisen vi nå har lagt ut på. Vi gjennomfører modernisering for å sikre at alle i vårt langstrakte land skal ha tilgang til høykvalitets telefoni- og nettjenester.

Varm hilsen fra Petter-Børre Furberg

Leder for Telenor Norge

Har du flere spørsmål og ønsker å vite mer? Her kan du finne nyttig informasjon om moderniseringen: https://www.telenor.no/privat/internett/modernisering/ eller ta kontakt med vår kundeservice via chat, telefon 915 09000 eller våre Facebook-sider.

Dette er kobbernettet:

 • Kobbernettet betegner telefoni og brebånd som går gjennom et fast linjenett bestående av kobberkabler som ble bygget over statsbudsjett og kommunale samarbeid på 1920-tallet.
 • Kobbernettet består av nedgravde kobberkabler i bakken eller kabler i luftstrekk.
 • Historisk sett er kobbernettet den eldste varianten av fasttelefoni, som ble oppfunnet i 1849.
 • Fasttelefoni ble introdusert i Norge i 1879. I senere tid har kobbernettet blitt utnyttet til også å tilby bredbåndstjenester.
 • I Norge blir bredbåndstjenester som går over kobbernettet omtalt som DSL.
 • Gjennomsnittshastigheten for bredbånd på kobbernettet er 10 mbit/s, mens Telenors gjennomsnittshastighet på 4G er 71,97 mbit/s.


Dette er erstatningsproduktene:

Fasttelefon:

 • Mobiltelefon
  Som mobilkunde hos Telenor får du verdens raskeste mobilnett og 5 GB lagringsplass i Min Sky inkludert.
 • Mobil hjemmetelefon
  Mobil hjemmetelefon er et telefonapparat med SIM-kort, og får signalene over mobilnettet. Apparatet krever strøm, men er oppladbart. Hvis du ikke har tilstrekkelig mobildekning vil Telenor kunne bekoste montering av en utvendig antenne. Antennen vil kobles til telefonen, og forsterke mobilsignalene.

Internettløsninger:

 • Hjemmebredbånd mobil
  Bredbånd for hjemmet ditt levert over mobilnettet (10-100 Mbit/s)
  Abonnementene leveres med en ny teknisk løsning som skal gi optimal dekning, og god trådløs innendørs internett (WiFi). Bruk vil være avgrenset til installasjonsadressen, og tjenesten vil ikke fungere andre steder enn der du bor. (Klikk her for mer informasjon)