Pressemeldinger

Oslo kommune velger Telenor

Oslo kommune har tildelt Telenor kontrakten som omfatter fiber og trådløst mobilt bredbånd til alle kommunens lokasjoner og datasentre.
Avtalen skal sikre en fremtidsrettet og trygg kommunikasjon for samtlige av kommunens virksomheter, og samtidig gjøre det enklere og tryggere å tilby nye digitale tjenester til kommunens brukere. Foto: Martin Phillip Fjellanger

(Fornebu, 6. september 2023) Oslo kommune har tildelt Telenor kontrakten som omfatter fiber og trådløst mobilt bredbånd til alle kommunens lokasjoner og datasentre.

Kommunens infrastruktur for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) betjener flere enn 50.000 brukere fordelt på flere enn 1600 lokasjoner, via flere enn 2000 tilkoblingslinjer.

– Gjennom avtalen viser Oslo kommune oss stor tillit, og vi ser frem mot å jobbe hardt for å levere på forventningene. Telenor skal sikre en fremtidsrettet og trygg kommunikasjon for samtlige av kommunens virksomheter. Sikker, effektiv og pålitelig kommunikasjon har blitt et fundamentalt samfunnsbehov, og Telenor jobber systematisk for å levere på dette, sier Birgitte Engebretsen, leder av Telenor Norge.

Lukket og sikkert
Kontrakten viderefører og moderniserer tidligere løsning og legger til rette for en overgang til et nytt, moderne datanettverk (SD-WAN), som knytter kommunens lokasjoner sammen i et lukket og sikkert nett. Nettkapasitet, sikkerhetsnivå og robusthet vil gjøre det enklere og tryggere å tilby nye digitale tjenester til kommunens brukere.

Avtalen innebærer at alle kommunens lokasjoner knyttes sammen i et redundant, robust og sikkert nett. Løsningen består av mobil- og fibertilkoblinger for transport av data som sørger for krypterte, sikre forbindelser og intelligent trafikkstyring.

Avtalen har en varighet på fire år pluss opsjonsår (1+1+1), og har en totalverdi på ca. 230 millioner kroner.

SD-WAN-fakta – for deg som er godt over middels interessert i teknologi:

SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) er et programvaredefinert datanettverk på tvers av lokasjoner.

SD-WAN forenkler styringen og driften av et WAN ved å skille hardwaren i nettverket fra styringsenheten. Dette gjør at tjenester og fleksible løsninger kan leveres på en enkel og rask måte.

SD-WAN øker funksjonalitet og sikkerhet på kommunikasjonstjenester, og gir en mer fleksibel WAN-plattform, med bruk av MPLS (Multiprotocol Label Switching), Internett, fiber og 4G- og 5G-aksesser.

SD-WAN gjør det mulig å designe et nett med ønsket makro- og mikrosegmentering, lokasjonstilpassede konfigurasjoner og integrasjon mot og samhandling med skyleverandører.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Anders Krokan, pressesjef for Telenor Norge, telefon: 95209037, e-post: anders.krokan@telenor.no
eller ring pressetlf. på 800 80 900. Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss gjerne på Twitter @TelenorN_presse