Ruth (89) tok den siste samtalen i kobbernettet

(Fornebu, 19. januar 2023) Telenor har nå stengt kobbernettet for egne kunder og flyttet dem over på nye, mer robuste og moderne løsninger. Opprydding i kobberlinjenettet er allerede godt i gang.

Ruth Solveig Frågodt (89) i Flesberg i Buskerud var den siste privatkunden igjen på den utdaterte teknologien og fikk æren av å ta Norgeshistoriens aller siste telefonsamtale over kobbernettet. Samtalen gikk til Telenors konsernsjef, Sigve Brekke, som kunne forsikre om at hennes nye hjemmetelefon over mobilnettet er en mer stabil og bedre løsning.

En annen som har fått erfare konsekvensene av Telenors modernisering, er Brage Bjørnbekk (22). Han bor utenfor allfarvei i Drevdalen i Trysil der det er manglende mobildekning. Nå har han fått fiber fra Telenor rett i husveggen, og kan for første gang ha hjemmekontor fra jobben i Elverum, 110 km unna.

Ruth og Brage har begge fått løsninger som gjorde det mulig for Telenor å legge ned det gamle og utrangerte kobbernettet.

Også i bedriftsmarkedet og offentlig sektor er kundene nå over på ny teknologi. Hos helseforetakene i hele landet er det gjort et omfattende arbeid for å sikre en smertefri overgang. I desember 2022 var eksempelvis den siste av til sammen 43 telefonsentraler med tilhørende 85.000 brukere i Helse Sør-Øst gjort uavhengig av Telenors kobberplattform. Helsesektoren er nå trygt over på mer moderne teknologi.

Brage Bjørnbekk

Brage Bjørnbekk i Drevdalen i Trysil fikk før jul endelig fiberlinje til hjemmekontoret, 110 km unna arbeidsplassen i Elveum. Her er han sammen med hunden Akita. (Foto: Martin Fjellanger)

Løsning med fiber og mobil

Da Telenor i 2019 varslet myndigheter og kunder om at kobbernettet stenges for egne kunder fra utgangen av 2022, var det i stor grad en kundestyrt beslutning. Etter at nye teknologier over fiber og mobil ble tilgjengelig, var det kundene selv som valgte de mer moderne løsningene.

Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge, forklarer bakgrunnen for moderniseringen av telenettet slik:

– Kobbernettet var mange steder over 100 år gammelt, og ble i sin tid bygget for å tilby fasttelefon, og etter hvert bredbånd. Etter hvert maktet ikke kobbernettet å møte behovet for fart, stabilitet og kapasitet slik du som kunde forventer det. Kundefrafallet, høyt strømforbruk, mange feil og høye vedlikeholdskostnader gjorde at beslutningen om å avvikle kobbernettet ble tatt.

Engebretsen er glad for at kundene nå er over på langt bedre tjenester over 4G, 5G og fiber.

– Vi har funnet gode løsninger for de aller fleste kundene etter å ha gjort et krafttak innen fiber- og mobilutbygging de siste årene.

Oppryddingen er godt i gang

Telenor er godt i gang med å rydde opp i linjenettet som ikke lenger er i bruk. Dette dreier seg om kobberutstyr på nesten 4.500 steder, fjerning av 143.000 km kobberkabler, 500.000 stolper og 250.000 fordelerskap. Etter krav fra myndighetene, må Telenor likevel frem til høsten 2025 opprettholde linjenettet og bredbåndssentraler for kunder i selskaper som har leid seg inn i kobbernettet. Dessuten er en del av stolpene med kobber gjenbrukt til framføring av fiberkabler, og vil derfor bli stående.

– Vi er i gang med ryddejobben. Dette vil ta tid, men vi kan forsikre at vi skal rydde opp, og miljøhensyn og ressursgjenvinning vil være førende i dette arbeidet, sier Engebretsen.

Birgitte Engebretsen

Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge. (Foto: Martin Fjellanger)

Store besparelser

Når det gamle kobbernettet ikke lenger er i bruk, gir dette store besparelser i form av vedlikehold og strømutgifter. Telenors kobbernett har stått for omtrent halvparten av strømforbruket til Telenors infrastruktur. Dette er like mye som en middels stor by forbruker hvert år.

Saneringen av kobbernettet innebærer å tømme bygg og rom helt eller delvis. I noen tilfeller blir bygg fjernet, andre overlates til grunneier eller selges.

I tillegg kommer fysisk opprydning av Telenor-eid utstyr i alle landets kommuner. Alt utstyr skal sorteres og fraktes til energigjenvinning eller gjenbruk. For eksempel vil kreosotstolpene forbrennes på spesialanlegg for å sikre at kreosot ikke siver ut i miljøet. Kobberkablene er også en viktig ressurs som gjenvinnes.

Fakta

  • Telenor kunngjorde i 2019 å stenge kobbernettet ved utgangen av 2022 for sine egne kunder. På dette tidspunktet var det totalt 875.000 kunder igjen på det over 100 år gamle nettet og innen utgangen av 2022 var det redusert til drøyt 37.000 abonnenter. Dette er kunder av eksterne selskaper som leier seg inn for å levere bredbåndstjeneste i kobbernettet og som Nkom har pålagt Telenor å opprettholde tilgang for, i en overgangsfase frem til høsten 2025.

  • Den siste telefonsamtalen over kobberlinje ble tatt mellom 89 år gamle Ruth Solveig Frågodt og Sigve Brekke den 19. desember.

  • En av de siste Telenor-kundene med bredbånd over kobberlinje ble koblet ned 30. desember.

  • De siste kundene som manglet mobildekning, bor i Flesberg kommune og her ble ny basestasjon satt i drift 6. desember.

  • Den siste bedriftskunde-forbindelsen ble ordnet 28. desember med spesialantenne. Dette var til et settefiskanlegg i Nordland.

  • Den siste kunden som ventet på fiber, fikk dette 16. desember i Averøy kommune i Møre og Romsdal.

  • Telenor Norge er ISO 14001-sertifisert og alt arbeidet vi og våre samarbeidspartnere utfører er i henhold til kravene for denne sertifiseringen. Privatpersoner har ikke anledning til å fjerne utstyr selv.
    Les mer om dette her.

Besøk vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse.