Nedtaking av eget innstrekk

Hvis du ønsker å ta ned kobberkabelen som går inn til din bolig skal dette gjøres for egen regning. Du står fritt til å engasjere en profesjonell aktør til å utføre arbeidet for deg, eller benytte Telenors samarbeidspartnere OneCo eller Eltel. Ved utførelse skal kabelen kuttes ned, og tamp sikres til stolpen. Kabel skal så leveres til godkjent mottak.

Her finner du kontaktinformasjon til OneCo og Eltel samt oversikt for ditt fylke.

Telenors saneringsprogram

Telenor planlegger regionvis sanering av bygninger, utstyr, luftkabler og stolper som ikke lenger vil være i bruk eller planlegges gjenbrukt i moderniseringen av Telenors mobil- og fibernett. Planer for fjerning av gammelt utstyr vil bli lagt slik at saneringen vil foregå på en miljøvennlig, planmessig og økonomisk forsvarlig måte. Vi kan derfor ikke fjerne spesifikke linjer eller stolper på forespørsel.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, har imidlertid vedtatt at Telenor ikke gis tillatelse til å fjerne eksisterende infrastruktur før tidligst høsten 2025 av hensyn til andre aktører som i dag benytter kobbernettet til å levere bredbåndstjenester. Det pågår en prosess for å avklare Telenors mulighet for eventuell tidligere fjerning av infrastruktur.

Informasjon om dette finnes på NKOM’s hjemmesider.

Vi kan derfor ikke angi tidspunkt for fjerning av stolper og utstyr akkurat nå.

Meld inn sak som privatperson

Send inn forespørsler angående flytting eller fjerning av Telenors infrastruktur og kabler i forbindelse med godkjent utnyttelse av tomt.

Registrer oppdrag - Privat

Meld inn sak som offentlig eller bedrift

Dette kan være alt fra større prosjekter som krever flytting av kabler, til rivetillatelser eller trær som er til hinder eller skade.

Registrer oppdrag - Offentlig/bedrift

Sjekk status på innmeldt sak

Har du allerede meldt inn et oppdrag? Sjekk status på din registrerte sak ved å oppgi e-post og referansenummer.

Sjekk status

Utbyggere

Bestilling av ny aksesstilgang på bredbånd/ fiber til borettslag, sameie eller nytt boligprosjekt

Les mer og bestill aksesstilgang

Oppdaget skade?

Feil eller skade på Telenors stolper, fordelere eller kabler kan meldes inn ved å ringe kundeservice på 915 09000.

Kjente feil blir oppdatert på vår oversikt over driftsmeldinger dersom du søker på din adresse.

Andre henvendelser

  • Spør før du graver

    Chevron down 14x14px
  • Trenger du inntakskabel til bolig?

    Chevron down 14x14px