Historier

Det handler om god forbindelse til omverden

Ruth Solveig Frågodt ble historisk da hun som den siste abonnenten på fasttelefon i Norge tok den aller siste telefonsamtalen over kobbernettet.

Ruth

Det handler om god forbindelse til omverden 

Ruth Solveig Frågodt ble historisk da hun som den siste abonnenten på fasttelefon i Norge tok den aller siste telefonsamtalen over kobbernettet.

For Ruth som bor på en gård i skogkanten og har hatt fasttelefon siden 1980-tallet er ikke overgangen til mobilteknologi noe som vekker bekymring. Det som er viktig for henne er at teknologien fungerer og hun får ringt.

Mandag ettermiddag 19. desember 2022 var det slutt for tale over kobbernettet, 142 år etter at den første telefonsamtalen fant sted her til lands. Det historiske øyeblikket ble markert ved at den siste gjenværende telefonkunden i privatnettet, 89 år gamle Ruth Solveig Frågodt ble ringt opp av Telenors konsernsjef Sigve Brekke.

Ruth med fasttelefon

Alle foto: Appolone Jerpseth

- Ferdig med det
Hun var langt fra alene da dette skjedde. Den vesle stuen hennes var full av folk. For både NRK Dagsrevyen, Laagendalsposten og Telenor ønsket å være til stede for å dokumentere det historiske øyeblikket.

- Ha det, ha det! Deretter la Ruth Solveig Frågodt på røret på fasttelefonen for aller siste gang.

- Ferdig med det, sa hun, mens hun humret.

– Han prata bare vanlig. Men han takket for at jeg hadde vært kunde, og han håpet at det skulle gå bra fremover og at jeg er fornøyd med det jeg får, svarte Ruth da vi spurte henne om hva de to pratet om.

Brekke ønsket henne lykke til med den nye telefonløsningen, som har en lite adapter koblet til den gamle fasttelefonen hennes. Bortsett fra nytt nummer og en ny ledning, skal ting fungere som før.

Telenor har satt opp en ny mobilmast i nærheten for at Ruth og en annen abonnent skal få tilgang til mobilnettet. En investering på nesten 2 millioner kroner for Telenor.

Ruth med mobil

En æra er over
Ruth Solveig Frågodt var den siste privatkunden igjen på kobbernettet, og den siste samtalen setter en strek for det som har vært hovednettet for telefonitjenester i mer enn 100 år. Kobbernettet hadde på det meste, rundt tusenårsskiftet om lag 2.2 millioner abonnenter.

- Det blir jo rart når det er helt borte. Men bare det nye fungerer, så skal jeg være fornøyd. Det som er viktig for meg er å ringe ut og at jeg kan motta telefonsamtaler, kommenterte Ruth som heretter kommer til å bruke mobilnettet når hun skal ringe eller motta samtaler.

Kobbernettet ble i sin tid ble bygget for å tilby fasttelefon, og etter hvert bredbånd. Dette tradisjonelle nettet klarte ikke lenger å møte behovet for fart, stabilitet og kapasitet slik kundene forventer.  Kundefrafallet, høyt strømforbruk med mye feil og høye vedlikeholdskostnader gjorde at beslutningen om å avvikle kobbernettet ble tatt.

30.12.2022 stengte Telenor kobbernettet for egne sluttkunder. Disse er flyttet over på - eller tilbudt- nye, mer robuste og moderne løsninger.