Historier

Digitaliseringen blåser nytt liv i distriktene

Azure, Font, Aqua

God digital infrastruktur endrer spillereglene og kan bidra til ytterligere vekst også i bygdene.

Det skjer overalt. Tilgang til raskt bredbånd gir muligheter for å skape nye digitale virksomheter.

Over hele verden strømmer folk til byene. Norge er ikke noe unntak. Akkurat som London, Tokyo og New York, vil heller ikke Oslo, Bergen eller Trondheim slite med fraflyttingsproblemer i tiden fremover. Samtidig finnes det gode muligheter for dem som går motstrøms og flytter ut til distriktene.

Ta for eksempel Silje Kristin Granum. Silje Kristin tok steget fra storbyen til lille Rennebu, omtrent 4 mil fra Oppdal. I Rennebu drev Silje Kristin konsulentbedriften Folksnakk med kun én ansatt – seg selv. Noen tenker kanskje at dette var et krevende utgangspunkt for vekst og kreativitet, men ikke Silje Kristin.  

– Jeg tenker motsatt! Når du driver for deg selv tvinges du til å holde deg oppdatert. Det er hele tiden noe nytt jeg må lære meg, og det er en skikkelig drivkraft, sier Granum.

– I dag er vi to ansatte, som begge bor og jobber forskjellige steder i landet.

Vekst for små, nettbaserte bedrifter
Distriktene står bedre rustet til å motstå sentraliseringsbølgen hvis innbyggerne får tilgang på god digital infrastruktur. Granum var heldig og hadde tilgang til raskt og stabilt bredbånd i Rennebu. Det er dessverre ikke tilfellet i hele vårt langstrakte land. Hele 20 000 husstander i Norge har fortsatt ikke tilgang til bredbånd. På verdensbasis står to tredeler av befolkningen uten tilgang til internett, hovedsakelig i distriktene, ifølge Verdensbanken.Hjemmekontor: Silje Kirstin Granum drev konsulentvirksomhet fra et avsidesliggende fjellbruk i Rennebu.

Å sikre tilgang til internett i selv den mest avsidesliggende krok av verden handler om nødvendig samfunnsutvikling. Bredbånd legger til rette for innovasjon og styrker lokalsamfunn. E-handel, digitale plattformer der kjøper og selger møtes, vokser enormt, særlig i Asia. Enten du ønsker å bo på landet som Granum, eller er en lokal gründer i Thailand, har du egentlig det samme grunnleggende behovet: å ha tilgang til verden gjennom stabil digital infrastruktur.

Ditt valg: Bredbånd lar deg bygge og utvikle virksomheten din hvor som helst.

"Folk spør meg ofte hvordan jeg kan gjøre jobben min langt ute i skogen. Svaret er enkelt: jeg har internett. Og bil."

Silje Kristin Granum, daglig leder i Folksnakk

Kun 55 prosent av jordas befolkning har tilgang til internett.

Under pandemien ble ansatte over hele verden plassert på hjemmekontor. Forskjellen mellom de som har tilgang til nødvendig digital infrastruktur, og de som ikke har det, ble umiddelbart synlig.

For de fleste fattige lokalsamfunn verden over, er stabil tilgang til strømnettet hovedutfordringen. Andre mangler kunnskap eller økonomi til å betale for teknologien som behøves. I tillegg til fattigdom er det dessverre også store kjønnsforskjeller i tilgangen til internett.  

– Half of the world’s population is still not digitally connected

– Globally, women are 23 per cent less likely to have internet access than men

UNESCO

– Half of the world’s population is still not digitally connected

– Globally, women are 23 per cent less likely to have internet access than men

UNESCO

  • Halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang til internett.
  • Globalt har kvinner 23 prosent lavere sannsynlighet for å ha tilgang til internett enn menn.    ITU/UNESCO

I verdens fattigste land har færre enn 20 prosent av husholdningene tilgang til internett.

Selv om de fleste urbane områder rundt om i verden har godt utbygd mobilt bredbåndsnett, peker International Telecommunication Union (ITU) på at det er enorme forskjeller i nettilgangen på landsbygda, spesielt i de minst utviklede landene.

Innovasjon skjer over hele verden
De fleste av oss vet at internett gir oss mulighet til å jobbe tilnærmet overalt. En FN-rapport fra mai 2021 peker på betydningen av internett og at folk i avsidesliggende områder over hele verden får tilgang til bank- og finanstjenester, samt verktøy for bedre kontroll på avlinger og ressursbruk i landbruket.

Tilgang til digital infrastruktur og digitale tjenester kan ikke være et gode forbeholdt verdens urbane befolkning. Gründere som Granum finnes overalt, og fremtidens suksessbedrifter kan startes hvor som helst i verden - så lenge bredbåndsdekningen er god.  

I dag driver Granum Folksnakk fra Oppdal. Hennes eneste kollega er 100 km unna i Trondheim.

– Med digital tilgang kan man velge hvor man vil jobbe, og med hvem man vil, avslutter Granum.

Digital tilgang er nøkkelen: Med internett kan innovasjon finne sted hvor som helst i verden.

internett i distriktene