Slik bruker du profiler med T-We App

Profiler gjør det mulig å tilpasse innhold til alle i familien. Her hjelper vi deg med å opprette, endre eller bytte mellom profiler i T-We App.

Opprett ny profil

 1. Velg ☰ Mer

 2. Trykk på Tilgang og profiler

 3. Velg + for å opprette en ny profil

 4. Skriv inn PIN-kode

 5. Gi profilen et navn og velg profiltype.

 6. Trykk Neste

 7. Innstillinger som språk, aldersgrense og tillatelser kan settes før du trykker Neste, eller du kan gå tilbake å endre innstillingene senere.

 8. Trykk Bekreft

  NB!
   Hvis du vil hindre tilgang til profilen må valget PIN-beskyttet settes til Ja. Da vil du i tillegg måtte oppgi PIN-kode når du logger inn på profilen.

Opprett ny profil i T-We App

Bytte mellom profiler

For å bytte profil velger du "Mer", og trykker på profilen du ønsker å skifte til. Den aktive profilen er markert med en hake.

Merk at du automatisk vil bli logget inn på den profilen du sist var inne på når du starter appen.

Profiltyper i T-We

Første gang du starter T-We App har du tilgang til to profiler: Owner og Kids. Owner er en administrator-profil, mens Kids er tilpasset barn.

Alle profiler med unntak av Kids har tilgang til å bruke PIN-kode. Denne blir du bedt om å oppgi når du skal endre enkelte innstillinger, leie film, eller låse opp innhold som av andre årsaker er begrenset.

Profiltypen og aldersgrensen du har valgt bestemmer hvilke tilganger du har.

Owner

Har tilgang til alt innhold med PIN-kode. Profilen kan ikke endres eller slettes.

Kids

Har ikke tilgang til innhold som krever PIN-kode. Ved spørsmål om PIN, må man bytte til Owner eller standardprofil.

Standard

Har tilgang til alt innhold med PIN-kode unntatt innstillinger i Owner-profilen.

 • Hvordan endrer jeg en profil i T-We App?

  1. Velg ☰ Mer.

  2. Trykk på Tilgang og profiler.

  3. Trykk på blyanten i høyre hjørne på ønsket profil.

  4. Velg Endre profil.

   • Tast PIN-koden til profilen dersom den har egen PIN-beskyttelse.

  5. Velg innstillingene du vil endre.

 • Hvordan sletter jeg en profil i T-We App?

  1. Velg ☰ Mer.

  2. Trykk på Tilgang og profiler.

  3. Trykk på blyanten i høyre hjørne på ønsket profil.

  4. Velg Slett profil.

  5. Velg Bekreft.

   • Tast PIN-koden til profilen dersom den har egen PIN-beskyttelse.

  6. Profilen er nå slettet.

 • Hvordan setter jeg aldersgrense på profiler?

  Du kan endre aldersgrensen på en hvilken som helst profil, men Kids er låst til enten 6, 9 eller 12 år. Som standard er aldersgrensen for Kids satt til 6 år, noe som betyr at innhold med høyere aldersgrense blir utilgjengelig for brukeren.

  Slik endrer du aldersgrensen:

  1. Velg ☰ Mer.

  2. Trykk på Tilgang og profiler.

  3. Trykk på blyanten i høyre hjørne på ønsket profil.

  4. Velg Endre profil.

   • Tast PIN-koden til profilen dersom den har egen PIN-beskyttelse.

  5. Velg Profiltype.

  6. Velg Aldersgrense og endre til ønsket grense.


  NB:
  Hvis du setter aldersgrense på profilen til 18+ vil du ikke bli bedt om å taste inn PIN-kode for aldersmerket innhold.

Gi familien tilgang til appen

Bruk en profil med adminrettigheter for å legge til nye mobilnummer og gi tilgang til inntil 5 familiemedlemmer. Når mobilnummeret er lagt til, kan personen logge inn i appen eller på twe.no.

 1. Velg ☰ Mer

 2. Velg Tilgang og profiler

 3. Velg Legg til mobilnummer

 4. Oppgi PIN-koden
  (Dette er den samme som administrator-profilen på T-We boksen. 1-2-3-4 som standard dersom den ikke er endret.)

 5. Skriv inn mobilnummeret til personen som skal ha tilgang til appen eller nett-TV

I tillegg til å gi tilgang til appen/nett-TV kan du opprette brukerprofiler tilpasset hvert familiemedlem. Disse kan du opprette direkte i appen, og de fungerer på tvers av alle enheter.