Nettvern vil ikke spore hvilke sider du går inn på, og blokkerer heller ikke innhold - den varsler deg kun om falske nettsider og utrygge lenker.

Les mer om Nettvern.

Aktivere og deaktivere Nettvern

For å aktivere eller deaktivere Nettvern på ditt bredbånd, må du være tilkoblet din ruter.

Vi anbefaler ikke at du deaktiverer tjenesten, men ønsker du likevel å gjøre dette vil veiledningene under forklare hvordan.

Sjekk om Nettvern er aktivert hos deg her (husk å være tilkoblet ruteren din)

For å deaktivere nettvern, velg først din ruter under:

?

WiFi Ruter

 1. Logg inn på wifi.telenor.no
 2. Velg Avansert fra menyen øverst
 3. Velg DNS fra menyen
 4. Fyll inn Primær DNS-adresse under Selvvalgte DNS-servere (denne er: 130.67.15.198) 
 5. Fyll inn Sekundær DNS-adresse under Selvvalgte DNS-servere (denne er: 193.213.112.4)
 6. Velg Lagre

Bruker du IPv6?

For å deaktivere Nettvern på IPv6, må følgende DNS-adresser legges inn i tillegg til de som er beskrevet i punktene over:
 • Primær IPv6 DNS: 2001:4600:4:fff::53
 • Sekundær IPv6 DNS: 2001:4600:4:1fff::53
?

ZyXEL P8702N

 1. Logg inn på wifi.telenor.no
 2. Velg Avansert fra menyen øverst
 3. Velg DNS fra menyen
 4. Fyll inn Primær DNS-adresse under Selvvalgte DNS-servere (denne er: 130.67.15.198) 
 5. Fyll inn Sekundær DNS-adresse under Selvvalgte DNS-servere (denne er: 193.213.112.4)
 6. Velg Lagre

Bruker du IPv6?

For å deaktivere Nettvern på IPv6, må følgende DNS-adresser legges inn i tillegg til de som er beskrevet i punktene over:
 • Primær IPv6 DNS: 2001:4600:4:fff::53
 • Sekundær IPv6 DNS: 2001:4600:4:1fff::53
?

ZyXEL 2812

 1. Logg på web-grensesnittet til ruteren din http://10.0.0.138
 2. Velg Network Settings fra menyen nederst
 3. Velg Home Networking
 4. Velg Lan Setup fra menyen øverst
 5. Sett inn Primær DNS-adresse i DNS Server 1 (denne er: 130.67.15.198)
 6. Sett inn Sekundær DNS-adresse i DNS Server 2 (denne er: 193.213.112.4)
 7. La DNS Server 3 være blank
 8. Velg Apply knappen på bunnen av skjermen

Bruker du IPv6? 
For å deaktivere Nettvern på IPv6, må følgende DNS-adresser legges inn i tillegg til de som er beskrevet i punktene over:
 • Primær IPv6 DNS: 2001:4600:4:fff::53
 • Sekundær IPv6 DNS: 2001:4600:4:1fff::53
?

Linksys

 1. Logg inn på web-grensesnittet til ruteren din, vanligvis http://192.168.1.1
 2. Velg Setup fra menyen øverst
 3. Velg Basic Setup fra undermenyen til Setup
 4. Sett inn Primær DNS-adresse i Static DNS 1 feltet (denne er: 130.67.15.198)
 5. Sett inn Sekundær DNS-adresse i Static DNS 2 feltet (denne er: 193.213.112.4)
 6. Feltet Static DNS 3 lar du være blank
 7. Velg Save Settings knappen på bunnen av skjermen
 8. Velg Continue knappen på neste skjerm
De fleste Linksys ruterne trenger ikke en restart for å aktivere disse endringene, men pass på å ta en restart hvis du blir bedt om det.
 
Link til produsentens nettside: https://www.linksys.com/no/
 

Bruker du IPv6?
 
For å deaktivere Nettvern på IPv6, må følgende DNS-adresser legges inn i tillegg til de som er beskrevet i punktene over:
 • Primær IPv6 DNS: 2001:4600:4:fff::53
 • Sekundær IPv6 DNS: 2001:4600:4:1fff::53
?

Netgear

 1. Logg inn på web-grensesnittet til ruteren din, vanligvis http://192.168.1.1 eller http://192.168.0.1
 2. Netgear har to forskjellige grensesnitt med to forskjellige måter å nå neste steg:
  1. Hvis du har BASIC og ADVANCED tab langs toppen, velg BASIC og Internet
  2. Hvis du ikke har disse to valgene, velg Basic Settings
 3. Velg Use These DNS Servers valget under Domaing Name Server (DNS) address området
 4. Sett Primær DNS-adresse i Primary DNS feltet (denne er: 130.67.15.198)
 5. Sett inn Sekundær DNS-adresse i Secundary DNS feltet (denne er: 193.213.112.4)
 6. Hvis det er et tredje valg på DNS, la dette være blankt
 7. Velg Apply knappen på bunnen av skjermen
 8. Følg eventuelle instrukser du får på skjermen videre.
Link til produsentens nettside: http://www.netgear.com 
 

Bruker du IPv6?
 
For å deaktivere Nettvern på IPv6, må følgende DNS-adresser legges inn i tillegg til de som er beskrevet i punktene over:
 • Primær IPv6 DNS: 2001:4600:4:fff::53
 • Sekundær IPv6 DNS: 2001:4600:4:1fff::53
?

D-Link

 1. Logg inn på web-grensesnittet til ruteren din, vanligvis http://192.168.0.1
 2. Velg Internet fra menyene på venstre side
 3. Velg Setup fra menyen på toppen
 4. Sett Primær DNS-adresse i Primary DNS adress feltet (denne er: 130.67.15.198)
 5. Sett inn Sekundær DNS-adresse i Secundary DNS adress feltet (denne er: 193.213.112.4)
 6. Velg Save Settings knappen på toppen av skjermen
 7. DNS server innstillingene skal bli endret med en gang, men det kan hende du trenger å restarte ruteren din.
Link til produsentens nettside: http://support.dlink.com/
 

Bruker du IPv6?
 
For å deaktivere Nettvern på IPv6, må følgende DNS-adresser legges inn i tillegg til de som er beskrevet i punktene over:
 • Primær IPv6 DNS: 2001:4600:4:fff::53
 • Sekundær IPv6 DNS: 2001:4600:4:1fff::53
?

Asus

 1. Logg inn på web-grensesnittet til ruteren din, vanligvis http://192.168.1.1
 2. Velg WAN fra menyen på venstre side
 3. Velg Internet Connection fra tab øverst til høyre
 4. Sett Primær DNS-adresse i DNS Server 1 feltet (denne er: 130.67.15.198)
 5. Sett inn Sekundær DNS-adresse i DNS Server 2 feltet (denne er: 193.213.112.4)
 6. Velg Apply knappen på bunnen av skjermen
Det kan hende du trenger å restarte ruteren din før endringene trer i kraft. 
 
Link til produsentens nettside: https://www.asus.com/no/
 

Bruker du IPv6?
 
For å deaktivere Nettvern på IPv6, må følgende DNS-adresser legges inn i tillegg til de som er beskrevet i punktene over:
 • Primær IPv6 DNS: 2001:4600:4:fff::53
 • Sekundær IPv6 DNS: 2001:4600:4:1fff::53
?

TP-Link

 1. Logg inn på web-grensesnittet til ruteren din, vanligvis http://192.168.1.1 eller http://192.168.0.1
 2. Velg DHCP fra menyen på venstre side
 3. Velg DHCP Settings fra undermenyen til DHCP
 4. Sett inn Primær DNS-adresse i Primary DNS feltet (denne er: 130.67.15.198) 
 5. Sett inn Sekundær DNS-adresse i Secundary DNS feltet (denne er: 193.213.112.4)
 6. Velg Save knappen på bunnen av skjermen
De fleste TP-Link ruterene trenger ikke en restart for å aktivere disse endringene, men pass på å ta en restart hvis du blir bedt om det.
 
Link til produsentens nettside: https://www.tp-link.com/no/ 
 

Bruker du IPv6? 
For å deaktivere Nettvern på IPv6, må følgende DNS-adresser legges inn i tillegg til de som er beskrevet i punktene over:
 • Primær IPv6 DNS: 2001:4600:4:fff::53
 • Sekundær IPv6 DNS: 2001:4600:4:1fff::53
?

Cisco

 1. Logg inn på web-grensesnittet til ruteren din, vanligvis http://192.168.1.1 eller http://192.168.1.254
 2. Velg Setup fra menyen øverst
 3. Velg LAN Setup fra undermenyen til Setup
 4. Sett inn Primær DNS-adresse i LAN 1 Static DNS 1 feltet (denne er: 130.67.15.198)
 5. Sett inn Sekundær DNS-adresse i LAN 1 Static DNS 2 feltet (denne er: 193.213.112.4)
 6. Hvis du også har et felt for LAN 1 Static DNS 3 lar du det være blankt
 7. Velg Save Settings knappen på bunnen av skjermen
De fleste Cisco rutere trenger ikke en restart for å aktivere disse endringene, men pass på å ta en restart hvis du blir bedt om det.
 
Link til produsentens nettside: https://www.cisco.com/ 
 

Bruker du IPv6? 
For å deaktivere Nettvern på IPv6, må følgende DNS-adresser legges inn i tillegg til de som er beskrevet i punktene over:
 • Primær IPv6 DNS: 2001:4600:4:fff::53
 • Sekundær IPv6 DNS: 2001:4600:4:1fff::53
?

Belkin

 1. Logg inn på web-grensesnittet til ruteren din, vanligvis http://192.168.2.1
 2. Velg DNS fra menyen til Internet WAN på venstre side
 3. Sett inn Primær DNS-adresse i Primary DNS feltet (denne er: 130.67.15.198)
 4. Sett inn Sekundær DNS-adresse i Secundary DNS feltet (denne er: 193.213.112.4)
 5. Velg Apply Changes knappen
 6. Restart ruteren
Link til produsentens nettsiden: http://www.belkin.com/ 
 

Bruker du IPv6? 
For å deaktivere Nettvern på IPv6, må følgende DNS-adresser legges inn i tillegg til de som er beskrevet i punktene over:
 • Primær IPv6 DNS: 2001:4600:4:fff::53
 • Sekundær IPv6 DNS: 2001:4600:4:1fff::53
?

Google WiFi

På Google WiFi er det ikke noe webgrensesnitt, så du må inn på Google WiFi appen som du kan laste ned fra AppStore eller PlayStore.
 1. Åpne Google WiFi appen
 2. Velg menyen øverst til høyre for å komme til Innstillinger
 3. Scroll ned til Innstillinger delen og velg Nettverk og generelt
 4. Velg Avanserte Nettverksvalg under Nettverk
 5. Velg DNS
 6. Velg Tilpasset
 7. Sett inn Primær DNS-adresse i Primær tjener feltet (denne er: 130.67.15.198) 
 8. Sett inn Sekundær DNS-adresse i Sekundær tjener feltet (denne er: 193.213.112.4)
 9. Velg Lagre øverst til høyre
Du trenger ikke å restarte ruteren din for at endringene skal tre i kraft. 
 
Link til produsentens nettside: https://support.google.com/wifi/
 

Bruker du IPv6? 
For å deaktivere Nettvern på IPv6, må følgende DNS-adresser legges inn i tillegg til de som er beskrevet i punktene over:
 • Primær IPv6 DNS: 2001:4600:4:fff::53
 • Sekundær IPv6 DNS: 2001:4600:4:1fff::53
Se flere

Slik aktiverer du Nettvern igjen

?

Aktivere på ruter

Hvis Nettvern ikke er aktivert, prøv først å skru ruteren din av og på. Om problemet vedvarer kan dette skyldes at din ruter har andre innstillinger enn de som automatisk blir levert fra Telenor. 
 
For å aktivere Nettvern på ruter, kan du følge samme fremgangsmåte som ved deaktivering. 
 1. Velg den ruteren du har, og følg veiledningen frem til der du skal legge inn DNS-adresse. 
 2. Når du kommer til dette punktet skal du velge at ruteren henter innstillinger automatisk fra ISP.  
 3. Lagre innstillingene, og skru deretter ruteren av og på. 
 
DNS-adresser som fast har Nettvern aktivert er: 
 • Primær DNS: 148.122.16.253
 • Sekundær DNS: 148.122.164.253
Disse kan også benyttes istedenfor å hente innstillinger automatisk fra ISP. 

Fant du ikke svar på det du lurte på?