WiFi Ruter og WiFi Forsterker - hjelp til wifi forsterker

Om WiFi Forsterker

En WiFi Forsterker fungerer som et bindeledd mellom din WiFi Ruter og området der du sliter med dårlig dekning. Den trenger ikke å kobles til med kabel - den kommuniserer trådløst med WiFi-ruteren.  Forsterkeren har også 2 ethernet-porter, slik at du kan koble til utstyr som krever kabel.

En forsterker er derfor en rask og enkel løsning for å gi bedre dekning på steder der det eksisterende trådløse nettverket ikke når frem.   

WiFi Forsterkeren er kun kompatibel med vår WiFi Ruter, og med en eller flere forsterkere koblet til WiFi ruter får man MESH-nettverk hjemme.

Lampestatus WiFi Forsterker

Lampestatus

Nullstille WiFi Forsterker

Nullstille forsterker

Opplever du problemer med Internett?

Svært mange problemer løses ved at man skrur utstyret av og på. Opplever du allikevel problemer, kan vi hjelpe deg med veiledninger for de vanligste problemstillingene.

Tregt, ustabilt eller manglende nett

Fant du ikke svar på det du lurte på?