WiFi Ruter og WiFi Forsterker - hjelp til wifi forsterker

Om WiFi Forsterker

En WiFi Forsterker fungerer som et bindeledd mellom din WiFi Ruter og området der du sliter med dårlig dekning. Den trenger ikke å kobles til med kabel - den kommuniserer trådløst med WiFi-ruteren.  Forsterkeren har også 2 ethernet-porter, slik at du kan koble til utstyr som krever kabel.

En forsterker er derfor en rask og enkel løsning for å gi bedre dekning på steder der det eksisterende trådløse nettverket ikke når frem.   

WiFi Forsterkeren er kun kompatibel med vår WiFi Ruter, og med en eller flere forsterkere koblet til WiFi ruter får man MESH-nettverk hjemme.

Plassering av forsterkeren

En forsterker bør plasseres midt mellom ruteren og stedet der enhetene du ønsker på nett vanligvis befinner seg. Hvis den plasseres for nær ruteren, har den ingen funksjon, fordi den da ikke øker rekkevidden til det trådløse nettverket i særlig grad. 

Plasser altså forsterkeren i utkanten av dekningsområdet til den trådløse ruteren din. Men pass på å ikke plassere forsterkeren for langt unna WiFi-ruteren – du bør plassere den et sted hvor du fortsatt har god fart på det trådløse nettet. Test gjerne flere plasseringer for å finne ut hvor du får best dekning. 

Har du WiFi Forsterker fra Telenor lyser forsterkeren grønt hvis den er plassert riktig. Gul lampe betyr at signalet er ok. Rød lampe betyr at du bør flytte den nærmere WiFi-ruteren.

  • Lampestatus

    Chevron down 14x14px
  • Nullstille forsterker

    Chevron down 14x14px
  • Detaljer om forsterkeren

    Chevron down 14x14px

Opplever du problemer med Internett?

Svært mange problemer løses ved at man skrur utstyret av og på. Opplever du allikevel problemer, kan vi hjelpe deg med veiledninger for de vanligste problemstillingene.

Tregt, ustabilt eller manglende nett

Fant du ikke svar på det du lurte på?