Oppkobling WiFi Forsterker

Her får du steg for steg veiledning for oppkobling av forsterker slik at du får bedre trådløs dekning i hjemmet ditt.

Stegvis oppkobling

Vær oppmerksom på at WiFi Ruter må være tilkoblet før du kobler til forsterkeren.
Steg 1 Plasser WiFi Forsterker et sted du har god dekning og koble til strøm

1. Finn en god plassering for WiFi Forsterker og koble til strøm.

Plasser forsterkeren et sted mellom ruteren din og de områdene du har dårlig dekning i. Sett strøm i forsterkeren.
Kablet nett hjemme

2. Hvis du har kablet nett hjemme

Noen har et kablet nettverk i huset. Du bør da benytte nettverkskabelen som følger med mellom vegguttaket og LAN-kontakt på WiFi Forsterker. Sørg for at Wifi Ruter er tilknyttet det samme nettverket.
Steg 3: Slå på WiFi Forsterker.

3. Slå på WiFi Forsterker.

Slå på Wifi-forsterker og vent i 5 minutter.
Steg 4 WiFi Forsterker kobles automatisk til din WiFi Ruter.

4. WiFi Forsterker kobles automatisk til din WiFi Ruter.

Wifi-forsterkeren kobles automatisk opp mot Wifi-ruteren. Når den øverste lampen lyser stabilt grønt eller oransje er forsterkeren tilkoblet ruter. Ved rødt lys, flytt forsterker nærmere ruter og prøv på nytt.

Dette viser hvor bra dekningen i hjemmet er

Steg 5 - Lampestatus

Grønn - Meget bra dekning

Oransje - Bra dekning

Rød - Dårlig dekning

Av - Ikke tilkoblet

Hold først inne WPS-knapp på WiFi Forsterker i 5 sek. Hold deretter inne WPS-knapp på WiFi Ruter i 5 sek.

6. Hvis forsterkeren og ruteren ikke kobles automatisk, kan du gjøre det manuelt.

Lyser ikke øverste lampe etter 5 minutter? Hold først inne WPS-knapp på WiFi Forsterker til nederste lampe begynner å blinke blått. Da har du har 2 minutter på deg til å gå bort til Wifi Ruteren og holde inne WPS-knapp på denne til den blinker blått.

Fant du ikke svar på det du lurte på?