Hvilken telefoniløsning passer best til din bedrift eller virksomhet? Ta vår kjappe og enkle løsningsvelger:

Kvinne på mobilen på et kontor

Hvor mange ansatte er det i din bedrift?

Moderne telefoni over mobil og internett

 • Mobil
 • Bordtelefoner
 • IP-telefoni
 • Analoge telefonadaptere
 • Hovednummer
 • Stasjonærtelefon
 • Sentralbord
 • Skybaserte løsninger
 • Behold ditt gamle fasttelefoninummer
 • Chat
 • Videomøter

Alltid med

De første norske telegraflinjene ble lagt i 1855, de første kobberlinjene for telefon ble tatt i bruk i 1880. Telenor har stått sentralt i dette utbyggingseventyret helt fra starten av. Like sikkert som vi er en del av historien, vil vi også være med å forme fremtiden.

Telegraflinjene er forlengst borte, nå følger kobberlinjene etter. Innen 31. desember 2022* stenger vi tilgangen til kobbernettet for våre egne sluttkunder i privat- og bedriftsmarkedet. Erstatningen blir moderne fiberoptikk og vårt mobilnett i verdensklasse.

* Kunder av andre bredbåndsaktører kan bruke kobbernettet til 2025.

alltid med

Spørsmål og svar

?

Vi har gammeldags telefoni over kobbernettet, hva skjer med oss?

Har din bedrift fortsatt telefoni over det gamle kobbernettet blir dere på et eller annet tidspunkt berørt av moderniseringen av nettet som nå pågår. Det betyr at bedriften må over på andre løsninger i løpet av de neste tre årene. Les mer om moderniseringsprosessen, eller snakk med din telenorkontakt om hva du kan gjøre.

?

Hva er prisene for fasttelefoni over kobbernettet?

Ringepris for fasttelefoni i Norge:

 • Startpris 0,59

 • Minuttpris 0,59

Abonnementspriser for fasttelefoni
Priser til spesialnummer
Priser til utlandet

?

Er det mulig å få IP-telefoni?

Ja, det er det. Men i de fleste tilfeller leveres IP-telefoni som en del av en større telefoniløsning. Men det er fullt mulig å bestille en ren IP-telefoniløsning.

Les mer om IP-telefoni