Telenors sikkerhetssenter, TSOC, er hjertet og hjernen i vår sikkerhetsarkitektur. Med tjenesten Aktiv Respons monitorerer våre sikkerhetseksperter Microsoft Defender for Endpoint 24/7-365 og utfører nødvendige skadebegrensende tiltak på dine endepunkter ved en sikkerhetshendelse. I tillegg beriker Telenor dataen med egne deteksjonsmekanismer for å gi deg best mulige beskyttelse.

Aktiv Respons - respondere

Fordeler med Aktiv Respons fra Telenor

Tjenesten monitoreres av Telenors sikkerhetssenter, og våre sikkerhetsanalytikere er ansvarlige for å:

Vurdere alarmer og hendelser

Utføre mitigerende tiltak i henhold til rutiner og avtaler

Varsle ved kritiske hendelser eller indikasjon på kritiske hendelser

I tjenesten inngår to typer rapporter; en standard rapport som genereres med fast frekvens og en ved alvorlige
Aktiv Respons - Rask respons

Rask respons

Aktiv Respons 24/7-365

Monitorering 24/7- 365

Aktiv respons - Tilknyttet globalt sikkerhetsmiljø

Tilknyttet globalt sikkerhetsmiljø

Aktiv respons er en tilleggstjeneste til Telenors tjeneste Logganalyse for kunder som har tatt i bruk Microsoft Defender for Endpoint Plan 2.

Aktiv Respons eksperthjelp

Eksperthjelp

Det kan være vanskelig å håndtere alarmer fra Microsoft Defender. Ofte er det nødvendig å gjøre manuelle analyser for å finne ut hvilke tiltak som skal iverksettes. Med tjenesten Aktiv respons gjør Telenors sikkerhetsanalytikere jobben for dere.

Aktiv Respons rappotering

Rapportering

I tjenesten inngår det to typer rapporter; én standard rapport som genereres med en fast frekvens og én ved alvorlige hendelser.

Aktiv Respons isolering av endepunkter

Isolering av endepunkter

Avhengig av alvorlighetsgrad, utfører Sikkerhetsanalytiker ulike skade- begrensende tiltak. Skadebegrensende tiltak kan være å blokkere filer, applikasjoner, IP og URL, samt, i ytterste konsekvens, å isolere en klient.

Aktiv Respons globalt trusselbilde

Globalt trusselbilde

Telenor Sikkerhetssenter er knyttet til globale trusseldatabaser – våre sikkerhetsanalytikere følger kontinuerlig med på og har inngående kjennskap til trusselbilde.