Telenors sikkerhetssenter, TSOC, er hjertet og hjernen i vår sikkerhetsarkitektur. Med tjenesten Aktiv Respons monitorerer våre sikkerhetseksperter Microsoft Defender for Endpoint 24/7-365 og utfører nødvendige skadebegrensende tiltak på dine endepunkter ved en sikkerhetshendelse. I tillegg beriker Telenor dataen med egne deteksjonsmekanismer for å gi deg best mulige beskyttelse.

Aktiv Respons - respondere

Fordeler med Aktiv Respons fra Telenor

Tjenesten monitoreres av Telenors sikkerhetssenter, og våre sikkerhetsanalytikere er ansvarlige for å:

  • Vurdere alarmer og hendelser
  • Utføre mitigerende tiltak i henhold til rutiner og avtaler
  • Varsle ved kritiske hendelser eller indikasjon på kritiske hendelser
  • I tjenesten inngår to typer rapporter; en standard rapport som genereres med fast frekvens og en ved alvorlige

Aktiv respons er en tilleggstjeneste til Telenors tjeneste Logganalyse for kunder som har tatt i bruk Microsoft Defender for Endpoint Plan 2.