Sikkerhetssenteret er hjertet og hjernen i vårt cybersecurity forsvar. Både av oss selv og våre Managed Security Services kunder på sikkerhetsovervåking og DDoS beskyttelse. Avdelingen består av noen av Norges fremste sikkerhetshoder, og har vært et førstelinjeforsvar for nasjonal datasikkerhet sammenhengende i over 20 år.

Støttespiller på sikkerhet

Hvert år håndterer vårt sikkerhetssenter over tusen alvorlige hendelser på vegne av hele Telenor og våre kunder på sikkerhetsovervåking. Dette er hendelser som kan gjøre stor skade hvis de ikke blir oppdaget og stanset.

Global og lokal oversikt over trusselbildet for norske virksomheter

Telenor Sikkerhetssenter har kunder og lyttepunkter (sensorer og loggdata) over store deler av verden, og holder seg oppdatert på trusselbildet 24 timer i døgnet. Sikkerhetssenteret har et nært samarbeid med myndighetene og de viktigste aktørene innen sikkerhet. Alle våre medarbeidere er spesialister innen IT-sikkerhet og innehar Forsvarets sikkerhetsklarering for ”Hemmelig” i henhold til sikkerhetsloven.