Hvis du har behov for å lage en ny talemelding, kanskje i forbindelse med endret åpningstid, så kan du enkelt gjøre dette ved å logge inn i Min Bedrift og følge stegene under.

 1. I Min Bedrift › Trykk på de 3 prikkene under initialene dine > Trykk på navnet ditt

 2. Trykk på de 3 prikkene en gang til > Velg MBN Admin i menyen

 3. Logg inn med Telenor ID

 4. Velg Talemelding og Musikklister > velg Ny Talemelding

 5. I feltet Navn: Skriv inn hva meldingen skal hete (dette brukes senere til å finne talemeldingen)

 6. I feltet Manus: Skriv hva du skal si i talemeldingen

 7. Under Norsk lydfil - velg Spill inn evt. velg fil-knappen om du vil laste opp en ferdig innspilt lydfil

 8. Velg Start opptak > les inn det du har skrevet i manus > velg Stopp

 9. Trykk Lagre

Talemeldingen kan nå velges under den tjenesten (Kø, Meny, Velkomstmelding etc.) der du ønsker å benytte den

Hvis du ikke kan spille inn talemeldingen selv:

 1. Velg Send SMS: Skriv inn navn på Talemelding og tekst i Manus

 2. Velg mobilnummer til den som skal lese inn talemeldingen (dette kan være personer internt i bedriften eller personer utenfor bedriften)

 3. Mottaker mottar SMS med link direkte til å lese inn talemelding. (Der står også navn på talemeldingen og manuset)

Etter at talemelding er lest inn og lagret kan du som Admin finne den under den tjenesten (Kø, Meny, Velkomstmelding etc.) der du ønsker å benytte den