MobilSvar

Med MobilSvar aktivert kan de som prøver å ringe deg legge igjen en beskjed eller telefonnummer. Nummeret til MobilSvar er (+47)915 09 001, og er felles for alle Telenor-kunder.

Slik slår du av/på MobilSvar

MobilSvar er slått på som standard.

 • Slå av MobilSvar: Tast ##002#, trykk ring/send.
 • Slå på MobilSvar: Tast **61*91509001#, trykk ring/send.

Du kan også administrere MobilSvar fra Mine sider, velg MobilSvar.
Er du bedriftskunde med Mobilt Bedriftsnett, må du viderekoble i mobilklienten.
Nummer til MobilSvar:
(+47)915 09 001, og er felles for alle telenorkunder.

Slik viderekobler du mobilen

Med viderekobling kan du sette over alle samtaler fra mobilen til et annet nummer eller MobilSvar.
i

Slik viderekobler du mobilen

Viderekobling aktiverer du med en tastekommando. Det er forskjellige tastekommandoer for de forskjellig typene viderekobling:

 • Generell viderekobling (ved ikke svar etter 20 sek, ved ikke kontakt og ved opptatt): **004*telefonnummer det skal kobles til #, trykk på ring/send
 • Direkte viderekobling (det vil ikke ringe på din egen mobil): **21*telefonnummeret det skal kobles til#, trykk ring/send
 • Viderekobling ved ikke svar, med valgte sekunders tidsforsinkelse: **61*telefonnummeret det skal kobles til**tid i sekunder (maks 30)#, trykk ring/send
 • Viderekobling ved ikke kontakt (utenfor dekning el): **62*telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send
 • Viderekobling ved opptatt: **67*telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send  
For noen mobiler kan det være nødvendig å taste inn to stjerner foran telefonnummeret det skal viderekobles til. Eksempel: **004**telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send.
Telenor tilbyr ikke tjenester som gjør det mulig å avvise anonyme anrop eller hindre viderekobling av samtaler til mobilen
i

Slå av viderkobling

 • Slå av Generell viderekobling: ##002#, trykk ring/send
 • Slå av Direkte viderekobling: ##21#, trykk ring/send
 • Slå av Viderekobling ved ikke svar: ##61#,trykk ring/send
 • Slå av Viderekobling ved ikke kontakt (utenfor dekning eller lignende): ##62#, trykk ring/send
 • Slå av Viderekobling ved opptatt: ##67#, trykk ring/send
?

Hvordan slår jeg av eller på MobilSvar?

MobilSvar er slått på som standard. 

Slå av MobilSvar: Tast ##002#, trykk ring/send. 

Slå på MobilSvar: Tast **004*+4791509001#, trykk ring/send. 

Du kan også administrere MobilSvar fra Mine sider, velg MobilSvar. 

Er du bedriftskunde med Mobilt Bedriftsnett, må du viderekoble i mobilklienten.

?

Hvordan endrer jeg tiden før samtalen går i MobilSvar?

Du kan velge mellom 5, 10, 15, 20, 25 og 30 sekunders ringetid før samtalen går til MobilSvar. 

Tast **61*91509001**<antall sekunder>#, trykk send/ring, for eksempel: **61*91509001**15# og send/ring. 

Om du skal bruke en eller to stjerner før du taster inn antall sekunder, avhenger av typen mobiltelefon du har. Du vil få en feilmelding om du taster feil antall stjerner.

Merk, har du Tvilling endres ringetiden for viderekobling fra mobilen med hoved-SIMkortet.

?

Hvordan legger jeg inn en personlig velkomsthilsen?

Ring 915 09 002 fra din mobil for å legge inn ny eller endre din personlige velkomsthilsen.

?

Hvordan bruker jeg MobilSvar i utlandet?

Ring +47 915 09 001 fra din mobil, tast inn MobilSvar-koden. Har du ikke MobilSvar-koden din, send SMS MS til 1999

Når du befinner deg i utlandet blir du fakturert vanlig samtaletakst hvis du hører på en melding som er lagt igjen på din MobilSvar.

Se priser for bruk av mobil i utlandet 

Du blir ikke fakturert hvis noen legger igjen en beskjed selv om du befinner deg i utlandet. 

Ønsker du å slå av MobilSvar når du er ute og reiser?

Slå av MobilSvar: Tast ##002#, trykk ring/send

Slå på MobilSvar: Tast **004*+4791509001#, trykk ring/ send.

?

Hvordan kan jeg høre talemeldingene mine fra en annen telefon?

 1. Ring + 47 og ditt mobilnummer. Det vil ringe som vanlig på ditt nummer.
 2. Når du hører din egen velkomsthilsen, avbryt denne med å taste *.
 3. Tast deretter din MobilSvar-kode, trykk #. Har du glemt koden, får du den tilsendt ved å taste *. Koden sendes til ditt mobilnummer.
?

Hva er MobilSvar-koden min og hvordan endrer jeg den?

Du kan få tilsendt ny MobilSvar-kode via Mine sider.

Velg MobilSvar, deretter Endre MobilSvar-kode. Trykk på Glemt din MobilSvar-kode?

Du kan også sende SMS MS til 1999 for å få tilsendt MobilSvar-koden til din mobil. 

Vi anbefaler deg å endre til en personlig kode som er enklere å huske. Du trenger koden når du ønsker å høre på dine beskjeder fra en annen telefon.

Tre måter å endre kode på:

 • De 3 første gangene du ringer MobilSvar får du hjelp via startveiledningen til å endre koden til en personlig kode.

 • Ring MobilSvar, trykk 3 når du er kommet i hovedmenyen. Følg veiledningen du får opplest.

 • Logg inn på Mine sider, velg MobilSvar (til høyre), deretter Endre MobilSvar-kode.

Koden må være mellom 4 og 6 siffer.