Internkabling ved leveranse av fiber

Internkabling er kablingen mellom byggets inntakspunkt for fiberen og ruteren du bruker. Denne guiden forklarer mer hva internkabling er og hjelper deg til å finne ut om du må bestille ny eller utbedre internkablingen du allerede har.

Når vi installerer fiber til din bedrift, avslutter vi installasjonen på innsiden av bygget med en koblingsboks som montøren setter opp. Dette kaller vi inntakspunktet eller et nettermineringspunkt. I mange bygg kan det være et stykke mellom bygningens inntakspunkt og rommet ruteren skal plasseres. Kablingen mellom disse kalles internkabling, og det stilles noen viktige krav til denne for at fibersambandet ditt skal fungere.

Dersom du må utbedre internkablingen mellom inntakspunkt til ruter, kan det bestilles fra Min Bedrift som en tilleggstjeneste sammen med fiberleveransen eller besørges på egen hånd.

Du kan også kontakte gårdeier om du har spørsmål til internkablingen i bygget.

internkabling

Det er viktig at dere tar ansvar for:

  • Egnet rom for plassering av koblingsboks

  • At det er to stikkontakter tilgjengelig der ruteren skal plasseres

  • Bestilling av internkabling, hvis ikke dette er gjort hos Telenor

Har dere behov for internkabling?

Det stilles krav til den internkablingen hos din bedrift for at fibersignalene skal kunne leveres fra inntakspunktet til din ruter. Uten tilgang til teknisk personale, kompetanse om internkabling, eller tilgang til teknisk rom er det noen enkle spørsmål du kan stille deg for å gjøre en enkel vurdering av den eksisterende kablingen i dine lokaler:

Spørsmål 1

Finnes det eksisterende spredenett i lokalet? (spredenett = koblingspunkter i kabellist etc. eller kabler frem til datautstyr)?

kontakt
i

Spesifikasjoner av krav til private aksessnett

For ethernet og kobberkabel:

  • Sambandsklasse D, minimum Cat E materiell eller bedre.

  • Fysisk grensesnitt: RJ45 kontaktpanel.

  • Egnet rom for koblingsboks med to strømkontakter.

Hvis ikke dette tilfredsstilles, skal det legges fiberkabel.

For fiberkabel:

  • For fiber vil Telenor terminere i grensesnittet (Nettermineringspunktet) på SC/APC.

  • Kundens interne fibernett må være singelmodus G.6 2.D. Konnektortype bør være SC/APC.