Sikkerhet

Jeg har blitt hacket – hva nå?

Panikken setter inn når du oppdager at noen har brutt seg inn i systemene dine. Hacking kan skje med hvem som helst, fra store bedrifter til private brukere, og konsekvensene kan være katastrofale: stjålne data, økonomisk tap og kompromitterte tjenester. Men hva gjør du når skaden er skjedd?

Kvinne med bærbar PC - Jeg har blitt hacket

Hva er hacking

Hacking innebærer at noen utnytter sårbarheter i et datasystem eller nettverk for å få uautorisert tilgang til informasjon eller systemfunksjonalitet. Dette kan resultere i tap av sensitive data, økonomiske kostander, eller forstyrrelser i tjenesteleveranser. Å forstå hva hacking er og hvilke konsekvenser det kan ha, hjelper både bedrifter og privatpersoner med å ta nødvendige tiltak for å sikre sine data og systemer.

Hvordan hackes man?

Hackere benytter seg av ulike metoder for å infiltrere systemer. Dette kan inkludere phishing-angrep, hvor de lurer folk til å gi fra seg sensitiv informasjon via falske e-poster, SMS-er eller nettsteder, utnyttelse av programvaresårbarheter, bruk av skadelig programvare som virus og trojanere for å få tilgang til systemer, eller til og med utnyttelse av svake passord og manglende sikkerhetsoppdateringer. Uansett metode bakmennene bruker, så er det vanskelig å oppdage.

Tiden det tar å oppdage at man har blitt hacket, kan variere betydelig avhengig av flere faktorer, inkludert kompleksiteten i angrepet, hvor godt angriperen har skjult sine spor, og hvor gode overvåkningssystemer og sikkerhetstiltak organisasjonen har på plass.

I noen tilfeller kan det ta dager, uker eller til og med måneder før et angrep blir oppdaget. Noen ganger oppdages det ikke engang før en ekstern part, som en sikkerhetsspesialist eller et selskap som overvåker uvanlig aktivitet på nettet, varsler om et mulig brudd.

Hvorfor driver noen med hacking?

Motivene bak hacking varierer. Noen hackere er økonomisk motiverte, på jakt etter bankinformasjon eller annen verdifull data som kan selges på det svarte markedet. Andre kan være drevet av politiske eller ideologiske grunner, for eksempel aktivister som ønsker å fremme en sak. I noen tilfeller er målet bare å forårsake kaos og skade. I tillegg kan noen hackere være knyttet til statlige eller militære organisasjoner, og opererer for å skaffe seg informasjon eller utføre cyberangrep på vegne av nasjonale interesser.

Hvordan kan man oppdage at man er hacket?

Bedrifter kan se etter ulike tegn på at deres systemer er blitt kompromittert. Noen av disse tegnene inkluderer:

 1. Uvanlige aktiviteter på nettverket:
  Dette kan inkludere uventet trafikk, ukjente enheter som kobler seg til nettverket, eller uregelmessige tilkoblinger til eksterne servere.

 2. Endrede filer eller mapper:
  Dersom filer eller mapper plutselig endres, slettes, eller blir utilgjengelige uten kjent årsak, kan det være et tegn på at systemet er kompromittert.

 3. Uautoriserte tilgangsforsøk:
  Hyppige eller gjentatte forsøk på å få tilgang til systemet med feil passord eller fra ukjente steder kan indikere at noen forsøker å bryte seg inn.

 4. Mistenkelig programvareaktivitet:
  Dette kan inkludere uventet kjøring av programmer, oppretting av nye brukerkontoer, eller endringer i tillatelser og/eller rettigheter for eksisterende programmer.

 5. Endringer i systemytelse:
  Hvis systemet plutselig blir tregere eller mindre responsivt, kan det være et tegn på at ressursene brukes av uautoriserte prosesser.

 6. Uvanlige logginnføringer:
  Dersom det er uventede eller mistenkelige oppføringer i system- eller sikkerhetslogger, bør dette undersøkes nærmere.

 7. Advarsler fra sikkerhetssystemer:
  Mange sikkerhetssystemer kan oppdage og varsle om mistenkelig aktivitet, for eksempel forsøk på å installere skadelig programvare eller å utnytte sårbarheter i systemet.

 8. Rapportering fra ansatte eller brukere:
  Ansatte eller brukere kan merke uvanlige hendelser eller oppleve at systemet oppfører seg unormalt, og det er viktig å ta slike henvendelser på alvor og undersøke dem grundig.

Ved å være oppmerksom på disse tegnene og ha på plass gode overvåkings- og varslingssystemer, kan bedrifter oppdage og respondere på sikkerhetsbrudd raskt og effektivt.

Hva må du gjøre nå?

Når en bedrift blir hacket, er det viktig å handle raskt og metodisk for å minimere skaden og gjenopprette sikkerheten. Her er en oppsummering av råd for bedrifter som mistenker at de har blitt hacket:

 1. Identifiser og isoler - isoler umiddelbart infiserte systemer fra nettverket for å forhindre ytterligere spredning av skadelig programvare.

 2. Aktiver hendelseshåndteringsplanen - hvis bedriften har en forhåndsdefinert hendelseshåndteringsplan, aktiver denne umiddelbart. Denne planen bør inkludere spesifikke prosedyrer for å håndtere sikkerhetsbrudd.

 3. Varsle relevante interessenter - informer ansatte, kunder, leverandører og andre relevante interessenter om situasjonen. Dette er spesielt viktig hvis sensitive data er kompromittert.

 4. Kontakt en IT-sikkerhetsekspert – innhent gjerne profesjonell hjelp fra IT-sikkerhetseksperter som kan bistå med å analysere angrepet, identifisere sårbarheter og etablere nødvendige sikkerhetstiltak.

 5. Sikre bevis - bevar loggfiler og andre relevante data som kan hjelpe til med å forstå angrepet og identifisere gjerningsmennene. Dette kan også være nyttig for senere etterforskning eller rettslige skritt.

 6. Informer myndigheter - i mange land er det et krav å rapportere sikkerhetsbrudd til relevante myndigheter, spesielt hvis persondata er kompromittert.

 7. Kommuniser åpent og ærlig - vær åpen om situasjonen med alle berørte parter, og gi jevnlige oppdateringer om fremdriften i håndteringen av hendelsen.

 8. Gjenopprett systemer fra sikkerhetskopier - hvis tilgjengelig, gjenopprett systemer fra kjente, rene sikkerhetskopier. Pass på at sikkerhetskopiene ikke er infisert.

 9. Gjennomfør en grundig sikkerhetsevaluering - etter hendelsen, sørg for å gjennomføre en fullstendig evaluering av sikkerhetstiltakene for å identifisere hvordan angrepet skjedde og hva som kan forbedres for å forhindre fremtidige angrep.

 10. Oppdater sikkerhetstiltak - gjennomfør nødvendige sikkerhetsoppdateringer og endringer basert på evalueringen. Dette kan inkludere oppdatering av programvare, styrking av nettverksikkerhet, og økt opplæring for ansatte om sikkerhetspraksis.

  Disse tiltakene kan bidra til å begrense skadene fra et hackerangrep og forbedre bedriftens sikkerhet fremover.

Hva bør du som ansatt gjøre?

Ansatte bør umiddelbart rapportere enhver mistenkelig aktivitet eller unormale hendelser til IT-avdelingen eller sikkerhetsansvarlig. Det er også viktig å unngå å håndtere eller undersøke slike situasjoner på egen hånd for å unngå potensiell eskalering eller risiko for ytterligere skade.

Hvilke konsekvenser kan et sikkerhetsbrudd ha for bedriften?

Hvis hackere greier å overta en konto i bedriften din, kan de utføre en rekke skadelige handlinger som kan ha alvorlige konsekvenser for bedriften. Her er noen av de viktigste risikoene:

Tyveri av sensitiv informasjon
Hackere kan få tilgang til konfidensiell informasjon som økonomiske data, forretningsplaner, kundeopplysninger og interne kommunikasjonsdokumenter. Denne informasjonen kan brukes til økonomisk svindel, utpressing eller selges til konkurrenter.

Distribusjon av skadelig programvare
Hackere kan bruke den kompromitterte kontoen til å distribuere virus, trojanere, malware eller annen skadelig programvare til andre enheter i bedriftens nettverk, noe som kan lamme hele bedriftens drift.

Manipulering av data
Ved å endre eller slette viktige data, kan hackere forårsake alvorlige forstyrrelser i bedriftens rutiner og drift, inkludert feil i regnskap, prosjektledelse og andre kritiske systemer.

Uautoriserte transaksjoner
Hackere kan gjennomføre økonomiske transaksjoner på vegne av bedriften, som å overføre penger til sine egne kontoer, eller foreta kjøp som kan føre til betydelige økonomiske tap.

Skade på omdømme
Hvis det blir kjent at bedriften har blitt hacket, kan det skade bedriftens omdømme betydelig, noe som kan føre til tap av kunder og forretningsmuligheter.

Innsidehandel
Med tilgang til konfidensiell informasjon, kan hackere drive med ulovlig innsidehandel ved å bruke informasjonen til å kjøpe eller selge aksjer før viktige bedriftsbeslutninger blir offentlig kjent.

Løsepengevirus (Ransomware)
Hackere kan kryptere bedriftens data og kreve løsepenger for å gjenopprette tilgang. Dette kan føre til store økonomiske kostnader og tap av data hvis kravene ikke oppfylles.

Phishing-angrep
Hackere kan bruke den kompromitterte kontoen til å sende phishing-e-poster til andre ansatte, kunder eller partnere, og dermed prøve å kompromittere flere kontoer eller få tilgang til ytterligere sensitive data. 

Misbruk av systemer
Hackere kan bruke bedriftens systemer til å utføre ulovlige aktiviteter, som å sette opp botnett for å utføre DDoS-angrep mot andre mål, eller for å bryte seg inn i andre nettverk. 

Å beskytte bedriftens kontoer med sterke passord, tofaktorautentisering, og regelmessige sikkerhetsoppdateringer er essensielt for å redusere risikoen for slike angrep. I tillegg er opplæring av ansatte en kritisk komponent i bedriftens sikkerhetsstrategi.

Opplæring som sikkerhetstiltak

Bedriftens økte bevissthet om trusler, oppnådd gjennom opplæring av ansatte i å identifisere phishing-e-poster, sosiale ingeniørtriks og andre vanlige angrepsteknikker, spiller en vesentlig rolle i å minske risikoen for utilsiktede ansattes utsatthet for slike angrep. Den forbedrede praksisen rundt passord, inkludert opplæring i å utvikle og bruke sterke, unike passord for ulike kontoer, bidrar effektivt til å hindre hackere i å enkelt gjette eller bryte seg inn i kontoer. Ansatte som er opplært i riktig respons på sikkerhetshendelser, er rustet til å raskt identifisere og rapportere potensielle sikkerhetsbrudd, samt iverksette nødvendige tiltak for å minimalisere skadeomfanget. Gjennom opplæring i sikre arbeidsmetoder kan ansatte forstå viktigheten av å opprettholde oppdatert programvare, bruke sikre nettverk og håndtere sensitiv informasjon på en trygg måte, og dermed redusere risikoen for sikkerhetsbrudd. En investering i opplæring av ansatte om sikkerhet tjener også til å redusere menneskelige feil, som ofte er en viktig årsak til sikkerhetsbrudd, og dermed styrke bedriftens totale sikkerhetskultur. 

For å lære mer og innhente mer detaljert informasjon kan du lese disse bloggene våre:

 - Du kan ha blitt hacket

- Hackernes smutthull

- Hva gjør en hacker?

- Mobilen hackes lett

Sikkerhetskompetanse
Få flere gode råd og tips på vårt kompetansesenter om hvordan du best kan sikre din bedrift og deres digitale verdier.

Opplæring av ansatte vil være et smart sted å beskytte seg mot sikkerhetstrusler. Vi kan gjøre den jobben lettere for deg.

Tjenesten Oppdatert! sørger for effektiv opplæring innen datasikkerhet rett på mobilen.