Digitalisering

Kom i gang med Office 365

Har du lyst til å komme i gang med Office 365? Slik gjennomføres en typisk overføringsprosess.

Kom i gang med Office 365

De som kjører Office 365 fra Telenor forteller om en mer effektiv arbeidsdag med bedret sikkerhet, mer fleksible arbeidsformer og økt produktivitet. Løsningen gjør at bedriften kan sende og motta e-post, chatte, møtes på lyd- og videosamtaler og jobbe i dokumenter og filer. De har tilgang til alt de behøver i ett og samme skjermbilde.

Ikke minst legger Office 365 fra Telenor til rette for at de ansatte har tilgang til verktøyene når de trenger dem - enten de er inne på kontoret eller ute på farten. Som følge av dette kan de ta bedre beslutninger. De kan jobbe smartere - også rett fra mobilen!

Løser dagens behov bedre

Alt lagres i nettskyen, noe som gjør at behovet for egne systemer i stor grad er fjernet. IT blir en tjeneste på lik linje med strøm og telefoni - det bare «er der» og funker hele tiden.

Det finnes titusenvis av småbedrifter med systemer fra en rekke leverandører og med mange typer oppsett. Det vanlige er gjerne at de får e-posten driftet av en lokal leverandør og kjøper programvare fra forskjellige steder. Dette gir et lappeteppe som fungerer noenlunde, men som i essens fordrer at bedriften har en «Petter Smart» med stålkontroll på helheten. Office 365 parkerer denne situasjonen, fordi bedriften flyttes inn i fremtiden med et system som samler alle løsninger. De fleste vil oppleve besparelser når alt samles hos én og samme leverandør. I tillegg vil belastningen på bedriftens interne IT-kompetanse reduseres ettersom tjenesten driftes i skyen.

Kom i gang med Office 365! Våre rådgivere kan hjelpe til både med oppsett og migrasjon. Du får også direktenummer til support, om behovet skulle melde seg.

Trygg overgang til Office 365

Med Telenor på laget sørger vi for at overgangen til en ny løsning blir så smertefri som mulig. En prosess forløper gjerne slik:

Rådgivning: Det er i denne startsamtalen vi avdekker hvilke behov dere har når det gjelder programvare, e-postsystem, skylagringstjenester og samhandlingsverktøy. Denne kartleggingen er inkludert i tjenesten vi tilbyr. Vi setter opp et skreddersydd tjenesteforslag ut i fra behovene.

Kartlegging: Om du velger Office 365 fra oss blir vi sammen enig om målene vi skal nå. Prosjektet får en egen plan, og vi går gjennom hvordan vi skal sikre at alle medarbeidere får fullt utbytte av løsningen.

Flyttingen: Vi kan hjelpe deg med å flytte tilganger og data til ny løsning. Dette gjøres uten nevneverdige avbrudd eller forstyrrelser i driften.

Personlig rådgivning og opplæring: De fleste løsninger krever en viss grad av tilpasninger for å fungere optimalt. Vi hjelper deg med å sette opp systemet på bedriftens og brukernes enheter. Programvare og tilganger gjøres tilgjengelig, og vi deler råd og tips om bruk av de nye tjenestene på beste måte.

Drift og oppfølging: Som landets største digitale tjenesteleverandør har vi de beste rutiner og forutsetninger for å sikre at tjenestene alltid er tilgjengelige. Trenger du hjelp får du som Telenor-kunde på Office 365 direktenummer til support. Våre supportmedarbeidere snakker selvsagt alltid norsk.