Slik kommer du raskt i gang med Office 365

Kolleger som bruker Office 365 til samhandling

Har du bestemt deg for smartere arbeidsformer? Slik gjennomføres en typisk overføringsprosess.

De som kjører Office 365 fra Telenor forteller om bedre arbeidshverdager med skjerpet sikkerhet, mer fleksible arbeidsformer og økt produktivitet. Denne komplette pakken gjør at bedriften kan sende og motta e-post, chatte, møtes på lyd- og videosamtaler og jobbe i dokumenter og filer. De har tilgang til alt de behøver i ett og samme skjermbilde.

Ikke minst legger Office 365 fra Telenor til rette for at de ansatte har tilgangen til verktøyene når de trenger de - enten de er inne på kontoret eller ute på farten. Som følge av dette kan de ta bedre beslutninger. De kan jobbe smartere - rett fra mobilen!

Løser dagens behov bedre

Siden alt lagres i nettskyen er behovet for egne systemer i stor grad fjernet, og IT blir en tjeneste på lik linje med strøm og telefoni. Det bare «er der» og funker hele tiden.

Det finnes titusenvis av småbedrifter med systemer fra ulike typer leverandører og med mange typer oppsett. Normen er gjerne at de får e-posten driftet i en såkalt Exchange Online tjeneste og kjøper ulike typer programvare fra forskjellige steder. Dette gir et lappeteppe som fungerer noenlunde, men som i essens fordrer at bedriften har en «Petter Smart» som har stålkontroll på sammenhengene. Office 365 parkerer denne situasjonen, fordi bedriften flyttes inn i fremtiden med et system som samler alle løsninger. De fleste vil oppleve besparelser fordi alt samles hos Telenor. I tillegg vil belastningen på bedriftens interne IT-kompetanse reduseres ettersom tjenesten driftes i skyen.

Våre rådgivere kan hjelpe til både med oppsett og migrasjon. Du får også direktenummer til support, om behovet skulle melde seg.

Trygg overgang til Office 365

Med Telenor på laget sørger vi for at overgangen til en ny løsning er så smertefri som mulig. En prosess forløper gjerne slik:

Rådgivning: I vår samtale med din bedrift avdekker vi hvilke behov dere har i forhold til programvare, e-postsystem, skylagringstjenester og samhandlingsverktøy. Vi setter opp et skreddersydd tjenesteforslag ut i fra behovene som har blitt avdekket.

Kartlegging: Om du velger Office 365 fra oss blir vi sammen enig om målene vi skal nå. Prosjektet får en egen plan, og vi går gjennom utrullingen.

Flyttingen: Vi kan hjelpe deg med å flytte tilganger og data til ny løsning. Dette gjøres uten nevneverdige avbrudd eller forstyrrelser i driften.

Personlig rådgivning og opplæring: Vi hjelper deg med å sette opp systemet på bedriftens og brukernes enheter. Programvare og tilganger gjøres tilgjengelig, og vi deler råd og tips om bruk av de nye tjenestene på beste måte.

Drift og oppfølging: God teknologi handler i første ledd om fravær av problemer, og deretter å lære de ansatte om hvordan verktøyene bør brukes. Nøkkelen til et godt og langt samarbeid er vår vilje til å hjelpe, og våre ansattes gode evne til å støtte. Vi har de beste rutiner for å sikre at tjenestene alltid er tilgjengelige. Som Telenor-kunde på Office 365 får du direktenummer til vår support - som selvsagt foregår på norsk.

Ønsker du en rask og uforpliktende gjennomgang?
Book møte med rådgiver