Nå kommer det store teknologiskiftet: Gjør klart for «fiber i skyen»!

God tilgang til internett kan være avgjørende for en virksomhet. Frem til i dag har dette gjerne vært avhengig av teknologi og geografi – men det er i ferd med å endre seg radikalt.

Fra lofoten

– Vi er midt i et teknologiskifte ulikt noe vi har vært vitne til tidligere, sier Ove Fredheim, leder for for divisjon Bedrift i Telenor Norge.

Etter over 100 år i drift, legger Telenor i løpet av 2022* ned kobbernettet – og dermed også DSL-teknologien som har gitt bredbånd til mange norske bedrifter de siste tiårene.

Allerede har mange koblet seg på Telenors fibernett som gir internett med lysets hastighet – bokstavelig talt. Samtidig holder mange bedrifter til på steder der det ikke er hensiktsmessig eller mulig å strekke fiber – og det er spesielt for disse at mulighetene nå oppstår for fullt:

Med nyheten Fast Mobilt Bredbånd er det mulig for bedrifter å få et fullverdig bredbånd over det landsdekkende 4G-nettet. Her kan ansatte bruke nettet med samme hastigheter som over kobbernettet, og snart også kjappere når 5G-nettet bygges ut overalt.

– Overgangen til 5G skjer gradvis gjennom de neste månedene og årene, og danner grunnlaget for at alle norske bedrifter vil få en svært rask, stabil og sikker tilkobling til internett – med alle mulighetene det åpner opp for, sier Fredheim.

*Innen 31. desember 2022 stenger vi tilgangen til kobbernettet for våre egne kunder i privat- og bedriftsmarkedet. Kunder av andre bredbåndsaktører kan bruke kobbernettet til 2025.

Ove Fredheim
Skal bedriften din være konkurransedyktig, må du ha et nett som ikke står i veien for det du vil oppnå, sier Ove Fredheim, leder for divisjon Bedrift i Telenor Norge.

Fast Mobilt Bredbånd

Bredbånd over mobilnettet gir tilgang til internett via en ruter som «låses» til bedriftens stedsadresse. De ansatte vil da kunne bruke mobilnettet på kontoret som om det var en tradisjonell bredbåndslinje, uten å måtte tenke på datapakker og kostnader forbundet med overforbruk.

– Frem til i dag har DSL-teknologien over kobbernettet vært en stor og viktig del av bredbåndstilbudet her i Norge. Når dette nå fases ut, har vi et veldig godt tilbud på plass over 4G-nettet – der opplevelsen i stor grad er minst like god som den man forbinder med tradisjonelt bredbånd, sier Geir Præsttun, Business Manager i Telenor Norge.

Allerede i dag er dette et tilbud som dekker internettbehovet for mange norske bedrifter.

Les mer om Fast Mobilt Bredbånd

Geir Præsttun
Med bredbånd levert over mobilnettet, enten det er snakk om 4G eller 5G, er ikke bedriften lenger avhengig av en fysisk kabeltilknytning, forteller Geir Præsttun, Business Manager i Telenor Norge.

«Fiber i skyen» med 5G

Samtidig er det stadig flere bedrifter som virkelig har behov for nett med langt større kapasitet for raskere overføring av store mengder data.

– For Telenor er det helt essensielt å kunne tilby også disse bedriftene en god løsning. Der hvor vi har fiber tilgjengelig, er det ideelt. Da har man en internettlinje med nær ubegrenset kapasitet når det kommer til hastighet og datamengder, sier Præsttun.

Når 5G-nettet bygges ut i stadig flere deler av landet i månedene fremover, vil også teknologitunge bedrifter uten tilgang på fiber være dekket opp via mobilnettet.

Ifølge Præsttun vil dette kunne måle seg med nettopplevelsen man vanligvis har over fibernettet:

– Jeg kaller det gjerne «fiber i skyen». Du kan få veldig mye av den samme funksjonaliteten du forbinder med en fibertilkobling, bare levert over 5G-nettet. Det vil gi helt nye muligheter, med bruksområder som i dag ikke er mulig over 4G-nettet.

Nordlys
Tradisjonelt har det vært utfordrende å bygge bredbånd til alle landets kriker og kroker. Med bredbånd over mobilnettet åpnes det for svært mange nye muligheter.

Nødvendig når «alt» flyttes i skyen

I takt med at stadig flere bedrifter flytter sine applikasjoner og tjenester over i skyen, øker viktigheten av en god og stabil tilgang til nettet.

– Skal du være konkurransedyktig, både i dag og i fremtiden, må du kunne følge med på den teknologiske utviklingen. Da er det avgjørende med et nett som gir rom for alle nødvendige tjenester og muligheter, og ikke står i veien for det du vil oppnå, sier Fredheim.

Han peker på viktigheten av å ha en solid, digital grunnmur i bunn:

– Bedriften må ha et nett som fungerer bra, både eksternt og internt, samt god sikkerhet knyttet til dette. Enten trafikken går over fiber eller mobilnettet, er dette noe Telenor kan stille opp med.

Med 5G også på mobilen vil ansatte ha mulighet til å flytte større deler av arbeidsoppgavene sine ut av kontoret, og samtidig kunne jobbe opp mot bedriftens systemer som om de satt ved pulten sin.

– Det er en del av den fleksibiliteten mange arbeidstakere forventer at skal være tilgjengelig i dag – og i stadig større grad i årene som kommer.

En annen viktig trend for mange bedrifter er ifølge Fredheim muligheten til å unngå nedetid på driften.

– Det kan koste svært mye for en bedrift å miste kontakten med omverdenen. Derfor ser vi at mange ønsker kombinasjonen av fiber med mobil som backup. Det er en svært billig måte for bedriften å få tilnærmet 100 prosent oppetid hvis uhellet skulle være ute.

Klart for alt fremtiden har å by på

Med 5G på plass, vil bedriften i enda større grad ha mulighet til å velge forskjellige typer tjenester, forteller Fredheim – blant annet forskjellige hastigheter, i tillegg til mange andre spennende tjenester som kommer.

– Det vi vil se i årene som kommer, er at teknologiene smelter sammen. Vi prøver nå å finne en balanse der vi kan tilby et godt nett til alle. Når det er fiber tilgjengelig, er det et godt alternativ – og når man ikke har det, har vi mobilnettet.

Samtidig baseres dette på teknologi som er klar for alt fremtiden måtte ha å by på:

– Med fiber kan du øke båndbredden i det nær uendelige, og det samme gjelder med 5G. Mulighetene vil bli helt utrolige, uten alle de fysiske begrensningene vi har hatt på et utdatert kobbernett. Nå går vi over i en ny fase som kan følge markedsbehovene i mange år fremover – med et nett du kan stole på, sier Fredheim.

Nå kommer 5G for fullt

2020 markerer starten for Telenors kommersielle utrulling av 5G i Norge. Første storby med 5G er Trondheim, deretter vil 5G-nettet gradvis bli tilgjengelig over hele landet.

Med 5G kan du blant annet forvente mye raskere dataoverføring. Men det vil også bety mye mer for bedriftsmarkedet, ved å åpne opp for helt nye tjenester for industrien og for viktige samfunnsoppgaver.

Samtidig med utbyggingen av 5G vil Telenors 4G-nett fortsatt gi mobildekning og fart i verdensklasse i flere år fremover. 5G og 4G vil komplettere hverandre i lang tid.

Det store teknologiskiftet:

Telenor bygger ut mobil- og fibernettet for 4,5 milliarder hvert år. Med dette arbeidet dannes grunnlaget for neste generasjons mobilnett (5G) og moderne fiberkabler. Kobbernettet fases ut i løpet av 2022.

Telenor stod for cirka 50 prosent av fiberveksten i bedriftsmarkedet i 2019, og bygger fiber i stadig nye områder. Bare i Oslo kan allerede 34 000 bedrifter få fiber uten graving.