Nettverk

Forbedret sikkerhet fra ende til ende

Ved å få nettverk levert som en helhetlig tjeneste fra Telenor økes sikkerheten ved at programvaren alltid er oppdatert.

Helhetlig sikkerhet

– Nettverk og sikkerhet har en viktig ting til felles: De fungerer som regel aller best når de blir levert som en helhet, med én leverandør fra ende til ende, sier Lars Johnsen, Concept Manager for SD Branch i Telenor Bedrift.

– Straks du begynner å ha forskjellige tjenestetilbydere på enten nettverk eller sikkerhet, øker sjansen for at ting «glipper» i overgangen mellom alle disse. Raskt kan du ende opp en situasjon der sikkerhetslaget ser en ting og nettverkslaget en annen. Det gjør at sårbarheter eller hendelser ikke oppdages raskt nok, eller enda verre, ikke oppdages i det hele tatt.

– Det er strengt tatt to svært sammenflettede teknologiområder, der de mest optimale sikkerhetsløsningene betinger at man har tilgang til og oversikt over nettverket – og omvendt. Å kjøpe alt fra én aktør handler derfor ikke bare om å samle innkjøpet, men også om å gi bedre sikkerhet.

Les mer om fremtidens bedriftsnettverk: – Med nettverk som tjeneste får du en enklere hverdag

Gode systemer – med kloke hoder

Som en leverandør av samfunnskritisk infrastruktur – som også frakter rundt 80 prosent av Norges samlede internettrafikk – er Telenor nødt til å være god på både nettverksteknologi og sikkerhet, samt samspillet mellom disse.

– Med Telenors sikkerhetssenter har vi sikkerhetsmiljø i verdensklasse, som evner å jobbe uavhengig av tjenestelag. Den kunnskapen og kompetansen de sitter på er også noe som kan komme Telenors kunder til gode, sier Johnsen.

– Det finnes veldig mange flinke leverandører av sikkerhetsprodukter. Men det som er unikt med Telenor er at vi i tillegg til solide tjenester i bunn har det menneskelige laget på toppen. Dermed får du ikke bare utnyttet alle egenskapene som ligger i selve produktene og tjenestene, men har også menneskelige kapabiliteter som som verdiøker dem i tillegg.

Lars Johnsen, Concept Manager for SD Branch i Telenor Bedrift.
Lars Johnsen, Concept Manager for SD Branch i Telenor Bedrift.

Spiller på sikkerheten i nettverket

Dette gjelder spesielt om kunden benytter Telenors linjer, sier Johnsen – da det åpner seg helt nye muligheter inn mot sikkerhetsmekanismene som er bygget inn i nettet.

– Her kan hendelser plukkes opp og håndteres på en langt mer effektiv måte, enten det skjer via manuelle eller automatiske løsninger. I tillegg kan bedriften ha en helhetlig og alltid oppdatert sikkerhetspolicy som gjelder for alle deler av nettverket ditt.

I tillegg til dette kommer bredt spekter av sikkerhetstjenester, der sikkerheten blir levert som en tjeneste (se faktaboks):

– Det at Telenor tar totalansvaret for kunders sikkerhetsløsninger, gjør at Telenor kan ta en sentral rolle både som rådgiver og driftspartner mot kunder innen sikkerhet og nettverk, sier Johnsen.

– På den måten minimeres antall overgangspunkter mellom sikkerhets- og nettverkslaget, og kunders digitale løsninger sikres og overvåkes på best mulig måte.

Les også: Slik kan cyberangrep oppdages og avverges – før skaden skjer

Sikkerhetstjenester

Disse tjenestene øker nettverkssikkerheten: 

  • Sikkerhetsovervåking: Hver måned håndterer Telenors sikkerhetssenter flere titall alvorlige hendelser, ofte knyttet til malware og ransomware. Dette kan fanges opp med passive IDS-sensorer, plassert på kritiske steder i kundens interne nettverk.

  • Logganalyse: Her bruker Telenors sikkerhetssenter kombinasjonen av avansert teknologi og manuell kompetanse for å avdekke potensielle skjulte hendelser i omfattende loggdata fra nettverkskomponenter som ruter, brannmur eller server.

  • Aktiv respons: Om noe oppdages, må det også håndteres – på riktig vis, for å sikre data, oppetid og spor etter potensielle trusselaktører. Her kan Telenor levere spesialisert reponsarbeid fra en CERT – et Computer Emergency Response Team.

  • DDoS-beskyttelse: Mange bedrifter står i fare for å tape stort om de blir rammet av et tjenestenektangrep (DDoS), som kan lamme alle IT-systemer i lang tid. Med døgnkontinuerlig overvåking av sitt eget nett, kan Telenor stoppe slik ondsinnet trafikk på sekunder – før DDoS-trafikken rekker å belaste systemene til kundene.

  • Beskyttelse på DNS-nivå: Med tjenester som SafeZone og Secure DNS kan trafikk til ondsinnet innhold stoppes slik at de ansatte ikke får tilgang til dem – for eksempel etter å ha trykket på en forfalsket lenke i en phishing-epost. Med det innebygde sikkerhetsfilteret Nettvern for bedrifter får du også en grunnleggende sikring av de ansattes nettbruk. 

  • Sikring av endepunkter: Bruk av bærbare datamaskiner, nettbrett og mobiler som aller knyttes til bedriftens nettverk, skaper nye sårbarheter ovenfor sikkerhetstrusler – som kan gjøre det nødvendig med endepunktsikring av alle enheter for å beskytte bedriftens data og verdier.

  • Lagvis sikkerhet: En grunnprinsipp med sikkerhet, er at du aldri er tryggere enn det svakeste ledd. Med lagvis sikkerhet fra ende til ende i nettverket, står du mer robust – kommer en trusselaktør gjennom ett lag, gjenstår det fortsatt flere som forseres.

  • Helhetlig IoT-sikring: Når stadig flere enheter skal kobles på nettet, er det viktig at dette skjer på en måte som ivaretar både effektivitet og sikkerhet. Her har Telenor gode, helhetlige løsninger fra ende til ende i IoT-reisen din. 

Merk: Noen av disse tjenestene kan leveres enkeltvis, uavhengig av om du har nettverk levert fra Telenor. Enkelte tjenester, som DDoS-beskyttelse, krever imidlertid bredbåndsaksess fra Telenor. 

Alltid påkoblet – og oppdatert

Som Telenor-kunde kan du selv velge hvor involvert du vil være – eller ikke – i sikkerheten.

– Om du får nettverk levert som tjeneste fra Telenor, blir du også utstyrt med portaler der du kan gå inn og gjøre egne konfigureringer og sette egne policyer – eller si til Telenor at de skal fikse alt, sier Johnsen.

Da kan du samtidig være helt trygg på at alle deler av av systemet er oppdatert til enhver tid.

– Mange cyberangrep utnytter svakheter som oppstår ved at programvare eller fastvare ikke er blitt oppdatert, eller at systemer ikke er satt opp riktig. Derfor er dette også en viktig del av det å sette ut driften, ved at du til enhver tid har den mest moderne og riktige setupen på løsningene dine.

Vil du holde deg oppdatert på nettverk? Abonner på vårt nyhetsbrev.