Digitalisering

Nå møter Ahus pasientene på videokonsultasjon i kampen mot korona

Ved å erstatte fysisk oppmøte med videokonsultasjon oppnås en rekke fordeler i den pågående koronapandemien. Risikoen for at helsepersonell og pasienter eksponeres for koronaviruset reduseres betydelig, og færre timer og behandlinger må utsettes.

Ahus videokonsultasjon

Helse- og omsorgsministeren, Bent Høie, la tidligere i år frem visjonen om pasientenes helsetjenester som omfatter blant annet «Utadvendte sykehus». Dette handler om at tjenestene flyttes nærmere pasienten, og flere mottar behandling hjemme. Bruk av videokonsultasjon i helsesektoren understøtter prosessene knyttet til hjemmebasert sykehusbehandling, og koronapandemien har forsterket behovet. Helse- og omsorgsdepartementet oppfordrer helsetjenesten til å ta i bruk videokonsultasjon og andre digitale verktøy i kampen mot smittespredning. Digitale konsultasjoner med helsetjenesten har økt kraftig under koronakrisen.

Med bakgrunn i helsemyndighetenes anbefalinger valgte Akershus Universitetssykehus (Ahus) å innføre videoløsningen 2Meet Consult fra oss og Videonor. Etter en rask implementering var Ahus i gang med løsningen. – Det er gledelig at vi i denne situasjonen har fått innført muligheten til digital konsultasjon mellom pasient og behandlere ved sykehuset, sier Janne Pedersen, direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) ved Ahus.

Ved å ta i bruk videokonsultasjoner har risikoen for at helsepersonell og pasienter eksponeres for koronaviruset blitt redusert betydelig. Ahus kan gjennomføre et større antall pasientkonsultasjoner og leger som er i karantene og ikke syke, kan fortsatt behandle pasienter. For pasientene betyr dette at de i stedet for å bruke flere timer på avtaler ved sykehuset, kun trenger å sette av en time av arbeidsdagen til en mer effektiv konsultasjon.

Ahus Jesper
Jesper Ravn, seniorrådgiver på Ahus, forteller at videoløsningen 2Meet Consult passer til de aller fleste pasientgruppene.
Ahus videokonsultasjon
Diabetessykepleier, Renate Ulvang, ved Endokrinologisk avdeling, gjennomførte 2. april den aller første videokonsultasjonen på Ahus og var storfornøyd etterpå.

Ifølge Jesper Ravn, seniorrådgiver på Ahus, har både helsepersonell og pasienter så langt gitt uttrykk for at videoløsningen 2Meet Consult er enkel å ta i bruk, og at det gir stor gevinst for begge parter at man kan se hverandre. – Bruk av video fungerer utmerket så lenge man ikke trenger å utføre konkrete undersøkelser. Denne løsningen passer til de aller fleste pasientgruppene, sier Ravn.

Ahus valgte 2Meet Consult fordi løsningen dekker viktige behov og krav knyttet til brukervennlighet, sikkerhet, kapasitet og skalerbarhet. Jesper Ravn forteller videre at det er viktig for sykehuset å ha muligheten til at flere deltar i videomøtet, for eksempel en tolk, pårørende eller annen behandler. For helseforetakene er det en vesentlig faktor at løsningen kan avropes på eksisterende rammeavtale med oss.

Videonor/Whereby som leverer teknologien i 2Meet Consult har et sterkt fokus på sikkerhet og personvern, og de etterlever GDPR og øvrige personvernregler som gjelder i Norge og EU. 2Meet Consult er en skytjeneste og tilbyr API for sikker integrasjon med sykehusenes systemer. Behandlere gir uttrykk for at de opplever bruk av løsningen som sømløs og som en del av sin daglige arbeidsflate.

Ahus avslutter med at et godt samarbeid mellom Helse Sør-Øst, Sykehuspartner og Telenor bidro til at de fikk løsningen raskt på plass da koronasituasjonen oppstod.

Om 2Meet Consult fra Telenor

· Kan enkelt brukes i nettleseren og krever ingen nedlasting eller log-in

· Støtte for Nivå 4 ID porten identifikator (BankID)

· Kryptert videosamtale og låste rom mellom behandler/fagperson og pasient/sluttkunde

· Et sikkert og unikt virtuelt behandlingsrom for 1:1 eller med evt. flere deltakere som f. eks. tolk, spesialist, etc. Rommet kan slettes umiddelbart når møtet er ferdig

· Kan integreres med kundens eksisterende system som mail, kalender, websider, ERP, CRM, EPJ (f. eks. Dips) eller andre kundesystem

· Støtter de fleste nettbrett, smarttelefon, PC og Mac

· 2Meet Consult kan profileres med kundens logo/bilde og eget domene slik at pasienten kjenner seg igjen.

Leveres i samarbeid med Videonor som underleverandør