Digitalisering

Når det står om liv og helse er 5G-dekning i verdensklasse avgjørende

Klokken tikker og hvert sekund teller. Ambulanse-, lege- og annet helsepersonell har livsviktige oppgaver. Derfor er det nødvendig med en den aller beste, raskeste og mest stabile 5G-dekningen overhode mulig.

Bjørn Lydersen, project manager 5g i Telenor, snakker om at 5G-dekning er avgjørende i helsesektoren

5G-dekning i verdensklasse er helt avgjørende når vårt helsepersonell rundt i landet skal utføre sine jobber. Mange trenger 5G til for eksempel å overføre data mens de er på farten. Andre bruker det til sanntidsovervåkning av pasienter, eller til bruk av medisinsk utstyr som kommuniserer gjennom 5G.

Innendørs 5G-anlegg på Radiumhospitalet

Sammen med Helse Sør-Øst og Sykehuspartner er vi igang med å bygge et 5G innendørs anlegg på det nye Radiumhospitalet. 5G-anlegget skal støtte oppunder både nåtidens og fremtidens kommunikasjonsbehov. Dette vil g tilgang til trådløs kommunikasjon for ansatte, pasienter og besøkende. I tillegg vil anlegget støtte mer avanserte løsninger innen maskin-til-maskin kommunikasjon og IoT.

Denne videoen forklarer dette nærmere:

Hvorfor er 5G-dekning avgjørende for helsesektoren?

5G-dekning kan revolusjonere helsesektoren fordi det går både raskere og bredere, og er mer stabilt og sikkert. Kommunikasjonen mellom medisinsk utstyr og helsepersonell blir også mer pålitelig enn tidligere. Fjernkirurgi, telemedisin og sanntidsovervåkning av pasienter muliggjøres. Dette kan føre til reduserte kostnader, mer effektivt arbeid og økt tilgang til helsetjenester og ressurser.

I januar vant vi prisen for raskeste og mest stabile 5G-nett for 5. året på rad.

Sikkerhet krever toppkompetanse

Sikkerhet blir viktigere for hver dag som går, og krever en enorm spesialkompetanse som hele tiden må være oppdatert. Det er ekstremt utfordrende å både skulle oppdage og håndtere trusler og dataangrep. I tillegg skal de beste verktøyene tas i bruk og vedlikeholdes. Det er også få personer som kan sikkerhetsfaget godt nok.

Sikkerhet er spesielt viktig når det kommer til 5G, fordi mer og mer teknologi bygger (og vil bygge) på 5G-dekning. Vi snakker om løsninger innen IoT, skytjenester og kunstig intelligens, og ikke minst sensitive data som konstant vil strømme gjennom mobilnettet i kryptert form.

Les mer om 5G og sikkerhet: Slik bygger Telenor det sikreste og mest robuste 5G-nettet

Derfor er det lurt å velge Telenor

Sikkerhet, dekning og kvalitet ligger i ryggmargen hos oss. Noen av grunnene til at flere i helsesektoren og andre bransjer har valgt akkurat oss, er fordi de får de den hastigheten og kapasiteten de trenger. Og ikke minst at 5G-dekningen virker når det virkelig gjelder!