Digitalisering

5G fra Telenor åpner nye muligheter for helsevesenet

Med overlegen stabilitet, sikkerhet og hastighet gjør Telenors 5G-nett både kompetanse og ressurser tilgjengelige for stadig flere. Det er gode nyheter for helsevesenet - og for nordmenn i hele landet.

Drone og sykepleier

- Se på dette, sier Jan Gunnar Skogås, avdelingssjef ved Røros sykehus og leder for «Det virtuelle undersøkelsesrom» mens han viser frem et apparat koblet til en skjerm.

- Nå kan spesialisten gjøre undersøkelsene sine, helt trygt og uten forsinkelse, selv om pasienten er milevis unna. Med det nye mobilnettet fungerer dette nesten hvor som helst. Kan du tenke deg hva det har å si når det kommer til demokratisering av medisinsk kompetanse her til lands? Nå er eksperten tilgjengelig uansett hvor du bor.

En ny verden

«Det virtuelle undersøkelsesrom» er en samhandlingsplattform for utveksling av medisinske data og et system for beslutningsstøtte som knytter helse og teknologi sammen, og som i stor grad bygger på mulighetene som ligger i nettet til Telenor og deres 4G- og 5G-teknologi.

- «Det virtuelle undersøkelsesrom» er en dataaplikasjon hvor vi har anledning til å hente inn medisinske data fra pasienten i sanntid. Det gjør at vi kan koble oss opp mot en legespesialist i andre enden og søke beslutningsstøtte nesten uansett hvor vi befinner oss. Da kan vi få tatt beslutningen direkte der og da, når ting skjer, for eksempel ved ulykker eller når sykdom forverrer seg, sier Skogås og viser målere som kan hente ut vital informasjon om blant annet hjerte og lunger.

- Den største utfordringen for et lokalt sykehus i distrikts-Norge er å sikre god kompetanse til enhver tid, men nå er det jo faktisk sånn at med dagens teknologi og det nye nettet så trenger ikke legespesialisten å være fysisk til stede. Avstanden mellom de høyspesialiserte sykehusene og det lokale helsevesenet blir stadig mindre, og da er man med på å sikre at det ikke er bare de som bor nærmest et stort universitetssykehus som kommer best ut av det. Man er i stand til å ivareta det også på avstand. Slik blir den medisinske fagkunnskapen desentralisert og det norske helsevesenet demokratisert.

- Det er ikke sikkert legespesialisten trenger å være fysisk her til enhver tid, men vi kan nå han på avstand, sier Jan Gunnar Skogås, avdelingssjef ved Røros sykehus. Ny teknologi åpner nye muligheter.
- Det er ikke sikkert legespesialisten trenger å være fysisk her til enhver tid, sier Jan Gunnar Skogås, avdelingssjef ved Røros sykehus. Ny teknologi åpner nye muligheter.

Det sikre nettet

Mye av funksjonaliteten til «Det virtuelle undersøkelsesrom» har vært testet ut på 4G, men med Telenors nye 5G-nett øker bruksmulighetene og ikke minst sikkerhet og robusthet.

- Det viktigste er sikkerheten, sier Skogås. Vi behandler sensitive data, så det er viktig at den er ivaretatt hele veien, og når teknologien utvides og implementeres på flere områder er det livsviktig at nettet ikke går ned, for eksempel når vi står midt i en fjernoperasjon, eller når en drone er på vei fra Røros til Trondheim med biologisk materiale. Sikkerhet og robusthet er alfa og omega.

Og hos Telenor er det nettopp sikkerhet og robusthet som står i høysetet når det gjelder 5G-utviklingen.

- Telenors nett er i en helt egen klasse, sier Sigbjørn Isene, forretningsutvikler for Telenor og ansvarlig for innovasjonsarbeidet i helsesektoren.

- Kombinasjonen av fantastisk dekning og et høyt antall datasentre gjør oss klart best i Norge. I Telenor investeres det kontinuerlig i teknologi og løsninger som skal sikre robusthet og oppetid i 5G-nettet, blant annet gjennom dobbel linjeføring frem til alle basestasjoner. I tillegg har det nye nettet egenskaper som gjør at vi kan etablere egne, separate nettverk for samarbeidspartnerne våre. Det sikrer både konfidensialitet og tilgjengelighet når det gjelder dataene til for eksempel sykehus og helseforetak. Hvis du ser for deg at 5G er den nye motorveien, så kan vi etablere en egen fil som kun kan brukes av et sykehuset, hvor ingen kan se, påvirke eller forstyrre trafikken, og hvor sykehuset selv kan bestemme over datastrømmen og definere hva som skal ha hvilken prioritet. Det gjør at vi kan lage fleksible løsninger som er både effektive og robuste.

Les mer om 5G

Kan et virtuelt undersøkelsesrom gi bedre helsetjenester?

Droner og covid

Denne robustheten blir også viktig på andre områder i tiden fremover. Det er nemlig ikke bare i undersøkelsesrommet nettverket og kompetansen til Telenor nå tas i bruk.

- Alt startet med covid, sier Lars Erik Fagernæs, administrerende direktør for droneselskapet Aviant. - Mange i distriktene fikk ikke testet pasienter på grunn av manglende logistikk, så Jan Gunnar Skogås fra Røros sykehus tok kontakt med oss for å sjekke om det var mulig å løse denne utfordringen med droner. Vi kontaktet da Telenor, fordi det å koble opp dronene våre til et sikkert og robust nett er helt kritisk for sikkerheten, og det var sånn samarbeidet startet: Sykehuset hadde et behov, vi hadde teknologien og Telenor hadde den tekniske ekspertisen og kompetansen på nettet som krevdes for å løse dette problemet.

Det hele ble et unikt prøveprosjekt der ubemannede droner fraktet covidprøver mellom Røros og Trondheim i all slags vær og i alle slags temperaturer – hele tiden koblet til Telenors nett for sikkerhet og presisjon. Og prosjektet har vært en stor suksess.

- Så vidt vi vet så er det ingen som har flydd så langt som oss med biologiske prøver i hele verden, og nå skal vi utvide prøveprosjektet til å innebære frakt av annet biologisk materiale også. Fordelen med dronetransport er at det er raskere og mer effektivt. Vi flyr på en time der en bil ville ha brukt tre timer. Det øker også mulighetene for kjapp behandling, og transport med drone er også mye mer bærekraftig enn dagens alternativer, utdyper Fagernæs.

Kontakt oss om 5G

Lars Erik Fagernæs, administrerende direktør for droneselskapet Aviant.
- Allerede i dag flyr vi bilogiske prøver mellom Røros og Trondheim, sier Lars Erik Fagernæs, administrerende direktør for droneselskapet Aviant.

4G, 5G og fremtiden 

Alt dette blir muliggjort av 4G, av 5G og av at Telenor har unik kompetanse og et svært robust nett. 5G gir økt sikkerhet og raskere koblinger, og det er avgjørende for å kunne implementere dronetransport i stor skala.

- 5G er helt kritisk for utviklingen av autonome systemer. Du må sentralisere avansert dataprosessering i store datasentre, og du må ha kjapp og sikker kommunikasjon med enheten som skal bruke dataene, så 5G vil være en bærebjelke for autonom transport fremover, sier Fagernæs.

- Det Telenor bidrar med i dette er ledende teknisk kompetanse og det beste nettet i Norge. Infrastrukturen til Telenor er utrolig god, og det er derfor vi jobber sammen på dette.

Sigbjørn Isene fra Telenor utdyper: - Ved hjelp av Telenors superraske 5G-nett, og ved å flytte databehandlingskraft lokalt til kanten av nettet, nær der behovet er, vil vi i fremtiden kunne realisere stadig mer komplekse systemer med selvkjørende biler, båter, fly og droner. Telenor jobber kontinuerlig med å lære og forstå både behovene og mulighetene slik at vi kan bygge den nye infrastrukturen så velfungerende og solid som mulig, og vi har mange prøveprosjekter der vi jobber aktivt med både utvikling og læring. 

- En drone må kunne reagere lynraskt med tanke på omgivelsene den til enhver tid opererer i – for eksempel opp mot andre droner, fugler og helikoptre - og da er et raskt og robust nett helt avgjørende. Telenor har teknologien og kompetansen til å gjøre dette trygt og effektivt, og vi samarbeider med både innovasjonsmiljøer og tunge, etablerte aktører for å utvikle det beste nettet og de beste systemene for dronebruk, nettopp slik det nå testes ut i samarbeid med Aviant og Røros Sykehus.

Fagernæs istemmer: - Selv om vi allerede i dag flyr biologiske prøver mellom Røros og Trondheim, er dette bare starten. I fremtiden kommer droner til å frakte medisiner hjem til deg, de kommer til å frakte hjertestartere og annet medisinsk utstyr. Alt takket være teknologi, innovasjon og et robust nett. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hva vi kan gjøre med dette.

I fremtiden kommer droner til å frakte medisiner hjem og annet medisinsk utstyr. 5G kommer til å være helt kritisk for å få til dette i stor skala.
I fremtiden kommer droner til å frakte medisiner og annet medisinsk utstyr hjem til folk. 5G kommer til å være helt kritisk for å få til dette i stor skala.

5G fra Telenor åpner for uante muligheter

Tilbake på Røros sykehus sier Jan Gunnar Skogås seg enig i Fagernæs’ vurderinger:

- Mulighetene er nesten uendelige. Og når det kommer til innovative prosjekter som vi driver med her, sånn som virtuelle undersøkelsesrom, dronetransport osv., så er dette i tillegg løsninger som vil ha betydning for både økonomien og effektiviteten til sykehusene. Transport av pasienter over avstand er kostbart, man bruker jo vesentlige midler på dette i dag, men med virtuelle undersøkelsesrom og dronefrakt så fjerner man store deler av disse kostnadene. Denne teknologien, knyttet til både undersøkelser og logistikk, kan i tillegg bidra til å møte mangelen på helsefaglig arbeidskraft i fremtiden.  Det er vinn-vinn for både pasienter og helsevesen.

At den nye teknologien åpner for et vell av nye muligheter er åpenbart, og Telenor jobber kontinuerlig med å utvikle nye systemer og avdekke nye bruksområder.

- Vi er opptatt av både sikkerhet og innovasjon, og når det kommer til helsesektoren jobber vi derfor sammen med både pasienter, klinikere og andre partnere for å utvikle morgendagens trygge og effektive løsninger, forklarer Sigbjørn Isene. - Vi har allerede i dag prosjekter på fjernultralyd og fjernoperasjoner. Vi jobber med pillekameraer for screening av kreft, nye videosystemer for situasjonsforståelse og samhandling ved ulykker og videodroner med infrarøde kameraer for søk. Alt knyttet opp til 5G-nettet og til mulighetene Telenors teknologi og kompetanse åpner for. Det er rett og slett spennende tider. 5G fra Telenor åpner stadig nye dører.

Kontakt oss om 5G