Hvordan anmelde ID-tyveri?

For å anmelde et ID-tyveri må du møte opp hos ditt lokale politikontor. Ta gjerne med dokumentasjon på at ID-tyveriet har funnet sted, for eksempel uautoriserte pengeoverføringer i nettbanken din eller regninger for varer du ikke har bestilt.

En politianmeldelse er ofte det eneste dokumentet du kan bruke for å avvise betalingskrav.

I tillegg til å anmelde saken, bør du også:

  1. Ta kontakt med banken for å få sperret kort og kontoer. Det kan også være lurt å legge inn kredittsperrer hos kredittopplysningsselskapene.

  2. Mottar du informasjon om at en ny konto har blitt opprettet i ditt navn bør du umiddelbart og ta kontakt med banken eller selskapet kontoen har blitt opprettet hos.

    Det er også viktig at du overfor selskapet sier ifra om hvilke transaksjoner du mener er gjort av andre i ditt navn, det vil si hvilke du ikke har godkjent.

  3. Prøv å se tilbake – hva kan årsaken være? Hvor kan det ha startet? Slik kan det bli enklere å vurdere skadeomfanget.

  4. Du bør også bytte passord på kontoer og nettjenester, samt låse postkassen din. Har du mistanke om at svindlerne har endret postadressen din, bør du ta umiddelbar kontakt med Posten for å høre om det er lagt inn midlertidig adresseendring. Du bør også undersøke hvilken postadresse du står registrert med i folkeregisteret.

Få advokathjelp hvis du blir utsatt for ID-tyveri med SAFE