Telefontjenester

Utforsk tilleggstjenestene som følger med telefonabonnementet ditt.
Noen av tjenestene er inkludert i abonnementet ditt, og koster deg ingenting ekstra.

Tjenester du kan bestille eller aktivere selv

i

3 på linjen

Med 3 på linjen kan du prate med med to venner samtidig eller holde telefonmøte.
 
Slik fungerer 3 på linjen:

 • Du kan ringe opp en tredje person uten å avslutte den samtalen du allerede er i gang med.
 • De som blir ringt opp kan være i utlandet eller på mobil.
 • Det er vanlig samtalepris på telefonsamtalene.
3 på linjen koster ingenting, men må aktiveres på telefonen. Tjenesten kan ikke kombineres med Bredbåndstelefon.

Les brukerveiledning for 3 på linjen.
i

Beløpsgrense

Med Beløpsgrense for fasttelefon kan du sette en øvre grense for telefonkostnadene per måned. Grensen kan være på 150 kroner, 300 kroner eller 500 kroner.

Du styrer tjenesten selv ved å ringe 800 88 800.

Slik fungerer Beløpsgrense:

 • 30 minutter før du når beløpsgrensen blir du varslet med en  talemelding.

 • Har du valgt varsling, får du beskjed neste gang du ringer. Når beløpsgrensen er nådd vil pågående samtale bli brutt.

 • Tjenesten gjelder kun for utgående samtaler. Innkommende samtaler blir ikke berørt.

 • Du kan velge om du skal varsles eller sperres når beløpsgrensen er nådd.

 • Beløpsgrense gjelder fasttelefoni (ISDN eller analog telefon).

Månedspris

0,-

Bestilling

Ring kundeservice på 915 09000


i

DirekteRing

Forhåndsprogrammér telefonen din til å ringe ett bestemt nummer. Ved å løfte av røret og vente fem sekunder vil nummeret bli oppringt. Smart for de som har små barn i huset, og vil være sikre på at barna kommer frem til familie eller nødnummer.

Slik setter du opp DirekteRing:

 • Innkobling: løft av røret slik at du får summetone Tast * 53 * telefonnummer # hør kvitteringstone 
 • Utkobling: løft av røret slik at du får summetone Tast # 53 # hør kvitteringstone

Nyttig å vite

 • Du får bekreftelse på at DirekteRing er aktivert med en kvitteringstone. 
 • Du kan sette opp DirekteRing til et hvilket som helst nummer, også mobiltelefon. 
 • Når du skal ringe vanlige samtaler må du taste inn nummeret innen 5 sekunder for at det forhåndsprogrammerte nummeret ikke skal slås inn. 
 • Du mottar innkommende samtaler på vanlig måte. 
 • NB! Dersom du bruker alarm eller dataoverføring, kan det oppstå konflikt mellom DirekteRing og alarmen/dataoverføringen. DirekteRing kan i enkelte tilfeller kobles inn før alarmen/dataoverføringen, og kan hindre tjenestene i å virke som de skal. Kontakt derfor din leverandør av alarm/dataoverføring før DirekteRing kobles inn.


DirekteRing kan ikke kombineres med bredbåndstelefon.


Tjenesten koster ingenting, men må aktiveres selv.

i

Fleksibel Sperring

Fleksibel Sperring er en nyttig tjeneste for deg som ønsker full kontroll med de løpende kostnadene, eller hindre uønskede samtaler. Du kan selv velge hvilke samtaletyper du vil sperre.

Nyttig å vite:

 • Tjenesten gjelder for utgående samtaler. Innkommende samtaler blir ikke berørt.
 • Når du bestiller Fleksibel Sperring, sies eventuelle andre sperreprogram opp.
 • Ved bytte mellom ISDN, analog linje eller bredbåndstelefon må du bestille Fleksibel Sperring på nytt.
 • Ved bytte mellom Mini-, Basis- eller Pluss-abonnement må du bestille Fleksibel Sperring på nytt.
 • Sett over fra nummeropplysningen vil ikke være mulig.
 • Administrer Fleksibel Sperring på Mine sider eller via telefonnummer 800 88 888.
 • Når du aktiverer tjenesten via 800 88 888 må det gjøres fra den telefonen som Fleksibel Sperring skal gjelde for. Benytt engangs PIN-kode 1234.
 • Med Fleksibel Sperring kan du velge mellom seks forskjellige sperremuligheter og angi inntil ti nummer det skal være tillatt å ringe til.
 • Du trenger ikke å oppgi hele tillatte nummer. Eksempel: Med 0046 vil alle anrop til Sverige bli akseptert, selv om sperring mot utland er valgt.

Fleksibel Sperring koster ingenting, men må aktiveres på Mine sider.

i

Hemmelig nummer

Med Hemmelig nummer blir nummeret ditt ikke oppført i nummeropplysningstjenestene. Nummeret vil heller ikke vises for andre abonnenter du ringer til, med unntak av anrop til nødnummer.

Hemmelig nummer bør ikke etableres på linje som benyttes til Trygghetsalarm.  


Etablering:   

760,-

Månedspris:

8,-

Etablering ved nyregistrering eller flytting av abonnement:

505,-

Bestilling:

Ring kundeservice på 915 09000 


Reservasjon mot nummervisning

Dersom du kun ønsker å reservere deg mot nummervisning, gjør du det på Mine sider. Velg telefonabonnementet ditt, og deretter Tjenester - Reservasjon mot nummervisning. 

Tjenesten koster ingenting.

i

Hvem Ringer

Med Hvem Ringer ser du hvem som har ringt hvis du er opptatt eller ikke rekker telefonen.  

Før du bestiller:

 • Du må ha en telefon som støtter nummervisning, eller en nummervisningsboks som er tilknyttet til telefonen. Har du ikke dette, kan du kjøpe det hos en Telenor-forhandler eller bestille hos kundeservice på nummer 915 09000.
 • Hvis du har et utgått telefonabonnement (abonnement som ikke lenger er i salg) koster tjenesten 25,- per måned.
i

PersonSvar

PersonSvar tar imot beskjedene dine når du ikke kan svare. Du kan høre meldinger på hjemmetelefonen og få videresendt talebeskjeder til din e-postadresse.  Det koster ingenting å høre på meldinger hjemmefra (fra hjemmetelefonen).
 
PersonSvar kan ikke kombineres med bredbåndstelefon
 

Slik fungerer PersonSvar:

 • Ring 38 08 83 00 når du vil høre meldinger fra andre telefoner enn hjemmetelefonen. (Personlige PersonSvar-numre blir ikke lenger benyttet.) 
 • Du kan sette opp automatisk videresending av beskjeder til din e-postadresse. 
 • Du kan spille av beskjeder via Mine sider. 
 • Du kan legge inn en personlig velkomsthilsen. 
 • Din personlige kode må være minst 4 siffer. Hvis du har en tresifret kode, blir det lagt til en 0 på slutten.
Månedspris:
25,-

i

Reservasjon mot nummervisning

Med Reservasjon mot nummervisning vil ingen se nummeret ditt. Du kan skjule nummeret for en samtale av gangen, eller velge fast reservasjon. Tjenesten koster ingenting.
 

Før du bestiller:

 • Har du ISDN må du registrere alle numrene du ønsker reservasjon på.
 • Du kan reservere deg mot at nummeret ditt kommer frem på andres spesifiserte faktura. 
 • Skjult Nummer ligger klar til bruk og krever ikke eget abonnement.

Brukerveiledning: Skjul nummer for enkeltsamtale

 • Innkobling: Tast *31* og ønsket telefonnummer
 • Utkobling: Skjer automatisk når du avslutter samtalen.

Brukerveiledning: Skjul nummer med ISDN-telefon

 • Som oftest egen knapp på telefonen, se egen brukerveiledning for din telefon.


i

Reservasjon mot Skjult Nummer

Får du telefon fra en anonym innringer vil personen få et valg om å vise nummeret, ellers slipper samtalen ikke gjennom. Slik unngår du for eksempel at fremmede ringer deg for å sjekke om noen er hjemme. 
 
Merk at innringere fra utlandet kan ringe deg på samme måte som før, selv om de ikke viser hvilket nummer de ringer fra.


Månedspris.
25,-


i

Samtale Venter

Med Samtale Venter går du ikke glipp av en eneste samtale selv om du sitter opptatt i telefonen. Et lydsignal gir deg beskjed når noen forsøker å ringe deg. Du kan svare oppringingen, veksle mellom samtalene eller koble alle tre sammen. Tjenesten kan slås av og på etter ønske, og koster ingenting.

Tips til bruk:

 • Ved å kombinere Samtale Venter og PersonSvar kan PersonSvar ta i mot beskjed hvis du sitter i en annen samtale.
 • Med Samtale Venter og Hvem Ringer ser du hvem som ringer når du sitter i en annen samtale.


Når Samtale Venter er bestilt, må du selv aktivere/deaktivere tjenesten. Slik gjør du det:

 • Aktivering: Løft av røret slik at du får summetone, tast *43#. Vent på kvitteringstone.
 • Deaktivering: Løft av røret slik at du får summetone, tast #43#. Vent på kvitteringstone.
 • Bestill Samtale Venter på Mine sider.
i

Sperring for Viderekoblede Anrop

Med Sperring for Viderekoblede Anrop slipper du at noen viderekobler telefoner eller telefakser til deg ved en feiltakelse. Tjenesten koster ingenting.

Nyttig å vite:

 • Viderekoblede anrop får følgende talemelding: 'Den du ringer har viderekoblet samtalen til et nummer som er sperret for viderekoblede samtaler. Du blir nå koblet ned.'
 • Du kan deaktivere tjenesten hos kundeservice på nummer 915 09000.
 • Bestill Sperring for Viderekoblede Anrop på Mine sider.
i

Surfefilter

Mange har opplevd å laste ned et svindelprogram som gjør at oppkoblinger til Internett skjer via dyre utenlandske telefonnummer. Surfefilteret forhindrer dette ved å sperre for anrop mot land hvor du kan bli utsatt for oppkoblingssvindel.
Du kan både aktivere og koble ut Surfefilter ved å ringe 800 33 040. Tjenesten koster ingenting.

Nyttig å vite:

 • Surfefilter gjelder bare når du ringer eller surfer med Telenor, ikke via andre teleselskaper.
 • Når Surfefilter er aktivert på din telefon, er verken PC eller telefon i stand til å ringe til de landene som er omfattet av Surfefilter.
 • SurfeFilter kan ikke kombineres med bredbåndstelefon.
i

TilbakeRing

Er det opptatt hos den du ringer? TilbakeRing gir deg et varsel i det røret legges på i andre enden. Når du løfter av røret etter varseltonen, ringes det automatisk opp igjen til den du forsøkte å nå. Tjenester koster ingenting.

Slik aktiverer du TilbakeRing: Legge inn TilbakeRing ved opptattsignal:

 • Tast 5 når du får opptattsignal, vent på kvitteringstone.

Slik aktiverer du TilbakeRing: Koble ut TilbakeRing før du blir ringt tilbake:

 • Løft av røret, vent på summetone.
 • Tast #37#, vent på kvitteringstone.

Nyttig å vite:

 • Hvis TilbakeRing ikke skjer i løpet av 45 minutter blir tjenesten automatisk koblet ut. 
 • Tjenesten kobles ut automatisk etter at TilbakeRing er utført. 
 • Tjenesten fungerer ikke mot bedrifter som har sentralbord. 
 • TilbakeRing kan ikke brukes til og fra mobiltelefoner eller til utlandet. 
 • TilbakeRing kan ikke kombineres med bredbåndstelefon.
i

Tjenester for hørsels- og synshemmede

Trykk på linken under, så kommer du til oversikten over tjenester som er tilpasset hørsels- eller synshemmede.

i

Vekking

Bruk fasttelefonen din som vekkerklokke hvis du skal ut og reise eller har en viktig avtale. Den ringer uansett, også hvis strømmen skulle gå. Tjenesten koster ingenting.

Nyttig å vite:

 • Du får bekreftelse på at innkobling/utkobling er godkjent med en kvitteringstone.
 • Du kan bestille Vekking for flere dager av gangen.
 • Du kan bestille Vekking fra 1 til 24 timer i forveien.
 • Vekking skjer alltid på det nummeret du har ringt fra, også hvis telefonen er viderekoblet.
 • Produkter som ikke kan kombineres med Vekking: Fasttelefoni Mini og Bredbåndstelefon
 • Se brukerveiledning for Vekking.
i

Viderekobling

Med Viderekobling er du tilgjengelig uansett hvor du er, og går ikke glipp av en eneste samtale. Du kan viderekoble til hvilket som helst nummer i Norge, også til mobiltelefon. Tjenesten koster ingenting.

Se alle tjenestene