Beløpsgrense for Teletorg

Med beløpsgrense sperres samtaler fra mobilen til Teletorg når du har ringt for et satt beløp. Ring kundeservice på nummer 09000 for å aktivere beløpsgrense for Teletorg.