Beløpsgrense for Teletorg

Med beløpsgrense sperres samtaler fra mobilen til Teletorg når du har ringt for et satt beløp. Ring kundeservice på nummer 915 09000 for å aktivere beløpsgrense for Teletorg.

?

Hvordan bestiller jeg beløpsgrense?

For å bestille Beløpsgrense for Teletorg, ring kundeservice på nummer 915 09000

Beløpsgrensen vil bli aktiv innen 2 dager etter bestilling, og da med en beløpsgrense på 150,- per måned. Du kan selv endre beløpsgrensen slik:

  1. Ring 800 88 800
  2. Tast PIN-koden. Er det første gang du logger inn er standard PIN-kode 1234
  3. Følg veiledningen for å gjøre endringer
?

Hva inngår i Beløpsgrense?

I Beløpsgrense inngår ringekostnader til 820- og 829-nummer, og det er kun samtaler til 820- og 829-nummer som sperres når beløpsgrensen er nådd. Fakturering for samtaler til 820- og 829-nummer kommer som normalt på fakturaen din.

Faste priser på abonnement og tilleggstjenester inngår ikke i Beløpsgrense.

?

Hvordan kan jeg sjekke saldo eller gjøre endringer?

Du styrer Beløpsgrensen ved å ringe 800 88 800.

Merk, når du ringer 800 88 800 første gangen, bruk mobiltelefon som Beløpsgrensen gjelder for. Dette for å kunne verifisere endring fra standard PIN-kode (1234) til en personlig PIN-kode. Du får veiledning til de forskjellige tastemeny-valgene.

Dette er valgene i tastemenyen:

  • Endre beløpsgrense til 150,-, 300,- eller 500,- per måned
  • Sjekke saldo, og om tjenesten er aktiv.
  • Aktivere/deaktivere Beløpsgrense
  • Gjenåpne for resten av perioden ved nådd beløpsgrense
  • Endre PIN-kode

Endringer inntrer øyeblikkelig.

?

Når inntrer sperringen eller varsling med Beløpsgrense?

Øyeblikkelig. Når du beløpsgrensen i en samtale, vil samtalen bli brutt.

?

Hvordan gjenåpner jeg telefonen etter sperring?

Ring 800 88 800, velg Gjenåpne resten av perioden i endringsmenyen.
?

Jeg har glemt PIN-koden min, hva gjør jeg?

Ring kundeservice på nummer 915 09000, som tilbakestiller PIN-koden til 1234. Tilbakestillingen vil aktiveres innen 2 virkedager.

Er det første gang du ringer 800 88 800, vil du få beskjed om å endre til en personlig valgt PIN-kode.