Beløpsgrense for Teletorg

Med beløpsgrense sperres samtaler fra mobilen til Teletorg når du har ringt for et satt beløp.

Hvordan bestiller jeg beløpsgrense?

For å bestille Beløpsgrense for Teletorg, ring kundeservice på nummer 915 09000.

Beløpsgrensen vil bli aktiv innen 2 dager etter bestilling, og da med en beløpsgrense på 150,- per måned.


Du kan selv endre beløpsgrensen slik:

  1. Ring 800 88 800

  2. Tast PIN-koden. Er det første gang du logger inn er standard PIN-kode 1234

  3. Følg veiledningen for å gjøre endringer

?

Hva inngår i Beløpsgrense?

?

Hvordan kan jeg sjekke saldo eller gjøre endringer?

?

Når inntrer sperringen eller varsling med Beløpsgrense?

?

Hvordan gjenåpner jeg telefonen etter sperring?

?

Jeg har glemt PIN-koden min, hva gjør jeg?