Med Sikker ID mottar du varslinger med en gang vi finner dine personopplysninger på avveie, og du får hjelp ved misbruk.

Sikker ID er ikke lenger i salg

Har du et Trygg-abonnement? Da har du fortsatt Sikker ID inkludert, selv om tjenesten ikke lenger er i salg.

Med nyheten SAFE sørger vi for at du surfer trygt med mobilen på trådløse nettverk, vi varsler deg hvis finner informasjon om dine betalingskort eller e-postadresser på nett – og du får hjelp hvis du blir utsatt for ID-tyveri.

Hvordan fungerer Sikker ID?

Sikker ID består av tre elementer: ID-monitorering, ID-tyveriforsikring og Nettslett. Merk at ID-tyveriforsikringen starter automatisk ved bestilling, mens ID-monitoreringen må du selv aktivere ved å registrere minst én e-postadresse. For å benytte deg av Nettslett må du først opprette en sak, se hvordan under 'Spørsmål og svar'. 

ID-monitorering

Første skritt for å redusere risikoen for ID-tyveri er ID-monitorering. De fleste bruker sin e-postadresse som brukernavn på flere nettsteder. Med ID-monitorering blir du varslet hvis vi finner din epost-adresse og innloggingsdetaljer et usikkert sted på nettet. For å bli varslet må du først registrere hvilke e-postadresser som skal overvåkes.

  • Du kan registrere inntil 5 e-postadresser

  • E-postadressene registreres i Mitt Telenor eller på Mine sider, og må verifiseres via e-post

  • Når e-postene er registrert vil du bli varslet hvis mailen (ofte brukernavn/passord) ligger ute for salg eller misbrukes på nett 

ID-tyveriforsikring

Sikrer deg hjelp dersom du er blitt utsatt for ID-tyveri, slik at du får advokatbistand og økonomisk kompensasjon ved misbruk og svindel. I tillegg får du hjelp om noen har laget en falsk profil med dine opplysninger.

ID-tyveriforsikringen dekker deg selv, ektefelle/samboer og alle barn under 20 år som bor på samme adresse. 

Nettslett 

Med Nettslett får du hjelp til å fjerne uønsket innhold på nett. Dette gjelder både ting som blir skrevet om deg og private bilder på avveie. Du får advokatbistand og en kontaktperson som tar på seg jobben med å slette bilder og kommentarer for deg. Du får også økonomisk kompensasjon ved behov for psykologbistand og ved tap av lønnsinntekt i sammenheng med en Nettslett-sak. 

Spørsmål og svar

?

Hvem dekkes av samme Sikker ID?

Sikker ID består av tre ting:
  • ID-tyveriforsikringen gjelder eier av tjenesten, ektefelle/samboer og alle barn under 20 år på samme folkeregistrerte adresse.
  • ID-monitorering gjelder opptil 5 e-postadresser.
  • Nettslett dekker også eier av tjenesten, ektefelle/samboer og alle barn under 20 år på samme folkeregistrerte adresse. 
?

Når kan jeg benytte Sikker ID?

Har du blitt utsatt for et ID-tyveri eller blitt krenket på nett, kan du bruke tjenesten. Det er opp til deg i hvilke tilfeller du vil bruke dine inkluderte rådgivningstimer, og om du ønsker å bruke 1500,- på å gå til rettssak. Ta kontakt med vår samarbeidspartner HELP på post@help.no eller telefon 22 99 99 99 ved spørsmål rundt dette.

?

Hvem kontakter jeg hvis jeg vil bruke ID-tyveriforsikringen eller Nettslett?

Ta kontakt med HELP sitt kundesenter på post@help.no eller telefon 22 99 99 99.
?

Hvordan kommer jeg i gang med ID-monitoreringen?

ID-monitoreringen aktiveres så snart du registrerer en e-post som skal overvåkes. Når du registrerer en e-post i Mitt Telenor eller på Mine sider, sendes det en verifiseringslink til e-posten. Denne må trykkes på innen 48 timer for at e-posten skal bli verifisert.

?

Hvor mottar jeg varsler om at mail (brukernavn/passord) er på avveie?

Du blir varslet både i Mitt Telenor og på SMS. Du må selv endre brukernavn/passord på det aktuelle nettstedet som er blitt hacket.

?

Beholder jeg Sikker ID hvis jeg bytter fra Trygg til et annet Telenor-abonnement?

Nei, Sikker ID er kun inkludert i Trygg (utgått).

?

Beholder jeg Sikker ID ved bytte av operatør?

Nei, forsikringen deaktiveres hvis du bytter operatør.

?

Hvilke vilkår gjelder for Sikker ID?

Fra 1. juli 2019 er forsikringen omgjort til en gruppeforsikring. Omgjøringen innebærer ingen endring i pris, men Telenor har fremforhandlet en enda bedre forsikringsavtale som innebærer at dekningen nå omfatter flere situasjoner.

?

Dekker Sikker ID skimming?

Nei, Sikker ID dekker kun svindel og misbruk der noen utgir seg for å være deg på ulike nivåer. Det kan for eksempel være at noen bruker dine personalia for å ta kredittlån, lager en falsk profil med ditt navn og bilder eller bestiller noe på nett i ditt navn. I disse tilfellene er du dekket av Sikker ID.

Vis flere spørsmål

Slik forhindrer du at data spres på nett

Ved å ta i bruk ID-monitoreringen og svare på eventuelle advarsler du mottar, kan du raskt reagere og redusere risikoen for at noen misbruker din data hvis dette blir spredt på internett.

Du er sannsynligvis registrert hos flere tjenester på internett, hvor du bruker e-postadressen din for å logge inn. Det kan være sikkerhetsbrudd i disse tjenestene som gjør at din informasjon spres på nettet. Hvis ID-monitoreringen finner sikkerhetsbrudd kan dette bety at din informasjon blir misbrukt av uvedkommende.

Varslinger ID-monitorering

Hvis vi oppdager din e-post på avveie, mottar du et varsel. Risikonivåene er basert på hvilke sikkerhetsbrudd vi oppdager, samt risikoen for misbruk.

i

Ved lav risiko

Lav risiko betyr at den overvåkede e-post addressen har blitt funnet på et forum der du sannsynligvis ikke selv har valgt å spre dette, men omfanget av informasjonen er begrenset og har blitt vurdert til å være av mindre alvorlig grad. Det kan for eksempel være at din e-postadresse har blitt identifisert uten annen sensitiv informasjon.
i

Ved middels risiko

Middels risiko betyr at den overvåkede e-posten har blitt funnet på et forum der du sannsynligvis ikke selv har valgt å spre dette, men omfanget av informasjonen har blitt ansett som middels alvorlig. Dette kan for eksempel omfatte din e-postadresse sammen med et passord, eller at det overvåkede elementet ble funnet sammen med annen sensitiv informasjon.
i

Ved høy risiko

Høy risiko betyr at det overvåkede e-posten har blitt funnet i et forum der du sansynligvis ikke selv har valgt å spre informasjonen din. Omfanget av informasjonen har blitt ansett til å være svært sensitivt. For eksempel kan det være en ny lekkasje fra en tjeneste som er knyttet til penger/kredittkort der din informasjon om dette har blitt lekket.
Det kan også være brudd med sensitiv personlig informasjon som kan brukes til ulike former for bedrageri eller i verste fall utpressing. Dette kan være brudd fra tjenester som inneholder svært personlige data, for eksempel en datingside eller lignende.