Fjernkontroll til T-We Boks II

Her finner du informasjon om fjernkontrollen til T-We Boks II. Lurer du på hva de forskjellige knappene på fjernkontrollen gjør, vil du finne svar her!

Fjernkontroll T-We boks II

Veiledning

i

Koble sammen fjernkontroll og T-We Boks II

Fjernkontrollen og T-We Boks II ble koblet sammen under førstegangs installasjon. Ved for eksempel bytte av fjernkontroll eller boks, må du koble den nye fjernkontrollen og boksen sammen.

 1. Skru på TV-en og boksen.
 2. Sett fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus. Hold tastene [Menu] og [OK] inne samtidig i tre sekunder. Når [Av/på decoder]-knappen begynner å blinke sakte, slipper du tastene igjen.
 3. Hvis sammenkoblingen er vellykket er fjernkontrollen nå klar til bruk.
i

Hvis fjernkontrollen ikke virker

 • Kontroller at dekoderen er klar til bruk - det vil si er koblet til TV-boksen og har strøm. Dette ser du ved at klokkeslettet vises i displayet på boksen, og at det lyser rødt rundt PÅ/AV- knappen.

 • Påse at dekoderen ikke er utsatt for direkte sollys.

 • Hvis dette ikke hjelper, kan det være at det har oppstått en midlertidig kommunikasjonssvikt eller at noen av dekoderens innstillinger har gått tapt. Prøv å slå av strømbryteren til dekoderen, vent noen sekunder før du slår den på igjen.

 • Dersom dette ikke hjelper kontakt kundeservice

i

Bruk samme fjernkontroll for T-We boks II og TV-en

Du kan programmere fjernkontrollen for T-We Boks II til å kontrollere TV-en også, så slipper du å forholde deg til flere fjernkontroller.

 1. Skru på TV-en og T-We boksen
 2. Hold talltastene [1] og [3] inne samtidig i 3 sekunder til det begynner å lyse rundt [Av/på TV] -knappen. Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus.
 3. Hold [Av/på TV] -knappen inne på fjernkontrollen til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Med en gang TV-en slår seg av slipper du knappen. Det er viktig å slippe knappen med en gang! Hvis du slipper knappen for sent, vil fjernkontrollen tro at den ikke har funnet riktig TV og vil fortsette å lete videre inne på fjernkontrollen til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Men en gang TV-en slår seg av slipper du knappen. 
 4. Slå av dekoderen. Når du slår på dekoderen igjen, vil også TV slå seg på automatisk om den støtter HDMI-CEC.
 5. Prøv nå om volumtastene virker på TV-en.

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som forventet, prøv å programmere den igjen. Trykk på tallene [1] og [6] samtidig til det lyser rundt [Av/på decoder]. Tast inn tallene [9 9 6].

Det vil nå blinke 2 ganger rundt [Av/på TV]. Så kan du programmere den på nytt.

Etter at fjernkontrollen er programmert vil du få tilgang til følgende TV-funksjoner:
Av/på
Input (velg signalkilde)
Volum opp
Volum ned
Hvis du ønsker å justere volumet for boksen, holder du [Shift]-tasten nede samtidig som du trykker inn en av volumtastene.

Mange andre funksjoner på TV-en (som for eksempel meny, fargetaster og talltaster) kan nå også kontrolleres med boksens fjernkontroll. For å velge en TV-funksjon holder du nede [Shift]-tasten på fjernkontrollen, samtidig som du trykker på ønsket kommando.

i

Opplading av fjernkontrollen

Fjernkontrollen har et innebygd, oppladbart batteri. Det betyr at du ikke trenger å bytte batteri, men kan lade det opp igjen med en USB-kabel.

Når det røde lyset nederst på fjernkontrollen blinker, betyr det at det er på tide å lade opp. Det gjør du ved å koble den vedlagte kabelen mellom fjernkontrollen og en USB-kontakt (for eksempel i PC’en din, mobilladeren din eller bak på T-We-boksen).

Når batteriet lader, vil lyset nederst på fjernkontrollen lyse oransje. Når det lyser grønt, er den ferdig ladet og du kan koble den fra USB-kabelen igjen.

Hva betyr de forskjellige knappene

Fjernkontrollen og knappene har fått ny farge (sort i stedet for blå), men funksjonene er akkurat som før.