Fjernkontroll T-We boks II

Her finner du informasjon om fjernkontrollen til T-We boks II. Lurer du på hva de forskjellige knappene på fjernkontrollen gjør, vil du finne svar her!
Fjernkontroll T-We boks II

Veiledning

i

Koble sammen fjernkontroll og T-We Boks II

Fjernkontrollen og T-We Boks II ble koblet sammen under førstegangs installasjon. Ved for eksempel bytte av fjernkontroll eller boks, må du koble den nye fjernkontrollen og boksen sammen.

 1. Skru på TV-en og boksen.
 2. Sett fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus. Hold tastene [Menu] og [OK] inne samtidig i tre sekunder. Når [Av/på decoder]-knappen begynner å blinke sakte, slipper du tastene igjen.
 3. Hvis sammenkoblingen er vellykket er fjernkontrollen nå klar til bruk.
i

Hvis fjernkontrollen ikke virker

 • Kontroller at dekoderen er i bruksmodus.
 • Påse at dekoderen ikke er utsatt for direkte sollys.
 • Hvis dette ikke hjelper, kan det være at det har oppstått en midlertidig kommunikasjonssvikt eller at noen av dekoderens innstillinger har gått tapt. Prøv å slå av strømbryteren til dekoderen, vent noen sekunder før du slår den på igjen.
i

Bruk samme fjernkontroll for T-We boks II og TV-en

Du kan programmere fjernkontrollen for T-We Boks II til å kontrollere TV-en også, så slipper du å forholde deg til flere fjernkontroller.

 1. Skru på TV-en og T-We boksen
 2. Hold talltastene [1] og [3] inne samtidig i 3 sekunder til det begynner å lyse rundt [Av/på TV] -knappen. Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus.
 3. Hold [Av/på TV] -knappen inne på fjernkontrollen til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Med en gang TV-en slår seg av slipper du knappen. Det er viktig å slippe knappen med en gang! Hvis du slipper knappen for sent, vil fjernkontrollen tro at den ikke har funnet riktig TV og vil fortsette å lete videre inne på fjernkontrollen til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Men en gang TV-en slår seg av slipper du knappen. 
 4. Slå av dekoderen. Når du slår på dekoderen igjen, vil også TV slå seg på automatisk om den støtter HDMI-CEC.
 5. Prøv nå om volumtastene virker på TV-en.

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som forventet, prøv å programmere den igjen. Trykk på tallene [1] og [6] samtidig til det lyser rundt [Av/på decoder]. Tast inn tallene [9 9 6].

Det vil nå blinke 2 ganger rundt [Av/på TV]. Så kan du programmere den på nytt.

Etter at fjernkontrollen er programmert vil du få tilgang til følgende TV-funksjoner:
Av/på
Input (velg signalkilde)
Volum opp
Volum ned
Hvis du ønsker å justere volumet for boksen, holder du [Shift]-tasten nede samtidig som du trykker inn en av volumtastene.

Mange andre funksjoner på TV-en (som for eksempel meny, fargetaster og talltaster) kan nå også kontrolleres med boksens fjernkontroll. For å velge en TV-funksjon holder du nede [Shift]-tasten på fjernkontrollen, samtidig som du trykker på ønsket kommando.

i

Opplading av fjernkontrollen

Fjernkontrollen har et innebygd, oppladbart batteri. Det betyr at du ikke trenger å bytte batteri, men kan lade det opp igjen med en USB-kabel.

Når det røde lyset nederst på fjernkontrollen blinker, betyr det at det er på tide å lade opp. Det gjør du ved å koble den vedlagte kabelen mellom fjernkontrollen og en USB-kontakt (for eksempel i PC’en din, mobilladeren din eller bak på T-We-boksen).

Når batteriet lader, vil lyset nederst på fjernkontrollen lyse oransje. Når det lyser grønt, er den ferdig ladet og du kan koble den fra USB-kabelen igjen.

Hva betyr de forskjellige knappene?


power decoder
Slår av og på TV-boksen.

Guide
Åpner TV-guiden, med oversikt over alle programmer i alle kanaler.

input source
Velger kilde/input på TV-en. Fungerer kun hvis du har koblet sammen fjernkontrollen med TV-en din.

Menu
Åpner hovedmenyen.

power tv
Slår av og på TV-en. Fungerer kun hvis du har koblet sammen fjernkontrollen med TV-en din.

Kryss
Går tilbake til forrige skjerm eller forrige kanal.

Undertekster
Endre lyd, undertekster og bildeformat på kanalen du ser på.

Volum

Volum opp og ned. For å slå lyden helt av, hold inne volum ned-knappen.

Kryss
Lukker menyen og går tilbake til det programmet du så.

piltaster
Pilknapper. Lar deg bla opp, ned og til sidene i T-We-portalen og andre menyer.

Sok
Starter søket. 

OK
OK-knappen. Bekrefter valg i lister. Kan også vise en liste over kommandoer.

Info
Viser kanal-informasjon og informasjon om programmet du ser på.

Kanalvelger
Skifte kanal. 

Spol tilbake
Spoler tilbake i opptak og andre tjenester.

Farger
Funksjonsknapper for apper og andre tredjeparts-tjenester.

Play pause
Start/pause i opptak og andre tjenester.

Tall-knapper
Kanalvelger. Skal også brukes når du trenger tall for andre funksjoner, for eksempel pin-koder. Standard pin-kode er 1234.

Spol framover
Spoler framover i opptak og andre tjenester.

T-We
Direkteknapp til T-We-portalen. Herfra får du tilgang til alle tjenester og alt innhold.

Start forfra
Starter programmet fra begynnelsen. Fungerer bare på programmer som har denne funksjonen.

Shift
Shift-knappen. Bytter mellom TV og dekoder når du har programmert fjernkontrollen til å styre begge.

Stop
Stopper et opptak.

Record
Starter et opptak. Fungerer bare på bokser med harddisk.