Fjernkontroll T-We Boks

Her finner du informasjon om fjernkontrollen til T-We Boks. Lurer du på hva de forskjellige knappene på fjernkontrollen gjør, vil du finne svar her!
Fjernkontroll T-We boks I

Veiledning

i

Bruk samme fjernkontroll på T-We Boks og TV

i

Koble sammen fjernkontroll og T-We boksen

i

Programmere fjernkontroll

i

Resette fjernkontroll

i

Frakoble fjernkontroll fra TV

Knapper på fjernkontrollen

Standby

Av/På-knapp

Knappene merket med “DECODER” og “TV” setter henholdsvis dekoderen og TVen i standbymodus og bruksmodus

Input

Input

Ikke i bruk

Mute-knapp

Mute-knapp

Skrur lyden av og på

Alternativer

Alternativer

Brukes for å endre lyd, undertekster og visningsformat for gjeldende kanal.

TV Exit

TV/EXIT

Går tilbake til TV-kanalen du så på før du gikk inn i menyen

Søk

Søk

Åpner søkevinduet

Opptaksliste

Opptaksliste

Åpner opptakslisten

Infoknapp

Info

Viser kanalbanner og utvidet informasjon for program. Åpner hjelpevinduet der hvor skjult hjelpetekst er tilgjengelig.

Spoleknapp

Spoling

Spoler frem og tilbake i det du ser på

Start/Pause

Start/Pause

Starter og pauser det du ser på

Start Forfra

Start forfra

Starter programmet forfra. Er kanal-/ programavhengig. Se etter ⟲-ikonet

Stopp

Stopp

Stopper opptaket

Direkteopptak

Direkteopptak

Starter direkteopptak

TV-guide

TV-guide

Åpner TV-guiden

Menyknapp

Meny

Åpner hovedmenyen

Tilbake-knapp

Tilbake

Går tilbake til forrige skjerm eller bytter mellom de to sist valgte

Volumknapper

Volum

Endrer volumnivå

Piltaster

Piltaster

Høyre- og venstrepil lar deg hoppe frem og tilbake under avspilling av opptak og film

OK-knapp

OK

Bekrefter valg eller viser en liste over kommandoer

Pluss/minus-knapper

Pluss/minus

Skifter kanal eller blar hele sider i TV-guide og andre lister

Funksjonsknapper

Funksjonsknapper

Når du ser på live-TV vil for eksempel den blå knappen fungere som snarvei til mer innhold fra kanalen du ser på

TekstTV-knapp

Tekst-TV

Åpner tekst-TV, hvis tilgjengelig

Shift-knapp

Shift-tast

Brukes når du bruker fjernkontrollen for å styre TV

Batterivarsel

Lavt batteri

Batteri-indikatoren lyser ved svakt batteri