Profiler

Her finner du hjelp til å opprette, endre og bytte mellom Profiler i TV-menyen.
Profiler

Slik fungerer profiler

Profiler gir deg mulighet til å tilpasse innhold til alle i husstanden. Første gang du setter opp din T-We boks har du tilgang til to profiler: Owner og Kids.

Owner er en Administrator-profil, mens Kids er tilpasset barn. Kids er som standard satt opp med aldersgrense 6 år, noe som betyr at alt innhold med aldersgrense høyere enn 6 år blir låst for brukeren. Du kan endre aldersgrensen for Kids-profilen til 9 år eller 12 år, eller du kan opprette nye profiler med egne navn og innstillinger.

Den aktive profilen er til enhver tid synlig ved klokken øverst til høyre på skjermen. For å bytte profil velger du MENU/ T-We på fjernkontrollen og går bortover og velger profil fra menyen. Merk at du automatisk vil bli logget inn på den profilen du sist var inne på når du starter T-We boksen.

PIN-kode og profiler

Alle profiler med unntak av Barneprofil har tilgang til å bruke PIN-kode. Du vil bli bedt om å oppgi PIN-kode når du skal endre enkelte innstillinger, leie film, eller låse opp innhold som av andre årsaker er begrenset. Profiltypen og aldersgrensen du har valgt bestemmer hvilke tilganger du har.

Hvis du setter aldersgrense på profilen til 18+ vil du ikke bli bedt om å taste inn PIN-kode for aldersmerket innhold. Se "Endre aldersgrense på profil" lengre ned på siden.

Ønsker du å sikre din profil ytterligere, kan du sette profilen til PIN-beskyttet. Da vil du i tillegg måtte oppgi PIN-kode når du logger inn på profilen.

Les mer om innhold som krever PIN-kode, slik som Filmleie og Innstillinger for T-We.

Disse profiltypene er tilgjengelige

 • Administrator

  Har tilgang til alt innhold med PIN-kode. Profilen kan ikke endres eller slettes.
 • Barneprofil

  Har ikke tilgang til innhold som krever PIN-kode. Ved spørsmål om PIN, må man bytte til en Administrator- eller Standardprofil for å låse opp.
 • Standardprofil

  Har tilgang til alt innhold med PIN-kode unntatt innstillinger i Administrator-profilen.
info icon

Før du gjør endringer

De fleste endringer krever at du er innlogget som Administrator eller har tilgang til Administrator PIN-kode på en Standard-profil.

Profilinformasjon

Opprett ny profil

 1. Trykk MENU/ T-We knappen, avhengig av hvilken fjernkontroll du har og velg Profiler fra menyen

 2. Velg Ny profil og trykk OK

 3. Angi PIN-koden

 4. Gi profilen et navn

 5. Velg hva slags type profil det skal være

 6. Velg Bekreft

Innstillinger som språk, farge, aldersgrense og tillatelser kan settes før du trykker Bekreft, eller du kan gå tilbake å endre innstillingene senere. Du kan ha inntil 5 profiler på T-We.

Endre eller slette profil

Du kan velge å endre profilen du er logget inn på, eller en annen profil.

 1. Velg MENU på fjernkontrollen

 2. Gå til Funksjonsmeny (hamburgermeny) - Innstillinger - Profiler

 3. Tast inn PIN-koden for Administrator

 4. Velg profilen du ønsker å endre eller slette

  • Tast PIN-koden til profilen dersom den er PIN-beskyttet

 5. Velg innstillingene du vil endre, eller velg Slett profil

Endre profil
Endre profil

Endre aldersgrense på profil

Du kan velge å endre profilen du er logget inn på, eller en annen profil.

 1. Velg MENU på fjernkontrollen

 2. Gå til Funksjonsmeny (hamburgermeny) - Innstillinger - Profiler

 3. Tast inn PIN-koden for Administrator

 4. Velg profilen du ønsker å endre eller slette

  • Tast PIN-koden til profilen dersom den er PIN-beskyttet

 5. Velg Aldersgrense og endre til ønsket grense


Hvis du setter aldersgrense på profilen til 18+ vil du ikke bli bedt om å taste inn PIN-kode for aldersmerket innhold

?

Hva betyr Tillat kjøp?

?

Hva betyr Tillat profiloppdatering?

PIN-kode

Endre PIN-kode

Slik endrer du PIN-koden

 1. Trykk MENU på fjernkontrollen og velg Profiler

 2. Velg profilen du ønsker å endre PIN-koden til

 3. Velg Endre profil og trykk OK på fjernkontrollen

 4. Velg Endre PIN-kode og trykk OK på fjernkontrollen

 5. Angi den gamle PIN-koden

 6. Angi ny PIN-kode to ganger for å bekrefte endringen

?

Glemt PIN-kode?