?

Arbeid eller tiltak på eget nett/egen inntakskabel

Telenor har en landsdekkende avtale med OneCo og Eltel Networks som er autorisert til å utfører arbeid i Telenors kabel nett. Dette gjelder f.eks:

  • Flytte kabel ut fra estetiske hensyn
  • Flytte eller fjerne egen inntakskabel
  • Påført skade på egen inntakskabel
  • Endringer i egen installasjon
Entreprenør vil fakturere oppdragsgiver direkte.
For utførelse av arbeid vennligst kontakt:
Eltel tlf 987 02530
OneCo tlf 915 02121
Begge entreprenører
Aust-Agder
Buskerud
Akershus
Hordaland
Finnmark
Oslo
Møre og Romsdal
Hedmark
Sør-Trøndelag
Sogn og Fjordane
Nord-Trøndelag
Østfold
Telemark
Oppland

Vestfold
Troms

Østfold
Nordland, nord for Vestfjorden

Nordland, sør for Vestfjorden
Sør i Rogaland

Nord i Rogaland
Vest i Vest-Agder

Øst i Vest-Agder

?

Ønsket/nødvendig omlegging av Telenors kabelnett

  • Offentlig godkjent bygging kommer i konflikt med Telenors kabler eller utstyr 
  • Ny garasje / mur / terrasse etc kommer i konflikt med Telenors kabler eller utstyr 
  • Telenors kabel / utstyr kommer i konflikt med planering eller drenering av tomt 
  • Annen prosjektering / bygging - Telenor må flytte kabler 
  • Synlig kabler på bakken på egen / andres eiendom 
  • Fjerning av antatt ledige stolper 

Meld inn her