i

Spør før du graver

Telenor har en landsdekkende avtale med Geomatikk AS for å ivareta gravemeldingsmottak og kabelpåvisning. Ta kontakt med kabelpåvisningstjenesten før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, gjerdeoppsett eller annet som medfører behov for aktivitet i bakken. Da får du opplysninger om hvor det ligger kabler i det aktuelle området. 

Er det kabler i nærheten av der det skal graves, vil Geomatikk vurdere om det er behov for kabelpåvisere på stedet. 

Skade på Telenor sine kabler kan få store konsekvenser, og kan medføre erstatningsansvar. Gravemeldingens kundeportal

?

Trenger du tilkobling eller kabel?

Telenor har sluttet å levere inntakskabel til nye boliger i Norge. Det betyr at nødvendig kabel blir levert sammen med din bestilling av tjenester fra Telenor. 

I den forbindelse anbefaler vi at du legger et trekkrør for bredbånd, telefon og fiber dersom du har åpen kabelgrøft til din nye bolig. Da kan du unngå ny oppgraving på tomten når bredbånd, telefon eller fiber skal installeres. 

Når du bestiller bredbånd, telefon eller fiber fra Telenor til en adresse hvor vi kan levere, ordner montøren med fremføring av inntakskabelen ved installasjonen. Har du på forhånd lagt trekkrør til boligen, trekker montøren inntakskabelen til dette.

Se mer info om legging av trekkrør