Meld inn sak som privatperson

Send inn forespørsler angående flytting eller fjerning av Telenors infrastruktur i forbindelse med godkjent utnyttelse av tomt.

Registrer oppdrag - Privat

Meld inn sak som offentlig eller bedrift

Dette kan være alt fra større prosjekter som krever flytting av kabler, til rivetillatelser eller trær som er til hinder eller skade.

Registrer oppdrag - Offentlig/bedrift

Andre henvendelser

i

Spør før du graver

i

Trenger du inntakskabel til bolig?

Kritiske feil

Dersom feilen berører flere, og/eller har oppstått som følge av skade, uhell eller hærverk, kan dette meldes ved å kontakte oss på telefon.

Kjente feil blir oppdatert på vår oversikt over driftsmeldinger dersom du søker på din adresse.