Produkter for hørselshemmede, synshemmede og andre med nedsatt funksjonsevne

Her finner du produkter og tjenester for hørselshemmede og synshemmede, samt informasjon om refusjon av kostnader knyttet til dette.

i

149 Teksttelefonen

i

SMS og tekstformidling 149

i

DirekteRing nummer

i

Refusjonsordninger

i

Telenor Open Mind

i

Spesielt for Mac