Tregt nett eller dårlig dekning?

Opplever du at nettet hjemme er tregt eller at du har dårlig dekning? Prøv denne veiviseren.
Feil på nettet og dekning

Slik får du bedre trådløst nett