Oppkobling av WiFi Ruter II

Har du vår første versjon av WiFi Ruter, så kan du finne stegvis installeringsveiledning her.

Videoveiledning

Under kan du se en YouTube-video som viser og forklarer hvordan du kobler opp din WiFi Ruter II. Ønsker du se en steg-for-steg-veiledning med tekst og bilder, trenger du bare scrolle forbi videoen.

Før du begynner, må fiberboks, kabelmodem eller antenneadapter være tilkoblet internett. Hva slags utstyr du har avhenger av hvilken teknologi du har inn i huset ditt.

1. Koble til nettverkskabelen

Kabelen skal kobles inn mellom den blå inngangen merket WAN på ruteren, og fiberboks, modem eller antenneadapter.

oppkobling ruter - illustrasjon av forskjellig nettverksutsyr

2. Koble andre nettverkskabler du måtte ha til ruteren (LAN)

oppkobling ruter - Koble andre nettverkskabler du måtte ha til ruteren (LAN).

3. Koble til ny strømforsyning og slå på ruteren

oppkobling ruter - Koble til ny strømforsyning og slå på ruteren.

4. Når øverste lys er grønt er ruteren tilkoblet internett

Dette kan ta litt tid, så ikke slå av WiFi Ruter mens dette pågår. 

Lyser ikke øverste lys grønt? Dobbeltsjekk at alle kabler er koblet riktig.

Hvis du ikke finner noe feil, ring oss på 915 09 000.

oppkobling ruter - Når øverste lys er grønt er ruteren tilkoblet internett.

5. Send SMS for å få WiFi-passord

Send SMS med kodeordet “wifi” til 2000 med den åttesiffrede koden som står på merkelappen.
Snu ruteren på hodet og se på merkelappen som er klistret på under. Husk mellomrom mellom “wifi” og koden. 

Har du ikke mottatt noe svar på SMS etter et par minutter? Sjekk at alle kabler er koblet riktig, og at ruteren har strøm (nederste lampe skal lyse stabilt hvit).
Hvis du ikke finner noe feil, ring oss på 915 09 000.

oppkobling ruter - Når øverste lys er grønt er ruteren tilkoblet internett.

6. Følg anvisning fra mottatt SMS og trykk på WPS-knappen på ruteren

oppkobling ruter - Følg anvisning fra mottatt SMS og trykk på WPS-knappen på ruteren.

7. Du mottar en ny SMS med nettverksnavn og passord

Gå inn på innstillinger på din mobiltelefon for å koble deg til det trådløse nettet du fikk på SMS. 

Tips: For at du enklest får opp alle dine enheter på det nye trådløse nettet, så bør du endre nettverksnavn og passord til det du hadde fra før. Dette gjøres enkelt ved å gå inn på wifi.telenor.no når du er på hjemmenettet ditt.

oppkobling ruter - Du mottar en ny SMS med nettverksnavn og passord.