Koble opp WiFi Ruter

Hvordan du kobler til ruteren, avhenger av om du har kabel, fiber eller DSL.
Det kan du finne ut ved å se på tilkoblingen du har i veggen din.


Velg din tilkobling: