Pressemeldinger

Rydder plass til flere tjenester

Telenor er nå i gang med å slukke deler av 3G-nettet for å rydde plass til enda flere tjenester og bedre dekning i 4G-nettet. Her kan du se hvilke fylker som berøres i første kvartal.

(Fornebu, 18. januar 2019) Telenor er nå i gang med å slukke deler av 3G-nettet for å rydde plass til enda flere tjenester og bedre dekning i 4G-nettet. Her kan du se hvilke fylker som berøres i første kvartal.

Telenor vil i løpet av 2020 stenge 3G-nettet for å gi et enda bedre tilbud på 4G. For mange privat- og bedriftskunder betyr dette at telefoner, nettbrett og andre ting og tjenester som går på 3G-nettet må fornyes.

3G går på to frekvenser. 900-frekvensen, som primært omfatter veier og mindre tettsteder, slukkes fylkesvis i 2019. Resten av 3G-nettet, som omfatter byer og større tettsteder stenges innen utgangen av 2020.

Teknologisk nyvinning
Da 3G kom til Norge i 2004, var teknologien en enorm nyvinning: For første gang ble det for alvor mulig å surfe på internett med mobiltelefonen. Men i takt med utbyggingen av 4G, er det nå nesten ikke noe aktivitet i 3G-nettet lenger.

– Vi gjør dette for å at det norske folk skal få enda bedre 4G og enda bedre dekning. Moderne utstyr utvikles for 4G - og det er gode grunner til å gjøre teknologiskifte, forteller Bjørn Ivar Moen, fungerende leder for Telenor Norge.

Vi starter stengingen av 3G for å gi plass til flere tjenester i nettet, forteller Bjørn Ivar Moen, konstituert administrerende direktør i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger

De færreste vil merke stengingen
– Stengingen vil ikke få konsekvenser for mobilbrukere flest, opplyser dekningsdirektør, Bjørn Amundsen. Noen vil likevel få et dårligere tilbud:

– De som blir berørt er kunder som har gamle telefoner, for eksempel iPhone tre eller fire. Det kan også være noen som har maskin-til-maskin-løsninger som ikke støtter 4G, men bare 2G og 3G. De som har slike eldre telefoner vil fortsatt kunne ringe og sende SMS, men de kan ikke lenger bruke internett når de er på mobilnettet, sier Amundsen.

Alle kunder som berøres vil få informasjon om dette fra Telenor.


Les mer om slukkingen av 3G-nettet her: https://www.telenor.no/privat/dekning/hvorfor-stenger-vi-3g-nettet/

Fakta

Her er fylkene som omfattes når den ene av de to frekvensene i 3G-nettet slukkes i første kvartal:

Aust-Agder (hele)
Buskerud (store deler)
Hedmark (store deler)
Trøndelag (sørlige del av Sør-Trøndelag). Restområder av disse tas i Q2

Akershus – kun 2 siter

Vest-Agder (hele)

Telemark (hele)

Vestfold (hele)

Oppland (store deler)

Østfold (deler av)

Hordaland (deler av)

Restområder i fylkene nevnt over slukkes i andre kvartal.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 900 21 000, e-post: bjorn.amundsen@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse