Pressemeldinger

Frukt, grønnsaker og 5G

I ASKO OSLOFJORDSs lager for frukt og grønnsaker i Holmestrand er et moderne innendørs 5G-anlegg åpnet. Investeringen sikrer dekning der signaler ellers ikke når frem, og legger samtidig grunnlaget innføring av nye bruksområder basert på 5G.
ASKO OSLOFJORDs automatiserte lager i Hanekleiva i Holmestrand kommune er på 27.700 kvadratmeter og 30 meter høyt. Foto: ASKO

(Fornebu, 28. september 2023) I ASKO OSLOFJORDSs lager for frukt og grønnsaker i Holmestrand er et moderne innendørs 5G-anlegg åpnet. Investeringen sikrer dekning der signaler ellers ikke når frem, og legger samtidig grunnlaget innføring av nye bruksområder basert på 5G.

– Vår ambisjon er å være Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner, og dette 5G-anlegget blir viktig for å levere på ambisjonen. Anlegget gjør det mulig å få kontakt med ansatte uavhengig av hvor i lokalene de oppholder seg, og åpner samtidig opp for nye bruksområder som flåtestyring av autonome trucker, tilkobling til ulikt teknisk utstyr vi bruker i logistikkoperasjoner og mye mer, sier Knut-Andreas Kran, direktør i ASKO OSLOFJORD.

ASKO OSLOFJORD er et regionlager i ASKO, og er en del av NorgesGruppen. Selskapet er lokalisert i Hanekleiva i Holmestrand kommune i Vestfold og Telemark fylke. Herfra leveres varer til KIWI, MENY, SPAR, Joker, Bunnpris og Nærbutikken. Det automatiserte lageret er på 27.700 kvadratmeter og 30 meter høyt. Kjølelageret for frukt og grønt er på 5000 kvadratmeter.

Droner og sandwich
ASKO har ulike fremtidsplaner der 5G er nøkkelen til nye tjenester.
– Blant planene er dronetransport på tvers av Oslofjorden mellom lokalene til ASKO på Vestby og i Holmestrand. Da vil både kostnader og miljøet spares, sier Kran.

Bygningsmassen som benyttes i lager og industrien i dag er ofte ført opp i enten massiv betong med armering, eller i såkalte sandwich-konstruksjoner. Begge disse bygningsformene skaper problemer for gjennomtrengning av mobilsignaler fra makronettet. For ASKO OSLOFJORD er det sistnevnte konstruksjon som skaper dekningsutfordringer.

– Industri som ser mobilnett som en viktig del av sin digitale infrastruktur, må etablere industrielle mobilnett fra innsiden. Dette rett og slett fordi industribygg som ASKOs lokaler gir svært stor demping av mobilsignaler, slik at de sliter med å nå inn i lokalene, sier Åsa Lunde, leder for Forretningsmarked i Telenor.

God og robust dekning
Telenor erfarer at stadig flere av selskapets bedriftskunder etterspør god og robust mobil innendørsdekning fordi de ønsker å benytte mobilteknologi i produksjon og logistikk-operasjoner.

– WiFi har svakheter i produksjons- og logistikk-miljøer, svakheter som mobil infrastruktur ikke har. Tilkobling basert på mobilteknologi som 5G, sikrer en transparent og sømløs dekning både innendørs og utendørs, noe som er svært viktig i logistikkoperasjoner. ASKO viser vei, sier Lunde.

Telenor har installert Ericsson MicroRadioer i ASKOs lokaler, som er egnet for industrielle miljøer som fabrikker og store logistikkhaller. Dette er effektive enheter som sikrer god og robust dekning for alle i bygget, inkludert i lager- og kjølerom. ASKO OSLOFJORD føyer seg nå inn i rekken av flere aktører som har valgt Telenors MaaS-tjeneste (Mobility as a Service) for mobil innendørsdekning.

– Slike 5G-anlegg gir god dekning i store produksjons- og logistikkbygg fra noen 100 m2 til flere 1000 m2. Det er en robust løsning som fungerer godt selv i tøffe miljøer med støv, vibrasjoner og store temperatursvingninger, sier Åsa Lunde.

Dekning som en tjeneste
Telenor leverer radioplanlegging, prosjektering, installasjon og drift av anlegget til ASKO OSLOFJORD. Siden anlegget er levert som en tjeneste, må ikke ASKO investere eller vedlikeholde noe utstyr selv.

– ASKO Oslofjord har vyene, og med dette anlegget på plass gleder vi oss til å følge med på fortsettelsen for selskapet. Telenor skal bidra til at norsk næringsliv leder an med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. 5G-utbyggingen er en forutsetning for dette. Helseforetak, Forsvaret og industrisektoren har allerede begynt å bygge tjenester for Norges befolkning med denne teknologien, og nå kommer også logistikkbransjen, sier Lunde.

For ytterligere informasjon:

Knut-Andreas Kran, direktør i ASKO OSLOFJORD
96237272, knut-andreas.kran@asko.no

Anders Krokan, pressesjef i Telenor Norge
95209037, anders.krokan@telenor.no