TV-Guide for T-We App

I TV-guiden finner du oversikt over alle programmer som sendes eller har blitt sendt på direkte-TV. Her finner du tips og informasjon om hvordan du bruker den.

Slik fungerer TV-guiden

Du åpner TV-guiden ved å trykke på TV-guide når du åpner appen.

TV-guiden viser programinformasjon for alle kanaler inntil 14 dager frem i tid. Når du trykker på programtittelen vil det vises ikoner som forteller om det er mulig å starte programmet forfra, eller om det er tilgjengelig i ukesarkivet. Ønsker du for eksempel å starte et program forfra, kan du se etter dette ikonet: ↺ og Start forfra.

Du kan også starte opptak av programmer som går nå og programmer som kommer frem i tid direkte fra TV-guiden.

Nyttige valg i appen

Her ser du hvilke valg som styrer de enkelte funksjonene i TV-guiden.

Øverst på siden kan du velge om du skal se TV-guide for Alle TV-kanaler eller Favorittkanaler.

Velg dag ved å dra dagsoversikten til høyre eller venstre.

Du kan bytte mellom kanaler ved å bla til høyre eller venstre, eller gå direkte til ønsket kanal ved å trykke på firkantene øverst til høyre.

Se hvilke programmer som kommer, eller allerede er sendt, ved å bla ned eller opp under ønsket kanal.

Illustrasjonsbilde av TV guide Twe app