Innstillinger i T-We App

Velg språk for undertekst, eller hvor god kvalitet avspillingen skal ha. Her finner du innganger til nyttige tjenester og funksjoner i T-We App.

Menyen

Når du velger ☰ i T-We App får du oversikt over:

 • Tilgang og profiler

 • Innstillinger

Tilgang og profiler gir deg oversikt over hvilken profil du har valgt og har, samt mulighet til å opprettte ny profil.

Under Innstillinger har du mulighet til å velge Menyspråk, lydspråk, undertekst, i tillegg til kvalitet på avspilling.

Språk og tekst

Når du velger Innstillinger får du igjen opp flere valg i appen. Nedenfor finner du veiledning for hvordan du går frem for å gjøre endringer på de forskjellige innstillingene.

Menyspråk

I T-We App kan du velge mellom norsk og engelsk som menyspråk.

 1. Velg ☰

 2. Velg Menyspråk

 3. Velg ønsket språk

 4. Valget blir automatisk lagret

Menyspråk - velg mellom norsk eller engelsk

Lydspråk

I T-We App kan du velge primært og sekundært lydspråk.

 1. Velg ☰

 2. Velg Primært lydspråk eller Sekundært lyspråk

 3. Velg ønsket språk

 4. Valget blir automatisk lagret

Velg primært og sekundært lydspråk

Undertekstinnstillinger

Her kan du velge om du teksting skal være av eller på, undertekstspråk og underteksting for hørselshemmede.

Tekstspråk

 1. Velg ☰

 2. Velg Primært undertekstspråk eller Sekundært undertekstspråk

 3. Velg ønsket språk

 4. Valget blir automatisk lagret


Teksting for hørselshemmede

 1. Velg ☰

 2. Trykk på Underteksting for hørselshemmede, slik at den viser Ja

 3. Valget blir automatisk lagret

Underteksting - slå av eller på undertekst

Videokvalitet

 1. Velg ☰

 2. Trykk Innstillinger for båndbreddebruk

 3. Velg Innstillinger for WiFi-tilkobling eller Innstillinger for 4G/5G-tilkobling
  4G/5G-tilkobling er automatisk satt til God, mens WiFi-tilkobling er satt til Best

 4. Valget blir automatisk lagret

Innstillinger for båndbreddebruk - Endre videokvalitet for avspilling