Bytte av T-We Boks

Har du fått tilsendt en ny T-We Boks? Her viser vi deg hvordan du bytter ut din gamle dekoder og kobler opp den nye.

Bytte av dekoder - bilde av T-We Boks (ADB 5743)

1. Koble fra den gamle boksen

Åpne frontdekselet på din gamle T-We Boks I. Det er hengslet i underkant. Ta ut programkortet som står på venstre side. Du trenger det i steg 2. Koble fra alle kabler. Fjern din gamle T-We Boks og strømforsyning.

Bytte av dekoder - illustrasjon av T-We Boks (5743)

2. Koble til  ny T-We Boks

Sett programkortet som du tok ut i steg 1 inn i sporet på venstre side bak frontdekselet på din nye T-We Boks. Husk at gull-chipen skal vende ned og inn. Koble til kablene og ny strøm forsyning. Slå på din nye T-We Boks.

Har du fått vår nyeste dekoder, T-We Boks II? Følg veiledningen fra steg 2 på denne siden: Slik bytter ut din gamle dekoder - T-We Boks II

Bytte av dekoder - illustrasjon av T-We Boks (5743)

3. Installasjon

T-We Boks starter nå en installasjon av tjenestene. Vanligvis møtes du av en skjerm med teksten "Sammenkobling av dekoder og fjernkontroll".

Gå i så fall videre til punkt 4.

Kommer ikke denne skjermen opp må du gjøre følgende før du går videre:

  1. Åpne frontpanelet på T-We boks

  2. Trykk inn tastene pil opp og pil ned samtidig i 3 sekunder

Bytte av dekoder - illustrasjon av fjernkontroll til T-We Boks (5743)

4. Sammenkobling

Hold eksisterende fjernkontroll nær boks (ca. 50 cm) og trykk på MENU og OK samtidig. Slipp opp når det slutter å blinke (ca. 3 sek).

Trenger du mer veiledning til sammenkobling av fjernkontroll, trykk på knappen under.

Koble til fjernkontroll
Bytte av dekoder - illustrasjon av fjernkontroll til T-We Boks (5743)

5. Ferdig

Følg veiledningene på skjermen for å fullføre installasjonen. Når den er ferdig vil du se TVbilde på skjermen. Trykk Menu på fjernkontrollen og sjekk at du får startet underholdningsportalen T-We.

Bytte av dekoder - illustrasjon av fjernkontroll til T-We Boks (5743)
Koble til internett

Merk: Det er viktig at du kobler T-We Boks til Internett, for å gi deg tilgang til T-We tjenester som Start Forfra, Ukesarkiv og mer – dette er tjenester som inngår i det du allerede betaler for. I tillegg vil vi kunne hjelpe deg mer effektivt og treffsikkert når boksen er tilkoblet internett.

Trenger du hjelp til dette, trykk på linken under.